Fiscale voordelen voor ondernemers in de inkomstenbelasting

In Nederland zijn er tal van aftrekposten, vrijstellingen en andere regelingen waarmee de overheid fiscale voordelen biedt aan ondernemers. Maar waar kun je in welke situatie aanspraak op maken? Lexlupa zet in dit artikel de voornaamste fiscale voordelen voor ondernemers op een rij.

Ondernemersaftrek

Sinds de Wet op inkomstenbelasting van 2001, worden ondernemers tegemoet gekomen met verschillende aftrekposten waarmee de belastingvrije voet wordt verhoogd of er bijvoorbeeld belastingkortingen van toepassing zijn op het winstpercentage. Hieronder vind je de  belangrijkste aftrekposten waar je als ondernemer mee te maken kunt krijgen.

Zelfstandigenaftrek

Wat?
Belastingkorting op de inkomstenbelasting waarbij de belastingvrije voet wordt verhoogd.
Voor wie?
Ondernemers die aan het urencriterium voldoen (i.e. die minimaal 1225 uur per jaar onderneming drijven).
Let op: heb je vanwege corona in 2020 of 2021 niet aan het criterium kunnen voldoen? Dan kun je gebruik maken van de hiervoor ingevoerde versoepeling van het urencriterium.
Hoe?
Je kunt bij je aangifte inkomstenbelasting aangeven dat je gebruik maakt van de zelfstandigenaftrek. Je moet dan wel een urenadministratie hebben bijgehouden waarmee je kunt aantonen dat je aan het urencriterium voldoet.
Hoeveel?
In 2021 is het bedrag voor de zelfstandigenaftrek vastgesteld op €6670,-. De aftrek wordt jaarlijks teruggebracht; tot 2036 wordt de aftrek ieder jaar verminderd met €360,-. Heb je aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd of ben je ouder? Dan geldt 50% van de zelfstandigenaftrek.

Startersaftrek

Wat?
Extra belastingkorting op inkomsten.
Voor wie?
Startende ondernemers: je kunt maximaal drie jaren de startersaftrek toepassen als je voldoet aan het urencriterium van 1225 uur per jaar (ook hier geldt een versoepeling van het criterium voor ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis).
Hoe?
Om gebruik te maken van de startersaftrek houd je een urenadministratie bij en geef je bij je aangifte inkomstenbelasting aan dat je gebruik maakt van de regeling.
Hoeveel?
In 2021 is de startersaftrek €2.123,-. Je kunt als starter de zelfstandigenaftrek met dit bedrag verhogen. Als je als starter recht hebt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering geldt er een lager urencriterium en hogere startersaftrek. Je leest daarover hier meer.

Overige aftrekposten voor ondernemers

Naast bovengenoemde posten zijn er nog een aantal andere aftrekposten waar je als ondernemer recht op kunt hebben. We benoemen ze hier kort:

Gemengde kosten

Verschillende kosten die je als ondernemer (en dus niet als bedrijf) maakt, en die –deels- in dienst zijn van werkzaamheden, zijn –gedeeltelijk- aftrekbaar. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfskleding, een aktetas, een laptop, vakliteratuur, een zakelijke lunch of reiskosten. Maar ook voor kosten van een verhuizing of van zakelijke gesprekken vanuit huis zijn regelingen.  De Belastingdienst heeft dergelijke kosten hier op een rij gezet, en per kostenpost aangegeven in hoeverre en onder welke voorwaarden deze aftrekbaar is.

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)
Als je minimaal 500 uur besteed aan ‘speur- en ontwikkelingswerk’ en je werkzaamheden daarmee bijdragen aan innovatie, dan kun je door de regeling aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk recht hebben op een aftrek ten bedrage van € 13.188,- (2021). Je moet dan wél voorafgaand aan de werkzaamheden een verklaring aanvragen bij de RVO.   

Meewerkaftrek
Werkt jouw fiscale partner minimaal 525 uur voor minder dan €5000,- per jaar (of kosteloos) in jouw onderneming? Dan kun je recht hebben op meewerkaftrek. De aftrek is afhankelijk van het aantal uren dat de partner voor de onderneming werkt:

Aantal meegewerkte uren

Aftrek

525 - 875

1,25% van de winst

875 - 1.225

2% van de winst

1.225 - 1.750

3% van de winst

1.750 of meer

4% van de winst

Bron: Belastingdienst.nl

Arbeidsbeloning

Als je een vergoeding van meer dan €5.000,- aan je partner uitbetaalt voor werkzaamheden die hij of zij  specifiek voor de onderneming worden verricht, kun je deze arbeidsbeloning aftrekken van je winst. Er hoeft niet (zoals bij de meerwerkaftrek) aan een urencriterium worden voldaan, maar de vergoeding moet wél in een reële verhouding staan tot de uitgevoerde werkzaamheden. Daarbij wordt de vergoeding die jij aftrekt, bij de partner belast.  Er dus alleen fiscaal voordeel als hij of zij onder een lager belastingtarief valt.

Stakingsaftrek

Als je stopt met een onderneming en over het stoppen winst hebt gemaakt, dan betaal je over deze stakingswinst, stakingsbelasting. Over deze winst kan door de stakingsaftrek maximaal €3.630 (2021) in mindering worden gebracht.

Investeringsaftrek

Bedrijfsmiddelen waarin je als ondernemer investeert, zijn soms voor een deel aftrekbaar van de winst. Dit fiscale voordeel is aan tal van voorwaarden gebonden, maar kan flink oplopen. De investeringsaftrek bestaat uit drie delen: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA). Meer over deze regelingen lees je in dit artikel.

Meer fiscaal voordeel

Tot zover de belangrijkste kortingen en aftrekposten. Behalve heffingskortingen en aftrekposten zijn er nog aantal andere fiscale voordelen voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Voor veel ondernemers is de mkb-vrijstelling de belangrijkste. Informatie over deze en een aantal meer specifieke regelingen vind je hieronder:

Mkb-winstvrijstelling

Wat?
Extra belastingkorting over het winstpercentage.
Voor wie?
Alle ondernemers die een onderneming drijven met 250 of minder personeelsleden.
Hoe?
Bij de aangifte inkomstenbelasting houdt de Belastingdienst automatisch rekening met de mkb-winstvrijstelling.
Hoeveel?
De vrijstelling bedraagt in 2021 14% van de winst (nadat de andere aftrekpostenposten zijn verrekend). Let wel, zoals de vrijstelling een voordelig effect heeft op de winst, zo werkt de regeling nadelig bij verlies. Het negatieve winstsaldo wordt dan immers verlaagd met de vrijstelling.

Werkkostenregeling

Wat?
Regeling waarbij je een percentage van het totale loon vrij van loonbelasting mag besteden aan vergoedingen en verstrekkingen aan je medewerkers. Dit percentage heet vrije (of forfaitaire) ruimte.
Voor wie?
Werkgevers
Hoeveel?
De vrije ruimte is in 2021 vastgesteld op 1,7% tot een fiscaal loon van €400.000,-. Boven dit bedrag is de fiscale ruimte 1,2%.
Let op: in verband met corona is de vrije ruimte (tijdelijk) verruimd naar 3%. Zo kun je als werkgever bijvoorbeeld kosten voor thuiswerken belastingvrij vergoeden.

Oudedagsreserve (FOR)
Wat?
Ondernemers mogen voor de inkomstenbelasting een deel van de winst reserveren als oudedagsvoorziening (de oudedagsreserve). Je hoeft dan niet daadwerkelijk geld te sparen, maar je reserveert een deel van de winst waardoor je belastingvoordeel hebt.
Voor wie?
Ondernemers die jonger zijn dan de AOW-leeftijd, behalve ondernemers voor de vennootschapsbelasting.
Hoe?
Met de aankoop van een lijfrente bij een verzekeraar of via de bank te sparen voor de oude dag. De te betalen belasting wordt uitgesteld tot het moment van uitkering.
Hoeveel?
De toevoeging aan uw oudedagsreserve over een kalenderjaar is 9,44% van de winst, met in 2021 een maximum van € 9.395
Let op: De Fiscale oudedagsreserve is geen korting of aftrekpost, maar een manier op betaling van belasting uit te stellen. Het is dus niet perse voordelig om van de regeling gebruik te maken, want bij vrijstelling van de reserve betaal je meer belasting.

Tot slot

Voorwaarden, aftrekposten, kortingspercentages en vrijstellingen bij fiscale regelingen zijn voortdurend aan discussie –en dus verandering- onderhevig. Check dus altijd de site van de Belastingdienst, de RVO of de informatie van je belastingconsulent of adviseur om up to date te blijven. Zo zorg je dat je rechtmatig en slim gebruik maakt van de fiscale voordelen die op jouw situatie van toepassing is.

Meer weten?

Naast de fiscale voordelen waar je als ondernemer aanspraak op kunt maken, zijn er ook tal van regelingen waarbij je als privépersoon fiscaal tegemoet kunt worden gekomen. In dit artikel heeft Lexlupa de belangrijkste voordelen voor particulieren op een rij gezet. Doe je (ook) aangifte in de vennootschapsbelasting? Dan vindt je hier een overzicht van de voornaamste voordelen waar je recht op kunt hebben. Voor meer gedetailleerde informatie over welke voordelen op jouw situatie toepasbaar zijn ga je naar de startpagina voor aftrek en kortingen op belastingdienst.nl, of je belastingconsulent. Of neem bij vragen contact met ons op. We helpen je graag verder!

Doe je voordeel met fiscale regelingen

Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij  'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt  Lexlupa  om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.