Arbeidsbeloning en meewerkaftrek

Regelingen voor meewerkende partners

Als je partner meewerkt in jouw onderneming, dan kun je mogelijk gebruik maken van regelingen die fiscaal voordeel kunnen opleveren. Lees in dit lemma of je partner recht heeft op arbeidsbeloning, of dat jij gebruik kunt maken van de meewerkaftrek en welk voordeel dit kan opleveren.

Arbeidsbeloning

Wanneer je partner werkzaamheden verricht voor jouw onderneming, dan kun je je partner hier een vergoeding voor uitbetalen. Als deze arbeidsbeloning hoger is dan €5.000,- per jaar, dan kun je de vergoeding aftrekken van je winst.

Om van deze regeling gebruik te maken moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Ten eerste ben je ondernemer voor de Belastingdienst en voldoe je aan het urencriterium. Daarbij moet de vergoeding die je uitbetaalt aan je partner realistisch zijn: de beloning moet in verhouding staan tot de uitgevoerde werkzaamheden. De Belastingdienst vindt een vergoeding realistisch wanneer je een bedrag uitkeert dat vergelijkbaar is met wat je een externe partij voor de werkzaamheden zou betalen. Tot slot is het belangrijk dat je een fiscaal partnerschap hebt met je partner. Heb je bijvoorbeeld een relatie met iemand met wie je geen huishouden deelt, maar die wel de administratie van je bedrijf doet, dan ben je geen fiscaal partner en komen jullie niet in aanmerking voor de arbeidsbeloning.

Let op: de arbeidsbeloning wordt bij de partner gezien als inkomsten. Hij of zij betaalt hier dus inkomstenbelasting over. De arbeidsbeloning levert daarmee alleen fiscaal voordeel op als de partner een lager belastingtarief afdraagt dan degene die de beloning uitbetaalt.

Meewerkaftrek

Werkt jouw fiscale partner minimaal 525 uur voor minder dan €5000,- per jaar (of kosteloos) in jouw onderneming? Dan kun je recht hebben op meewerkaftrek. De aftrek is afhankelijk van het aantal uren dat de partner voor de onderneming werkt:

Aantal meegewerkte uren

Aftrek

525 - 875

1,25% van de winst

875 - 1.225

2% van de winst

1.225 - 1.750

3% van de winst

1.750 of meer

4% van de winst

Bron: Belastingdienst.nl

Het is om gebruik te maken van de meewerkaftrek dus belangrijk dat de partner een criterium van een x-aantal gewerkte uren per jaar moet voldoen. Daarbij is het logischerwijs noodzakelijk dat de ondernemer winst maakt, om van het voordeel gebruik te maken.

Een belangrijk voordeel van de meewerkaftrek is erin gelegen dat het bedrag dat de partner ontvangt voor de werkzaamheden, door de Belastingdienst níet als inkomsten wordt meegerekend bij de aangifte inkomstenbelasting. Met andere woorden: jij kunt bovenstaand percentage aftrekken van de winst, en je partner ontvangt de vergoeding belastingvrij. Het voordeel kan dus aanzienlijk zijn. Maar om misbruik te voorkomen is de controle op het gebruik van de regeling streng. Je moet kunnen aantonen dat de uren daadwerkelijk ingezet zijn voor werkzaamheden ten bate van de onderneming. Activiteiten die niet specifiek voor het bedrijf verricht zijn vallen niet onder de regeling. Zorg dus dat je de geraamde uren kunt verantwoorden middels een urenadministratie waarin de aard en omvang van de werkzaamheden inzichtelijk zijn.

Meer weten?

Je kunt hier meer informatie van de Belastingdienst vinden, over de fiscale gevolgen en voordelen van meewerkende partners. In dit artikel zet de Kamer van Koophandel op een rij welke vergoedingen je kunt overwegen voor een meewerkende partner. Lexlupa legt hier meer uit over fiscaal partnerschap. Overweeg je om personeel in dienst te nemen? Ons zusterbedrijf Salupa ondersteunt ondernemers bij de administratie, beloning en juridische procedures rond (nieuwe) werknemers.

Meewerkaftrek

Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij 'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt Lexlupa om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.