Zelfstandigenaftrek

Wat is de zelfstandigenaftrek?

Deze aftrek is een fiscaal voordeel voor ondernemers en een onderdeel van de ondernemersaftrek. Deze aftrek zorgt ervoor dat ondernemers minder belasting betalen ten opzichte van mensen in loondienst. Hoe dit werkt, leest je hieronder. De aftrek is één van de posten die een zelfstandige fiscaal voordeel tot wel 3.500 EUR kan opleveren.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek?

• Je voldoet aan de eisen voor ondernemerschap.
• Je hebt in een kalenderjaar minstens 1225 uur aan je onderneming gewerkt.
• Je werkt meer uren aan je onderneming dan in loondienst.

Wat is de hoogte van de zelfstandigenaftrek?

Vanaf 2012 is de aftrek niet langer winstafhankelijk. Het vaste bedrag aan zelfstandigenaftrek is 7.280,- EUR (2016).

Vanaf 2010 geldt een aanpassing in de zelfstandigenaftrek. Deze aanpassing houdt in dat de aftrek nooit meer kan bedragen dan de winst uit onderneming. Dat betekent dat de winst uit onderneming op zijn laagst nihil zal zijn. Het eventueel 'niet opgebruikte' deel van de aftrek mag wel 9 jaar gereserveerd blijven voor latere aftrek, als je in toekomstige jaren meer winst maakt. 

Let op!

Heb je naast de zelfstandigenaftrek recht op de startersaftrek? Dan mag de zelfstandigenaftrek wel volledig afgetrokken worden van het belastbaar inkomen. Starters kunnen dus wel het surplus aan zelfstandigenaftrek verrekenen met loon uit dienstbetrekking of inkomsten uit eerdere dienstbetrekkingen. De startersaftrek is in 2016 2.123,- EUR.

Zwanger en Zelfstandig

Voor zwangere vrouwen is er een fictief zwangerschapsverlof, dat wordt bepaald door wat werknemers in hetzelfde vakgebied mogen opnemen. In de tijd waarin je naar de normen voor werknemers zwangerschapsverlof zou hebben gehad, wordt je geacht te hebben doorgewerkt in je zelfstandige praktijk. Het gemiddeld aantal 'normale' uren van voor en na die fictieve zwangerschapsperiode is daarvoor de norm. Het werkelijk aantal in de praktijk bestede uren mag daardoor in werkelijkheid minder dan 1225 zijn, maar kan door herberekening weer boven die 1225 uitkomen.