Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

Als ondernemer met winst in de inkomstenbelasting, kun je ervoor kiezen om een fiscale oudedagsreserve op te bouwen.

Update 2022: Afschaffing fiscale oudedagsreserve

Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota 2022 aangegeven voornemens te zijn de oudedagsreserve per 1 januari 2023 af te schaffen. Heb je voor die tijd een oudedagsreserve via deze regeling opgebouwd? Dan kan deze nog wel op basis van onderstaande regels worden afgewikkeld. De belangrijkste reden voor afschaffing van de FOR is dat de reserveringen in ongeveer de helft van de gevallen niet wordt aangewend als oudedagsvoorziening.

Wat is de fiscale oudedagsreserve?

De fiscale oudedagsreserve (FOR) is een deel van de winst die je hebt gemaakt in een jaar, dat je opzij mag zetten om te sparen voor jouw oudedagsvoorziening. Over dat bedrag hoef je voorlopig geen belasting te betalen: je krijgt daarvoor uitstel van het betalen van belasting.

De toevoeging aan uw oudedagsreserve over een kalenderjaar is 9,44% van de winst, met in 2022 een maximum van € 9.632. De toevoeging vermindert u met de pensioenpremie die u al van de winst hebt afgetrokken. 

Hoeveel kan ik ieder jaar aan de oudedagsreserve toevoegen?

Over het belastingjaar 2022 is de toevoeging aan de oudedagsreserve 9,44% van de winst die je als  ondernemer  in Nederland hebt behaald. De maximale toevoeging bedraagt €9.632,- per jaar, maar door de toevoeging mag de oudedagsreserve niet uitkomen boven het ondernemingsvermogen. Heb je al pensioenpremie van de winst afgetrokken? Dan moet je dit bedrag verminderen op het maximumbedrag.

Is het voordelig om een fiscale oudedagsreserve op te bouwen?

Elk jaar dat je een bedrag aan de oudedagsreserve toevoegt, krijg je over dat bedrag uitstel van belastingbetaling. Dat betekent dat je over dat jaar minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. In veel gevallen zal dit voordelig zijn: je krijgt uitstel van het betalen van belasting. Maar met de oudedagsreserve alleen, heb je nog geen oudedagsvoorziening of pensioen opgebouwd. Het bedrag dat je reserveert voor de FOR, mag je uiteraard daadwerkelijk reserveren voor later, bijvoorbeeld door het te investeren in een lijfrentepolis. Maar in veel gevallen wordt de regeling aangewend als aftrekpost over een fictieve reservering. Het is een fiscaal middel om het betalen van belasting uit te stellen.

Je moet dus zelf sparen voor de fiscale oudedagsvoorziening en op het moment dat  je als ondernemer stopt, dan moet je vaak alsnog over de reserve, belasting afrekenen. Als je dan dit bedrag niet daadwerkelijk gespaard hebt, kan dat vervelend uitpakken.

Tip! 
Zorg zelf voor een goede oudedagsvoorziening, bijvoorbeeld door een lijfrenteverzekering af te sluiten.

Fiscale oudedagsreserve

Meer weten

Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie over de FOR. Verder lezen over lijfrente doe je in dit artikel. Hier zetten we fiscale voordelen voor ondernemers in de inkomstenbelasting op een rij. Voor vragen of verdere informatie kun je altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Lexlupa  staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij  'life events';  bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt Lexlupa om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.