ZZP en pensioen via bankbeleggen

Als ZZP-ers heb je op je pensioendatum recht op een pensioen van overheidswege, namelijk, de AOW. Indien je als ZZP-er een hoger pensioen wenst te hebben, zul je in de zogenaamde derde pijler zelf een pensioen moeten opbouwen. Bankbeleggen is dan een optie.

Als ZZP-er kun je al wel een pensioen regelen via een lijfrentepolis maar dat is behoorlijk prijzig. Onder druk van de woekerpolisaffaire heeft de tweede kamer een nieuwe vorm goedgekeurd namelijk het bank sparen, vanaf het jaar 2008. Terwijl de lijfrentepolis door verzekeraars werden aangeboden, kon het bank sparen ook door banken worden aangeboden. Meer aanbieders zou moeten leiden tot lagere kosten voor belegging, beheerskosten en administratiekosten.

Vanaf 2015 zijn er drie aanbieders die zich richten op ZZP-ers.  Want nu er zo’n 880.000 (stand 2014) ZZP-ers zijn - en dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar 2000 - is de ZZP-er een interessante markt voor de pensioenverzekeraars. In 2015 hebben zich drie aanbieders gemeld voor pensioenen speciaal voor ZZP-ers. Het gaat om een product van Brand new day, Bright pensioen en ZZP pensioen van Loyalis/APG.

Speciaal voor ZZP-ers
De drie aanbieders doen op zichzelf niets bijzonders namelijk ze beiden allemaal een bankspaarproduct aan, weliswaar geen sparen maar bankbeleggen. De kosten van deze producten zijn wel lager geworden dan andere bank(beleggingen)spaarproducten.  De verschillen tussen de drie aanbieders zijn klein, zowel in de kostenstructuur als wat betreft de beleggingssysteem (passief Lifecycle model) en eind kapitaal.

Welke aanbieder is het beste?
Dat is een goede vraag waar lastig antwoord op te geven is. Je kunt kijken naar de kosten, beleggingen en flexibiliteit van elke aanbieder. Hieronder een poging om daar antwoord op te geven.

De kosten van de aanbieder
Wat ons betreft zijn de beheerskosten de belangrijke kostenfactor en daarna de servicekosten per jaar. De beheerkosten worden berekend over het belegd vermogen en zijn 0,25% tot 0,35% per jaar. De beheerskosten van Brand New Day en Bright pension zijn het laagste en ZZP pensioen het hoogste. De servicekosten van Bright pension zijn met 210 euro per jaar het hoogste en Brand New Day en ZZP pensioen lager (respectievelijk 50 en 35 euro) . Uit dit onderzoek blijkt dat Brand New Day de goedkoopste aanbieder is. Pas bij hele hoge pensioenvermogen (1,7miljoen en meer) is Bright pension de goedkoopste.

Wanneer is een aanbieder een goede aanbieder?

Wat ons betreft gaat het om service, transparantie en flexibiliteit. De laatste is de belangrijkste. En dat zit in de mogelijkheid om het opgebouwde vermogen onder te brengen bij een andere partij die de uitkeringsfase voor rekening zal nemen. Goed nieuws want alle drie de aanbieders bieden deze mogelijkheid.

De kosten van het beleggingsfonds in de opbouwfase

Bright Pensioen wil het liefst zo duurzaam mogelijk beleggen, de TER (Total Expense Ratio: kosten die het beleggingsfonds maakt) van die fondsen zullen tussen de 0,3% tot 0,4% liggen. De TER bij Brand New Day begint bij 0,59% en loopt op tot boven de 0,75%. De TER is bij ZZP pensioen niet bekend op het moment van schrijven (mei 2015) controleer zelf de TER op de website van ZZP pensioen.

Conclusie

De informatie bij ZZP pensioen is op dit moment incompleet. Maar op basis van de kosten van de aanbieder zelf is Brand New Day de beste keuze, maar neem je de TER ook mee dan lijkt Bright pensioen de beste keuze.

De aanbieders werken zonder advies, namelijk execution only. Het lijken simpele producten maar dat is niet zo. Gezien de bedoeling dat je voor langere tijd gaat beleggen en het doel pensioenopbouw gaat het om veel geld en dan maakt een klein percentage beheerskosten veel uit over de gehele looptijd. Net zo als je een auto of wasmachine koopt , laat je goed en grondig adviseren voor aanschaf. Alleen dan kun je een keuze maken die voor jou het beste werkt.

Wil je hulp bij het formuleren van de juiste vraag of het verkrijgen van een antwoord, neem contact met ons op via info [at] lexlupa.com of info [at] lupacompany.com.

Bron(en):

FD van 13 mei 2015, 28 februari 2015 en artikel in de NRC van Erica Verdegaal van 6 december 2014 ‘een ZZP’er die pensioen wil, moet kiezen’.
http://www.z24.nl/ondernemen/pensioen-vo...
Wet inkomstenbelasting 2001, wet van 20 december 2007. De websites van Wikipedia  en CBS over de invoering van het banksparen en aantallen ZZP’ers.
Websites van de aanbieders: www.brandnewday.nl; www.zzppensioen.nl en www.brightpensioen.nl