Btw verlegd

Schrijf je facturen uit aan klanten? Dan is hierbij normaal gesproken    btw   opgenomen. Echter, in sommige gevallen wordt er geen btw gefactureerd, maar verlegd naar de afnemer. Je hebt dan te maken met de zogenoemde verleggingsregeling. In dit artikel leggen we uit in welke gevallen de verleggingsregeling van toepassing is en wat je moet doen als je je btw verlegt of als deze naar jou verlegd wordt.

Is de verleggingsregeling op jou van toepassing?

Om te bepalen of je gebruik kunt maken van de verleggingsregeling ga je ten eerste na of de regeling op jou van toepassing is. De Belastingdienst onderscheid tien gevallen waarin de verleggingsregeling voorkomt. Hieronder zetten we ze op een rij:

 1. Onderaanneming en het uitlenen van personeel
  Onderaanneming en uitlening van personeel in de bouw, metaalconstructie, scheepsbouw, schoonmaakbedrijven en hoveniers valt onder de verleggingsregeling. De verleggingsregeling is alleen van toepassing als fysieke werkzaamheden worden uitgevoerd aan onroerende zaken of schepen. Hierbij kan gedacht worden aan (ver)bouwen, slopen, herstellen et cetera. Maar let op, voor niet-fysieke werkzaamheden zoals ontwerpen, geldt de verleggingsregeling niet.

     2. Handel in elektronische apparatuur
         De verleggingsregeling is van toepassing op de levering van mobiele telefoons, chips, spelcomputers, laptops en tablets, voor zover de factuurbedragen hoger zijn dan €10.000,- (excl. btw) per             factuur. Als er telefoons inclusief abonnement worden verkocht, dan geldt de verleggingsregeling niet.


 1. Onroerende zaken
  In principe zijn leveringen van onroerende zaken vrijgesteld van btw. Als je verzoekt aan de inspecteur dat je wilt kopen met btw, dan opteer je voor belaste verkoop. Je dient hier een speciaal verzoek voor in bij de Belastingdienst. Als je verzoek gehonoreerd wordt, dan wordt de btw verlegd naar de afnemer. Uitzondering op de btw verleggingsregeling is dat de levering van onroerende zaken die jonger zijn dan twee jaar zijn belast met btw. Over onroerend goed dat nog geen twee jaar oud is, wordt dus altijd btw gerekend waardoor niet geopteerd kan worden voor belaste verkoop.


 1. Executieverkoop
  Als sprake is van een executieverkoop door de hypotheek of pandhouder van een roerende of onroerende zaak, dan is de verleggingsregeling in de btw van toepassing.


 1. Dienstverlening van buitenlandse opdrachtgevers binnen de EU
  Verricht je diensten aan een afnemer in een ander EU-land? Dan wordt de btw geheven in het land waar de afnemer gevestigd is. Op de factuur geef je aan dat de btw verlegd is. Naast de aangifte omzetbelasting moet je aan de Belastingdienst ook een zogenoemde ICP-opgave doen. Hierin vermeld je alle transacties die binnen de EU hebben plaatsgevonden, maar buiten de Nederlandse landsgrenzen.   Hier   lees je meer over btw en het leveren van goederen en diensten aan EU-landen.


 1. Levering van resten, afval en halffabricaten
  De levering van resten, afval en halffabricaten valt onder de verleggingsregeling. De verwerking van afval valt ook onder de verleggingsregeling, evenals de levering van materialen voor hergebruik.


 1. Beleggingsgoud
  Bij beleggingsgoud kun je, net als bij onroerende zaken, als koper en verkoper opteren voor belaste verkoop. In dit geval is de verleggingsregeling van toepassing. De btw kan ook verlegd worden bij de verkoop van niet-beleggingsgoud of een halffabricaat van goud als deze een zuiverheid hebben van tenminste 325/1000.


 1. Overdracht van emissierechten
  Het door de overheid verstrekte emissierecht op broeikasgassen (ook wel het CO2-emissierecht genoemd) is overdraagbaar. Op de overdracht van de emissierechten is de verleggingsregeling ook van toepassing.


 1. Levering van gas- en elektriciteitscertificaten
  Als je gas- of elektriciteitscertificaten levert aan andere ondernemers in Nederland die in deze certificaten handelen, dan ben je verplicht de btw naar hen te verleggen.


 1. Telecommunicatiediensten
  De verleggingsregeling geldt ook voor telecommunicatiediensten die in Nederland plaatsvinden tussen ondernemers die deze diensten verrichten.

Hoe werkt de verleggingsregeling?

Is één van de bovenstaande situaties op jou van toepassing? Dan heb je te maken met het verleggen van btw. Lees dan hieronder hoe de verleggingsregeling werkt. Maar let op: De verleggingsregeling kan alleen van toepassing zijn als de afnemer net als jij een ondernemer is. Als je levert aan een particulier dan is de verleggingsregeling niet aan de orde en breng je de btw gewoon in rekening op je factuur. En andersom, als jij als particulier iets afneemt dan kan de btw niet naar jou worden verlegd en moet deze gewoon terug te vinden zijn op de factuur. Als je twijfelt of de verleggingsregeling op jou van toepassing is denken we graag met je mee.


Wat moet je doen als je btw verlegt?

Als de verleggingsregeling op jou van toepassing is, dan doe je het volgende:

 • Je breng geen btw in rekening op de factuur, maar meldt op de factuur ‘btw verlegd’ (of in het Engels: ‘reversed charge’).
 • Je vermeldt op de factuur het btw-nummer van de klant.
 • Als je goederen of diensten levert die onder verschillende btw-tarieven vallen, dan vermeld je deze apart (dus per tarief) op de factuur.
 • In je aangifte omzetbelasting vul je in voor welke omzet de btw is verlegd.

Wat moet je doen als btw naar jou verlegd is?

Als je een factuur met verlegde btw ontvangt als afnemer doe je het volgende:

 • Je rekent zelf het btw-tarief uit over het factuurbedrag.
 • Je  geeft het btw-bedrag aan bij je aangifte omzetbelasting.
 • Dit btw-bedrag kan je in dezelfde aangifte vervolgens weer als voorbelasting opgeven. Per saldo betaal je dus niets.

Meer weten?

In dit artikel lees je verder over btw-tarieven die afwijken van de standaard 21%. Wil je meer weten over factureren? Klik dan hier. Of lees hier over btw bij het leveren van goederen of diensten aan het buitenland. Op de site van de Belastingdienst vind je meer   informatie over de verleggingsregeling.


Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij  'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt  Lexlupa  om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.