Heffingskortingen in de inkomstenbelasting

Een heffingskorting is een bedrag dat je te betalen inkomstenbelasting over een jaar vermindert. In je aangifte inkomstenbelasting geef je aan dat je aan de voorwaarden van een korting voldoet. Er bestaan verschillende heffingskortingen en niet alle kortingen gelden voor iedereen. De kortingsbedragen veranderen ieder jaar. Hieronder hebben wij een opsomming gemaakt van de verschillende heffingskortingen:

Algemene heffingskorting

Iedereen die aangifte inkomstenbelasting doet, heeft recht op de algemene heffingskorting. De korting is inkomensafhankelijk en bedraagt maximaal € 2.888 in 2022:

Tabel algemene heffingskorting:
in 2022 nog niet de AOW-leeftijd
Belastbaar inkomen uit werk en woning Algemene heffingskorting
tot € 21.317 € 2.888
vanaf € 21.317 tot € 69.398 € 2.888 - 6,007% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - € 21.317)
vanaf € 69.398 € 0

Bron: belastingdienst.nl

Arbeidskorting

Je hebt recht op de arbeidskorting als je betaalde arbeid verricht (loon uit dienstbetrekking, winst uit onderneming, freelance inkomsten etc.). De arbeidskorting is een stimulans om te werken en voor ouderen om langer door te werken. De arbeidskorting wordt berekend over je arbeidsinkomen. De hoogte van de arbeidskorting is inkomensafhankelijk.

Tabel arbeidskorting:
in 2022 nog niet de AOW-leeftijd
Arbeidsinkomen Arbeidskorting
tot € 10.351 4,541% x arbeidsinkomen
vanaf € 10.351 tot € 22.357 € 470 + 28,461% x (arbeidsinkomen - € 10.351)
vanaf € 22.357 tot € 36.650 € 3.887 + 2,610% x (arbeidsinkomen - € 22.357)
vanaf € 36.650 tot € 109.347 € 4.260 - 5,860% x (arbeidsinkomen - € 36.650)
vanaf € 109.347 € 0

Bron: belastingdienst.nl

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Als je werkt en kinderen hebt, dan kan je mogelijk gebruik maken van de inkomensafhankelijke combinatiekorting. In 2022 zijn de kortingen als volgt:

Tabel inkomensafhankelijke combinatiekorting:
in 2022 nog niet de AOW-leeftijd
Arbeidsinkomen Inkomensafhankelijke combinatiekorting
tot € 5.220 Geen
vanaf € 5.220 tot € 27.350 11,450% x (arbeidsinkomen - € 5.220)
vanaf € 27.350 € 2.534

Bron: belastingdienst.nl

Om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen (2022):

* Meer dan zes maanden van het jaar hoort een kind jonger dan 12 jaar tot je huishouden. Bij co-ouders mag het kind ook ingeschreven staan op het woonadres van een van de co-ouders.

* Je hebt geen fiscale partner of je bent de minst verdienende fiscale partner. Waren de inkomsten uit het werk van jou en jouw fiscale partner even hoog? Dan geldt de inkomensafhankelijke combinatiekorting alleen voor de oudste van jullie beiden.

Jonggehandicaptenkorting

In 2022 bedraagt de jonggehandicaptenkorting € 771,-. Je hebt recht op de jonggehandicaptenkorting als je recht hebt op een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidvoorziening jonggehandicapten (ofwel: WAJONG uitkering). Als wel het recht op de uitkering bestaat, maar je ontvangt de uitkering niet vanwege een andere uitkering of ander inkomen, heb je wel recht op de jonggehandicaptenkorting.

Ouderenkorting

Je ontvangt de ouderenkorting als je in 2022 de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. De kortingen zijn in 2022 als volgt:

Tabel ouderenkorting 2022
Verzamelinkomen Ouderenkorting
tot € 38.464 € 1.726
vanaf € 38.464 tot € 49.971 € 1.726 - 15% x (verzamelinkomen - € 38.464)
vanaf € 49.971 € 0

Bron: belastingdienst.nl

Korting voor groene beleggingen

Deze korting geldt voor iedereen die belegt in een groenfonds. Over de groene beleggingen wordt geen belasting geheven. Naast de vrijstelling van belasting op groene beleggingen heb je recht op de korting voor groene beleggingen als je geld belegt in een fonds dat door De Belastingdienst is erkend als een groenfonds. Deze korting bedraagt maximaal 0,7% van het bedrag waarop de vrijstelling van toepassing is in Box 3. Je vindt hier een overzicht van fondsen en beleggingen waarop een belastingvoordeel van toepassing is.  

Meer weten?

Op deze pagina van De Belastingdienst staan alle heffingskortingen nog eens op een rij, en kun je verder lezen over de actuele kortingen. Lexlupa maakte een overzicht met fiscale voordelen voor particulieren, ondernemers in de inkomstenbelasting en in de vennootschapsbelasting. Als je vragen hebt of aanvullende informatuie wilt; neem gerust vrijblijvend contact met ons op. We denken graag met je mee.

Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij 'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt Lexlupa om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.