Je gaat starten, maar wanneer ben je een ondernemer?

Als ondernemer heb je in de inkomstenbelasting recht op fiscale voordelen. Of je recht hebt op deze voordelen, hangt af van een aantal voorwaarden. Wil je een onderneming starten en weten welke voordelen je hebt? Lees hier dan verder. 

Kortgezegd heb je drie mogelijkheden om de verhouding tussen je opdrachtgever en jou te benaderen: 

1) Dienstbetrekking en fictieve dienstbetrekking;

2) Ondernemerschap: opdrachtnemer en opdrachtgever;

3) Resultaat uit overige werkzaamheden.

Wanneer ben ik geen ondernemer?
Je bent geen ondernemer als je in dienst bent bij een organisatie of al je resultaat uit overige werkzaamheden hebt. Soms is het onduidelijk of je wel of geen diensbetrekking hebt. 

Wanneer heb ik een dienstbetrekking?
Als je aan de volgende voorwaarden voldoet, dan is de kans groot dat de arbeidsverhouding tussen jou en je opdrachtgever een dienstbetrekking is. 
(a) er tussen jou en jouw opdrachtgever een gezagsverhouding bestaat,
(b) je loon ontvangt en
(c) je persoonlijke arbeid verricht voor jouw opdrachtgever. 

Twijfel je of je een dienstbetrekking hebt? Gebruik dan onze beslisboom!

Freelance opdrachten (resultaat)
Soms doe je een opdracht erbij. Je bent dan voor die opdracht niet in loondienst, maar je stuurt een factuur. Dan ben je freelancer of wel resultaatgenieter. 

Welke eisen bestaan er verder om aangemerkt te worden als zelfstandig ondernemer?
Om na te gaan of je aan de eisen voldoet, kan je jezelf de volgende vragen stellen: 

- Opereer je marktgericht? (ofwel: houd je rekening met andere partijen in de markt)
- Heb je een organisatie van arbeid en kapitaal? (ofwel: bezit je machines, computers of gebouwen en verricht je arbeid om tot de opbrengst te komen)
- Is sprake van risico? (ofwel: is het risico voor jou als de opdrachtgever niet tevreden is met het resultaat, als je investeringen niet terugverdient of debiteurenrisico)
- Is sprake van een winstperspectief? (ofwel: is je (op termijn) onderneming een bron van inkomen)

Als je bovenstaande vragen overwegend met 'JA' hebt kunnen beantwoorden, is de kans groot dat jij ondernemer bent in de inkomstenbelasting. Dan heb je als je gaat starten als ondernemer, recht op de volgende fiscale voordelen: 

Zelfstandigenaftrek & startersaftrek (let op: hierbij geldt dat je minimaal 1.225 uur aan je onderneming gewerkt moet hebben in een jaar)
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (ook voor freelancers)
Fiscale oudedagsreserve (FOR)
Aftrek voor speur en ontwikkelingswerk
Meewerkaftrek
Herinvesteringreserve
MKB-winstvrijstelling