MKB-winstvrijstelling

Als ondernemer heb je recht op fiscale voordelen in de inkomstenbelasting. Een van die voordelen is de MKB-winstvrijstelling. 

MKB-winstvrijstelling

De vrijstelling is ingevoerd in 2007. De MKB-winstvrijstelling is een korting van 14% van de winst die een ondernemer geniet (2016). Het gaat hierbij om de winst die resteert na aftrek van de ondernemersaftrek (art. 3.74 wet IB).

Van de resterende winst, betaal je dan over 86% belasting. Over de andere 14% wordt geen belasting betaald. Het doel van de vrijstelling is om een gedeelte (14%) van de winst vrij te stellen van het betalen van belasting. Hoe hoger je winst is, des te groter het bedrag wordt waarover je geen belasting hoeft te betalen.

Een voorbeeld

Resultaat na fiscale posten          €10.000
Ondernemersaftrek       -/- €7.280
          =€2.720
Resultaat na ondernemersaftrek           €2.720
MKB-winstvrijstelling (14*2.720)          -/- €381
          =€2.339

Belastbare winst uit onderneming: 2.339.

De vrijstelling van belasting is in dit geval dan 381,- EUR. Over de 2.339,- EUR betaal je belasting. Als we uitgaan van een resultaat na fiscale posten van 100.000,- EUR, dan is de berekening als volgt:

Resultaat na fiscale posten    €100.000
Ondernemersaftrek    -/- €7.280
     =€92.720
Resultaat na ondernemersaftrek     €92.720
MKB-winstvrijstelling (14*92.720) -/- €12.981
  =  €79.739

Belastbare winst uit onderneming: 79.339,- EUR

De vrijstelling die met de vrijstelling wordt verkregen is dan 12.981,- EUR.