Lijfrente: een eerlijk overzicht van voor- en nadelen

Als je ondernemer bent en pensioen op wilt bouwen, dan moet je dit zelf regelen. De meest gebruikelijk manier is om dit te doen via een lijfrentepolis. Dit regel je via verzekeraars, banken of beleggingsinstellingen. Hier zijn een aantal voor- en nadelen aan verbonden. In dit artikel leggen we uit welke.

Lijfrente

Lijfrente is een met premies/inleg opgebouwd bedrag voor de oude dag, dat periodiek aan een bepaalde begunstigde wordt uitbetaald. Als je een lijfrentepolis afsluit, zet je dus geld apart om later als uitkering boven op je AOW terug te krijgen. Waar pensioen opgebouwd wordt middels een werkgever, regel je met lijfrente zélf een potje voor later. Het afsluiten van een lijfrentepolis kent een aantal aantrekkelijke voordelen.

Voordelen

  • Fiscaal voordeel

Een belangrijk voordeel van het afsluiten van een lijfrentepolis is dat je het bedrag dat je inlegt, in mindering mag brengen bij je belastingaangifte. Premies en stortingen voor lijfrente zijn -mits ze voldoen aan de voorwaarden en binnen de reserveringsruimte vallen- volledig aftrekbaar in inkomsten- en vennootschapsbelasting.

  • Rendement

De meeste aanbieders van lijfrente producten bieden een positief rendement aan op de inleg. Het uiteindelijk uit te keren bedrag is daarmee vaak hoger dan het ingelegde bedrag. 

  • Zekerheid

Ontbreekt het je aan discipline om zélf periodiek een bedrag apart te zetten voor de toekomst? Dan is het regelen van lijfrente een manier om zonder er te veel bij na te hoeven denken, zekerheid voor de toekomst op te bouwen. Doordat het afschrijven van de premie automatisch gaat en het opgebouwde bedrag vaststaat, is er meer zekerheid van financieel ruimte in de toekomst.

Terwijl het afsluiten van een lijfrentepolis om bovenstaande regelen op grote schaal een oplossing biedt voor ondernemers, zitten er ook nadelen aan. Verzekeraars, banken en adviseurs die lijfrentepolissen aanbieden, zullen vooral de voordelen benadrukken en je graag voorrekenen welke winst er te behalen valt. Maar in de afweging om lijfrente op te gaan bouwen, is het verstandig ook de kleine lettertjes nauwkeurig te bestuderen en je bewust te zijn van eventuele nadelen. Om je op weg te helpen zetten we hieronder een aantal overwegingen uiteen.

Nadelen

  • Belasting bij uitkering

Het voordeel van de aftrekbaarheid van de premies/inleg van de lijfrentepolis, kent als keerzijde dat de uitkering van lijfrente wél belast is. Het voordeel geldt dus alleen tijdens de periode van opbouw van de lijfrente. Enkel als het inkomen dan hoger is (bv box 3) dan bij uitkering (bv box 1), heb je uiteindelijk ook werkelijk minder belasting hoeven afdragen. Zo niet, dan is er in de praktijk vooral sprake van uitgestelde belastingafdracht, in plaats van werkelijk belastingvoordeel. Daarbij heb je geen garantie dat de belastingpercentages in de toekomst gelijk blijven.

  • Kosten

Terwijl je aan de ene kant rendement ontvangt op je gespaarde lijfrente, zo betaal je aan de andere kant voor je polis. Verschillende partijen berekenen afsluitkosten en kosten voor het beheer. Ook kunnen beleggingsinstellingen kosten rekenen van de fondsen en is het mogelijk dat aanbieders een negatief rendement (gaan) berekenen. Het is dus belangrijk dat je -voordat je een lijfrentepolis afsluit- niet alleen kijkt naar nettorendement, maar je goed laat informeren om te zien welk rendement er daadwerkelijk overblijft.

  • Onzekerheid

Tot slot kent het opbouwen van lijfrente, naast de eerdergenoemde zekerheden, ook een aantal onzekere factoren waar je rekening mee moet houden. Zo is er bij beleggingen altijd het welbekende risico (een deel van) je inleg te verliezen. Daarnaast wordt er meer en meer gewerkt met variabele rendementen. Zo is het bij de Rabobank sinds oktober 2021 niet langer mogelijk om te kiezen voor vaste rente op je lijfrente. Variabele rente betekent dat de rente over je inleg in de loop der tijd kan fluctueren. Het risico is dat deze verlaagt of negatief wordt. In het laatste geval betaal je geld over je opgebouwde lijfrente en houd je waarschijnlijk niet meer, maar juist minder over dan je inleg. Ook is er nog het risico dat je eerder toegang tot je opgebouwde kapitaal wilt dan de vooraf vastgestelde datum waarop de lijfrente vrijkomt. In dat geval is de polis afkoopbaar, maar betaal je wel belasting en revisierente (ca. 20%, als boete voor het onecht gebruik hebben gemaakt van een belastingvoordeel). Tot slot is inflatie een onzekere factor bij lijfrente. Als prijzen snel stijgen dan is je geld over een x aantal jaar (veel) minder waard dan op het moment dat je het apart hebt gezet.

Meer weten

Je zult gezien hebben dat het op een winstgevende en veilige manier regelen van een potje voor later, de nodige verdieping vereist. Er zijn tal van aanbieders met evenzoveel kleine lettertjes die je niet over het hoofd wilt zien. Het laatste wat je wilt is opgescheept raken met een woekerpolis, of er uiteindelijk financieel achteruitgaan. Om lijfrente op een zo goed mogelijke manier te regelen lees je je bijvoorbeeld in op de site van de Belastingdienst, en/of check je vergelijksites. Lexlupa geeft onafhankelijk advies en denkt mee als het gaat om verzekeringen en andere fiscale, juridische en strategische keuzes als ondernemer. 

Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij 'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt Lexlupa om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.