Zakelijke, Prive en Gemengde kosten

Zakelijke, Prive en Gemengde kosten: voor de winst aftrekbare en niet aftrekbare kosten?

Wat zijn aftrekbare en niet aftrekbare kosten?

Als ondernemer maak je waarschijnlijk kosten om je omzet te maken. Deze kosten zijn in veel gevallen aftrekbaar van je winst. Dat betekent dat je de kosten in je aangifte inkomstenbelasting mag meenemen als bedrijfskosten én dat je in de omzetbelasting de btw die op deze kosten zit terug kunt vragen aan de Belastingdienst. 

Welke kosten vallen onder privé-kosten?

De kosten die een persoonlijk karakter hebben zijn de privé-kosten. Te denken valt bijvoorbeeld aan vakanties die geen zakelijk doel hebben. Persoonlijke verzorging valt eveneens onder de privé kosten, tenzij je een artiest of beroepssporter bent. 

Prive kosten niet aftrekbaar van je bedrijfsresultaat en van de deze kosten kan de btw ook niet teruggevraagd worden. 

Welke kosten vallen onder zakelijke kosten?

Dit zijn de kosten die je maakt met het oog op de zakelijke belangen van jouw onderneming. Deze kosten zijn binnen redelijke grenzen nodig voor de uitoefening van jouw onderneming of kosten die rechtstreeks op jouw onderneming betrekking hebben. 

Zakelijke kosten zijn 100% aftrekbaar en de btw kun je terugvragen. Wel moeten de kosten enigzins redelijk zijn. Dat betekent dat de kosten van een privevliegtuig waarmee jij iedere dag naar je werk vliegt niet aftrekbaar zijn. 

Welke kosten vallen onder gemengde kosten?

Sommige kosten kunnen naast een zakelijk karakter ook een persoonlijk karakter hebben, dit zijn de gemengde kosten. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als jij of een ander er als privé-persoon van de uitgaven geniet. Je krijgt dan te maken met een aftrekbeperking van kosten. Dit betekent dat een percentage van de kosten aftrekbaar is.