Ondernemer en de omzetbelasting

De omzetbelasting heeft een andere  definitie van de ondernemer dan de inkomstenbelasting. In de omzetbelasting is het ondernemersbegrip ruim opgevat. Dat komt door het doel van de wet: alle consumptieve uitgaven worden belast door te heffen bij de toeleverancier van de consument. Die toeleverancier, dat is de ondernemer. Zo worden alle consumptieve aankopen van de consumenten belast met omzetbelasting, ook als de ondernemer geen winstoogmerk heeft.

Verschil met de inkomstenbelasting

Hoe groter de groep ondernemers in de omzetbelasting, des te hoger de opbrengst aan btw voor de Nederlandse staat. Daarom is het ondernemersbegrip in de omzetbelasting ruim zodat zoveel mogelijk mensen ondernemer zijn. Het begrip ondernemer binnen de inkomstenbelasting is veel minder ruim, dat komt omdat ondernemers fiscale voordelen hebben die belastingvoordeel opleveren. Bij fiscale faciliteiten kun je onder andere denken aan de MKB-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek.

Definitie omzetbelasting

De definitie van ondernemer in de omzetbelasting staat vermeld in artikel 7 van de wet op de omzetbelasting. Volgens de wet is “ieder die zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent” ondernemer. In deze omschrijving spelen drie elementen een belangrijke rol. Het gaat dan om de begrippen “ieder”, “bedrijf (hieronder valt ook “beroep”) en “zelfstandig”. We leggen de begrippen hieronder uit:

ieder
Niet alleen natuurlijke personen en rechtspersonen vallen onder ‘ieder’, maar ook allerlei samenwerkingsverbanden zoals verenigingen, maatschappen, vennootschappen onder firma en dergelijke. Bij een samenwerkingsverband is niet iedere natuurlijke persoon die in het samenwerkingsverband deelneemt ondernemer, maar wordt het samenwerkingsverband als één ondernemer gezien voor de btw.

bedrijf
Het tweede begrip in de definitie is bedrijf. Je kunt namelijk alleen ondernemer zijn als je een bedrijf uitoefent. Voor de Nederlandse wet zijn de begrippen bedrijf en ondernemer gelijk aan elkaar. De invulling van het begrip bedrijf staat niet in de wet vermeld, maar komt voort uit de bestaande jurisprudentie. Daarin is bepaald dat een bedrijf “een organisatie is van kapitaal en arbeid, welke erop is gericht om in een duurzaam streven door deelname aan het economische verkeer, maatschappelijke behoeften te bevredigen”. Voor het uitvoeren van een beroep is de organisatie van kapitaal en arbeid geen vereiste. Het duurzaam streven betekent dat als je incidenteel iets op marktplaat verkoopt, je niet als ondernemer kan worden beschouwd. Ook betekent dit dat je geen ondernemer bent als je enkel prestaties om niet (zonder tegenprestaties als geld o.i.d.) verricht.

zelfstandig
Het element van het zelfstandig verrichten van arbeid is toegevoegd om te voorkomen dat werknemers in loondienst in de heffing worden betrokken. Als je in loondienst werkt, kun je voor het uitoefenen van die werkzaamheden niet worden aangemerkt als ondernemer. De directeur grootaandeelhouder (dga) wordt ook niet als ondernemer gezien, omdat de dga werkzaam is voor de B.V. op basis van een arbeidsovereenkomst. De B.V. van de dga wordt wel als onderneming beschouwd. Als freelancer zonder arbeidsovereenkomst, ben je wel zelfstandig volgens de wet op de omzetbelasting.

Mocht je nog vragen hebben over het al dan niet hebben van een onderneming in de zin van de wet op de omzetbelasting, neem dan gerust contact op.