Nieuwe dienst Lexlupa: Scheidingscoaching

Als een huwelijk strandt, gaat dit gepaard met emotie én geregel. En wanneer het eerste de overhand neemt, komt dat het laatste vaak niet ten goede. Om op een eerlijke en verstandige manier tot goede afspraken te komen, kan een scheidingscoach helpen. Wil je je financiële toekomst goed regelen tijdens en na een echtscheiding? Lupacompany's Lexlupa biedt vanaf heden scheidingscoaching aan om een vaak moeilijke situatie te vergemakkelijken.

Vaak weten mensen als ze besluiten te scheiden, niet welke financiële consequenties dit heeft. Dat kan nu én in de toekomst leiden tot onaangename verassingen. Zo kan een scheiding ingrijpende gevolgen hebben voor het inkomen en de daaruit voortvloeiende financiële situatie van de betrokkenen. Een goede coaching en juist handelen kan veel narigheid voorkomen en stelt beide partners in staat om op een aanvaardbare en respectvolle wijze uit elkaar te gaan.

Lupacompany’s Anja heeft onlangs een opleiding scheidingscoaching afgerond. Haar motivatie om deze dienst te willen leveren? “Ik vind het belangrijk dat beide partners zo financieel gezond mogelijk uit een relatie komen. Ik bekijk alle mogelijke financiële zaken/bezittingen/pensioenen van een koppel en geef handvatten aan om financieel eerlijk uit elkaar te gaan.”

Kies je voor een begeleidingstraject met onze scheidingscoach? Dan krijgen jullie verschillende mogelijkheden aangereikt die recht doen aan je behoeften en mogelijkheden. We hebben kennis van onder meer de financiële en juridische zaken die bij een scheiding komen kijken. Zo regelen we praktische, soms complexe zaken als alimentatieberekeningen en schrijven we een voorstel voor het wijzigen van de hypotheek die voor beide partijen zo fair mogelijk is. Tegelijk zijn we een objectieve partij die in staat is te zorgen dat emoties niet ten koste gaan van evenwichtige beslissingen.

Anja: “Als een koppel uit elkaar gaat, zijn verdriet of boosheid vaak emoties die veel schade kunnen toebrengen aan het verdelen van de gelden, pensioenen en andere bezittingen. Ik probeer een zo eerlijk mogelijk voorstel op tafel te krijgen, zodat beide partijen er goed uitkomen en hier allebei een goed gevoel over hebben.”

Wil je meer weten over financiële ondersteuning bij een scheiding? Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag vooruit.

 Financieel gezond verder