Premiekorting werknemers

De premiekorting werknemers is een tegemoetkoming aan werkgevers voor het aannemen van mensen die minder snel aan een baan komen. De korting geldt voor werknemers met een ziekte of handicap, of die ouder zijn dan 50 jaar.  De kortingen wordt toegepast in de premie volksverzekeringen. 

Regels rondom werknemers met een ziekte of handicap

Tijdens een sollicitatiegesprek ben je als werkgever niet gerechtigd om naar de gezondheid te vragen van je sollicitant. Als werkgever kunnen er echter wel loonvoordelen zijn als de werknemer in de afgelopen paar jaar langdurig ziek is geweest of een uitkering heeft ontvangen.

Als de werknemer meer dan twee maanden in dienst is, mag je hem vragen naar zijn verleden. De werknemer is dan verplicht openheid van zaken te geven, hij is verplicht te melden of hij in de afgelopen jaren langdurig ziek is geweest of een uitkering heeft ontvangen. De werknemer hoeft niet in te gaan over wat precies zijn ziekte of handicap is/was. Het is verstandig om dit bij iedere werknemer die nieuw in dienst komt dit te inventariseren, zo loop je geen premiekortingen mis.

Voorwaarden toepassen premiekorting
In sommige gevallen kan de werkgever recht hebben op een premiekorting. Dan moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan zijn, namelijk:

• De werknemer is 50 jaar of ouder. Als je een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder in dienst neemt voor minimaal 36 uur per week, dan heb je mogelijk maximaal drie jaar lang een premiekorting van € 7000 per jaar.

• De werknemer is oudere nabestaande. Als je een werknemer van 50 jaar of ouder in dienst neemt die twee jaar voorafgaand aan de dienstbetrekking geen arbeidsinkomen had en daarbij uitkering kreeg op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw), dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een premiekorting tot € 7000 per jaar (bij een dienstverband van minimaal 36 uur per week). Deze korting geldt voor maximaal drie jaar.

• De werknemer is arbeidsgehandicapt. Als je een arbeidsgehandicapte in dienst neemt of houdt, dan kom je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een korting op de premies werknemersverzekeringen van maximaal € 7000 per jaar.

• De werknemer is jonggehandicapt en heeft recht op een Wajong-uitkering. Als je een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst neemt bij wie de arbeidshandicap vóór het bereiken van zijn 17e levensjaar is ontstaan (hij komt bijv. in aanmerking voor een Wajong-uitkering), dan kun je soms in aanmerking komen voor een premiekorting van maximaal € 3500 bij een 36-urige werkweek.

• De werknemer is een jongere, gewezen werkloze. Je komt mogelijk in aanmerking voor deze per 1 juli 2014 nieuwe premiekorting als je een jongere werknemer (18 tot 27 jaar) in dienst neemt op basis van minimaal een halfjaarcontract van ten minste 32 uur per week. De premiekorting bedraagt €3500 per jaar en geldt voor maximaal twee jaar.

• Een werkloze werknemer wordt bij jou gedetacheerd door de gemeente. Je kunt met (gemeente)subsidie een langdurig werkloze op detacheringsbasis indienst nemen. De werknemer blijft dan in dienst van de gemeente. Deze aanpak is mede bedoeld om werklozen extra werkervaring te laten opdoen. 

Let op! De bovengenoemde voorwaarden zijn niet cumulatief. Dat betekent dat niet aan alle voorwaarden voldaan hoeft te zijn alvorens de premiekorting kan worden toegepast.

Hoe wordt de premiekorting toegepast?

Als een werknemer al in dienst was en zijn werkzaamheden weer hervat (of slechts gedeeltelijk hervat), dan mag de korting een jaar worden toegepast. Als een nieuwe werknemer in dienst treedt die voldoet aan bovenstaande voorwaarden dan mag de premiekorting maximaal 3 jaar worden toegepast. De premiekorting wordt toegepast op de WAO/WIA-premie en op het werkgeversdeel van de premie WW.

Vragen?

Heb je vragen over de premiekorting werknemers of twijfel je of dit op jou van toepassing is, neem dan gerust contact met ons op.