Stakingsaftrek

De stakingsaftrek is onderdeel van de ondernemersaftrek. Hef je een onderneming op? Met deze regeling kun je (een deel van) je stakingswinst aftrekken bij je belastingaangifte.

Stakingswinst

Als je stopt met je bedrijf, dan bestaat de kans dat je stakingswinst moet afrekenen. Stakingswinst ontstaat op het moment dat de waarde van je bedrijf op het moment van stoppen, hoger is dan de boekwaarde. Dit kan bijvoorbeeld onder invloed van stille reserves of door opgebouwde oudedagsreserves. Het bedrag dat je bedrijf meer waard is dan op papier stond vastgesteld, wordt door de Belastingdienst als winst beschouwd. Je moet hierover afrekenen bij je aangifte inkomstenbelasting. Omdat het vaststellen van stakingswinst erg complex is, kun je dit het beste door je financieel adviseur laten doen.

Wat is de stakingsaftrek? 

De aftrek geldt voor de ondernemer die winst behaalt met het staken van een of meer ondernemingen.

De aftrek is gelijk aan de behaalde stakingswinst, maar nooit hoger dan € 3.630,-. Als je meerdere ondernemingen hebt, kan de aftrek bij iedere onderneming afzonderlijk worden toegepast, maar het aftrekbedrag wordt dan iedere keer verminderd met het bedrag dat reeds in aftrek is gebracht bij staking van eerdere ondernemingen.

Uiteindelijk kan de aftrek dus nooit meer bedragen dan € 3.630,- voor alle ondernemingen tezamen.

Wanneer pas je de stakingsaftrek toe? 

Een onderneming wordt gestaakt als deze wordt overgedragen, geliquideerd, als de ondernemer komt te overlijden en in bepaalde gevallen bij verplaatsing van de onderneming naar het buitenland.

Van eenmanszaak naar B.V. 

Als de onderneming wordt ingebracht in een eigen B.V., komt de oudedagsreserve vrij. Als voor de oudedagsreserve bij de eigen B.V. of bij een professionele verzekeraar een lijfrente wordt bedongen, kan de vrijval van de oudedagsreserve ook onder de stakingswinstvrijstelling plaatsvinden. Als je geen stakingswinst hebt, dan kun je toch gebruik maken van de stakingsaftrek door toe te voegen aan de oudedagsreserve. Door de staking hoort het bedrag van de toevoeging tot de stakingswinst en kun je op deze wijze toch nog van de stakingsaftrek gebruik maken.

Meer weten?

De Kamer van Koophandel legt op het ondernemersplein meer uit over stakingswinst en -aftrek. Ook kun je daar lezen over de stakingslijfrenteaftrek.  De Belastingdienst legt hier het een en ander uit over fiscale gevolgen van het staken van je onderneming. In dit artikel zet Lexlupa een lijst van fiscale voordelen voor ondernemers in de inkomstenbelasting uiteen. Dit artikel doet hetzelfde voor ondernemers in de VpB. Heb je vragen over het staken van je bedrijfsactiviteiten, hulp nodig met het berekenen van stakingswinst/ -aftrek, of wil je onze ondersteuning bij het waarmaken van je ambities? Neem gerust contact op!

Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij 'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt Lexlupa om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.