Werken na je 65e

Let op!! Vanaf 1 januari 2013 wordt de pensioensleeftijd jaarlijks met 1 maand opgehoogd.

Werken na je 65e; Steeds meer mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben behaald willen blijven doorwerken. Inmiddels zijn er tientallen uitzendbureaus speciaal voor het bemiddelen in 65-plussers. Soms moeten ouderen na hun 65e door blijven werken omdat ze weinig of geen aanvullend pensioen hebben opgebouwd, maar veel ouderen vinden het plezier in het werk, de loyaliteit aan hun baas en het missen van contact op de werkvloer belangrijke drijfveren om actief te blijven op de arbeidsmarkt. Op het moment dat iemand 65 wordt en doorwerkt, veranderen een aantal zaken fiscaal gezien.

Werken na je 65e: Hieronder zie je per onderdeel wat er verandert

AOW premie

Indien iemand ouder is dan 65, hoeft diegene geen premies AOW meer te betalen. Hierdoor houden 65-plussers meer netto inkomen over. Zo verandert het tarief van de eerste schijf in box 1 voor de Inkomstenbelasting van 37% naar 24,1%. Dit geldt voor een maximaal inkomen van € 19.645,-. De tweede schijf is in plaats van 41,95% slechts 24,1%. Dit geldt voor het inkomen vanaf € 19.645,- tot en met € 33.863,-. De derde en vierde schijf blijven gelijk.

Heffingskorting

Maar de heffingskortingen veranderen wel in het nadeel van de 65-plusser. De algemene heffingskorting voor mensen met de pensioengerechtigde leeftijd is € 1.034,- per jaar, terwijl de algemene heffingskorting voor mensen jonger dan 65 € 2.001,- is. De heffingskorting wordt verlaagd omdat geen AOW premies meer afgedragen hoeven worden.

Ouderenkorting

De ouderenkorting geldt voor belastingplichtigen die 65 jaar of ouder zijn bij het einde van het kalenderjaar, of bij het einde v/d belastingplicht indien de belastingplicht tijdens het jaar eindigt. Het verzamelinkomen mag niet hoger zijn dan het maximale bedrag dat de Belastingdienst vaststelt. Het 'verzamelinkomen' is de optelsom van het inkomen uit werk en woning, het inkomen uit aanmerkelijk belang en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen. Voor 2013 is dat € 35.450. De korting bedraagt dan € 1.062,-.

Alleenstaande ouderenkorting

Je hebt recht op alleenstaande ouderenkorting als in een bepaald jaar een AOW-uitkering voor alleenstaanden of alleenstaande ouders ontvangen is. Of als je hier recht op hebt, maar deze uitkering niet ontvangt omdat je bijvoorbeeld erkend gemoedsbezwaarde bent. De alleenstaande ouderenkorting bedraagt € 429,-.

Hoger heffingvrij vermogen box 3

In box 3 van de Inkomstenbelasting wordt het vermogen uit sparen en beleggen belast. Voor iedereen geldt een vrijstelling voor de eerste € 21.139,- van het vermogen. Er bestaat ook een ouderentoeslag, waardoor het heffingvrije vermogen verhoogd wordt. Voor het toepassen van de ouderentoeslag geldt dat het vermogen niet groter is dan € 279.708,-. Als je een fiscaal partner hebt, dan mag je gezamenlijk vermogen niet groter zijn dan € 559.416,-. Om voor deze toeslag in aanmerking te komen, mag het inkomen uit werk en woning niet meer bedragen dan 19.895,- EUR. Dit voordeel is met ingang van 1 januari 2015 afgeschaft voor ouderen, en geldt alleen de algemene vrijstelling.

Wil je meer weten over werken na je 65e? Neem gerust contact met ons op.