Kleinebanenregeling

Deze regeling is afgeschaft

De kleine banenregeling is gestopt per 1 januari 2012 Wat is een kleine baan?

Van een kleine baan is sprake als een werknemer jonger is dan 23 jaar en het loon van de werknemer onder een bepaalde loongrens blijft.

Hoe werkt de kleinebanenregeling?

Vanaf 1 januari 2010 is de kleine banen regeling in werking getreden. Deze regeling zorgt ervoor dat jongeren onder de 23 jaar met een klein salaris vrijstelling van premieheffing over dat loon krijgen. Daarnaast betaal je geen premies werknemersverzekeringen voor werknemers jonger dan 23 jaar met een loon voor de werknemersverzekeringen onder een bepaald maximum. Dit betekent dus een lastenverlichting in de loonkosten voor werkgevers. De loonkosten zullen voor werkgevers ongeveer 15% lager uitvallen.

Waarom bestaat de kleinebanenregeling?

De kleine banen regeling is in het leven geroepen omdat het kabinet de jeugdwerkloosheid wil bestrijden. Door de lastenverlaging van werkgevers zullen zij jongeren sneller in dienst nemen. Als jongeren een baan hebben, is het makkelijker om door te groeien. Uit onderzoek is gebleken dat de regeling een positief effect heeft op de werkgelegenheid in sectoren waar veel jongeren werkzaam zijn in kleine banen. In het voorjaar van 2011 wordt echter besloten of de kleine banen regeling stand houdt. *De kleinebanenregeling stopt per 1-1-2012