Investeringsaftrek

KIA, EIA, MIA en VAMIL in het kort

Bedrijfsmiddelen waarin je als ondernemer investeert, zijn soms voor een deel aftrekbaar van de winst. Dit fiscale voordeel is aan tal van voorwaarden gebonden, maar kan flink oplopen.  De investeringsaftrek bestaat uit drie delen: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA).

KIA

Wat?
Fiscale tegemoetkoming voor investeringen van kleine en middelgrote ondernemers.
Hoe?
Om in 2024 in aanmerking te komen voor KIA  moet je tussen € 2.800 en € 387.580 investeren in bedrijfsmiddelen.
Hoeveel?
In 2024 heb je bij een investering van € 2.801 tot en met € 69.765 recht op een aftrek van 28% van het investeringsbedrag.
Bij een investering van € 69.766 tot € 129.194 mag je een bedrag van € 19.535 aftrekken, en van alles boven dit bedrag (tot een maximum van de eerder genoemde € 387.580) kun je € 19.535, minus 7,56% van het investeringsbedrag (boven de € 129.194) aftrekken.
Let op: de af te trekken percentages/bedragen kunnen per jaar verschillen. Check hier de meest actuele gegevens.

EIA

Wat?
De EIA is een tegemoetkoming waar je recht op kunt hebben als je investeert in een energiezuinige techniek of in duurzame energie.
Hoe?
Om aanspraak te maken op de EIA, investeer je in een energiezuinige techniek of in duurzame energie. Check of de beoogde bedrijfsmiddelen voorkomen op de Energielijst. Is dit het geval? Dan meld je de aanschaf voorafgaand aan de investering op mijn.rvo.nl.
Hoeveel?
De EIA is in 2021 en 2022 45,5%. Het minimale investeringsbedrag is € 2.500 per bedrijfsmiddel. Het totale maximuminvesteringsbedrag is € 126.000.000.

Let op: Investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek (zie hieronder) is niet mogelijk.

UPDATE 2024
De EIA wordt per 2024 verlengd tot 2029. Het aftrekpercentage is in deze periode lager dan daarvoor: deze daalt in 2024 naar 40%. 

MIA

Wat?
De MIA is een tegemoetkoming voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen of technieken.
Hoe?
Een aanvraag voor de MIA regel je door te checken of de aan te schaffen investering voorkomt op de milieulijst en zo ja, de investering vooraf bij de RVO aan te melden. De aftrek kan dan meegenomen worden bij de belastingaangifte.
Hoeveel?
De milieu-investeringsaftrek is afhankelijk van de categorie waartoe de investering behoort. Het aftrekpercentage wordt in de Milieulijst aangegeven met een letter voor de bedrijfsmiddelcode.
Als de investering tot categorie I behoort, mag je in 2024 45% van de aanschafwaarde aftrekken. Voor categorie II geldt een percentage van 36% en tot slot kun je van een investering in categorie III 27% aftrekken. 
Let wel: Het minimale investeringsbedrag is € 2.500 per bedrijfsmiddel. In totaal kun je in 2024 niet meer dan € 50 miljoen aan investeringen in aanmerking nemen. 

Op RVO.nl kun je verder lezen over wijzigingen in de MIA per 2022.

Investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De MIA regeling wordt vaak gecombineerd met de VAMIL (zie hieronder).

Vamil

Maak je gebruik van de MIA? Dan is de VAMIL-regeling over de milieu investering misschien ook interessant voor je:

Wat?
Vamil staat voor willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Dit is een regeling waarmee fiscaal tegemoet wordt gekomen in investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.
Hoe?
Je betaalt minder belasting door in een willekeurig jaar een willekeurig percentage af te schrijven van de kosten voor aanschaf of aanpassing van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die voorkomen op de milieulijst. Je mag er middels de VAMIL dus voor kiezen om een middel dat een afschrijving heeft van tien jaar, in één jaar af te schrijven. Je meldt de investering binnen drie maanden na de aanschaf bij de RVO en past de VAMIL vervolgens toe in de aangifte.
Hoeveel?
Het aftrekbare bedrag is afhankelijk van de hoogte van de afschrijving. Het aftrekbare bedrag verhoogt door niet gespreid over de afschrijvingsperiode af te trekken, maar een groter bedrag in één keer af te trekken bij de aangifte. Let wel: Je betaalt dus met de VAMIL uiteindelijk niet minder belasting, maar je hebt wél meer keuzevrijheid in wanneer je welk percentage belasting over de aanschaf afdraagt.

Meer weten over investeringsaftrek?

Op de site van de Belastingdienst lees je meer over de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA).

Investeringsaftrek

Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij 'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt Lexlupa om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.