Heffingsrente, bestaat dat nog?

Deze regeling is afgeschaft

De heffingsrente is vervangen door de belastingrente. De heffingsrente geldt nog wel voor aanslagen die betrekking hebben op belastingjaren van 2011 of eerder en bij gebroken boekjaren tot en met 2011/2012. De heffingsrente kan in rekening worden gebracht als je op een aanslag moet (bij)betalen. Daarnaast kun je recht hebben op vergoeding van heffingsrente als een aanslag wordt opgelegd waarop je geld terugkrijgt. In dit artikel wordt de heffingsrente met betrekking tot de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting besproken.

Over welke periode betaal je heffingsrente?

De heffingsrente kan in rekening worden gebracht als je belastingaanslag moet betalen. De heffingsrente wordt berekend over de ‘netto-aanslag’. Dat wil zeggen: het te betalen/ontvangen bedrag van de aanslag minus voorheffingen, de voorlopige aanslagen en voorlopige teruggaven.

Startdatum renteberekening

Over de periode 2005 tot en met 2009 werd heffingsrente berekend vanaf het midden van het tijdvak. Voor het jaar 2006 is dat bijvoorbeeld vanaf 1 juli 2006 van het betreffende belastingjaar. Met betrekking tot de jaren 2010 en 2011 wordt de heffingsrente berekend vanaf 1 januari volgend op het betreffende boekjaar, dus bijvoorbeeld 1 januari 2011 voor de aanslag 2010.

Voorbeeld
Naar aanleiding van de aangifte inkomstenbelasting 2011 is een definitieve aanslag opgelegd van € 4.000,-. De aanslag heeft dagtekening 29 juni 2012. Door middel van de voorlopige aanslag heb je in 2011 al € 3.000,- betaald. De heffingsrente wordt dan ook berekend over € 1.000, vanaf 1 januari 2012, (30 * 5 + 29 = 179 dagen).

Einddatum renteberekening

De renteberekening eindigt op de dag van de dagtekening van het aanslagbiljet. Als de Belastingdienst de aanslag overeenkomstig aan de aangifte oplegt en de Belastingdienst er langer dan drie maanden over doet om de aanslag op te leggen, dan mag de rente uiterlijk tot drie maanden na de indiening van de aangifte worden berekend. Hiervoor is wel vereist dat het aan de Belastingdienst is te wijten dat de aangifte te laat is opgelegd. Als je bijvoorbeeld traag bent met het beantwoorden van vragen over de aangifte, dan geldt de regel niet. Voor de beperking van de renteberekeningstermijn is wel noodzakelijk dat de aanslag overeenkomt met de aangifte. Als de aangifte niet overeenkomt met de aangifte en er bijvoorbeeld € 500,- meer wordt opgelegd, dan mag de Belastingdienst over de € 500,- rente berekenen tot de datum van de aanslag. Over het andere bedrag wordt de rente dan tot drie maanden na de aangifte berekend.

Ontvangen van heffingsrente

Je ontvangt heffingsrente als de Belastingienst  aanslag wordt opgelegd waarbij je geld terugkrijgt. Over het bedrag van de teruggaaf wordt de rente berekend. De renteberekening eindigt op de dag van dagtekening van het aanslagbiljet of op de dag van dagtekening van de uitspraak waarbij de aanslag wordt verminderd. Bij de vermindering van een voorlopige aanslag kan de Belastingdienst kiezen tussen verschillende mogelijkheden. Voorbeeld In 2006 kreeg je een voorlopige aanslag voor dat jaar van € 150.000. Dit bedrag heb je in 2006 in termijnen betaald. Volgens de in 2007 ingediende aangifte inkomstenbelasting was er € 50.000 inkomstenbelasting verschuldigd. De Belastingdienst verminderde de voorlopige aanslag eind september 2007 met € 100.000.

Optie 1: de belastingdienst geeft de € 100.000 terug met invorderingsrente over de periode 1 januari 2007 tot en met september 2007
Optie 2: het opleggen van een tweede voorlopige aanslag over 2006 en heffingsrenteberekening over de periode van 1 juli 2006 tot en met september 2007.

Beide methoden mogen worden toegepast, maar het rentenadeel dat door deze keuze ontstaat moet wel worden vergoed. Als voor optie 1 is gekozen heeft de belastingplichtige alsnog recht op heffingsrente over de periode van 1 juli 2006 tot en met 31 december 2006. Door deze keuzemogelijkheid is het aan te raden om op te letten of er wel voldoende rente vergoed wordt. Als je heffingsrente betaalt adviseren wij om nader te bekijken of de rente wel mag worden opgelegd. Als het bij een navorderingsaanslag bijvoorbeeld om een herstel van een vergissing gaat, die uitsluitend aan de Belastingdienst is te wijten, dan mag daarover geen heffingsrente in rekening worden gebracht. Bij eventuele twijfel, of voor meer informatie adviseren wij je graag.