Partneralimentatie & ondernemen

Als je gaat scheiden, krijg je veelal te maken met alimentatie. Dit artikel gaat over de alimentatieberekening als je ondernemer bent. Meer weten over partneralimentatie in het algemeen? Lees dan hier verder. 

Verschil met loondienst
Wettelijk gezien is de bepaling van partneralimentatie voor ondernemers niet anders geregeld dan bij mensen die in loondienst zijn. Toch zijn er verschillen, omdat het inkomen van ondernemers bestaat uit hun winst uit onderneming. Omdat het inkomen schommelt en met winst geschoven kan worden, is de berekening bij ondernemers toch anders.

Alimentatieberekening gebaseerd op bedrijfsresultaat zzp'er
Als je als alimentatie moet gaan betalen en je bent zzp'er, wordt de alimentatie bepaald aan de hand van het bedrijfsresultaat. Het bedrijfsresultaat is de fiscale winst uit onderneming. Doorgaans geldt hiervoor dat het inkomen van de ondernemer gelijk is aan het gemiddelde bedrijfsresultaat over de laatste drie jaren. Dit gemiddelde kan voor de ondernemer in verband met de crisis nadelig uitvallen. Dit blijkt aan de hand van het volgende voorbeeld.

Voorbeeld
Hans heeft een eenmanszaak. Het inkomens van Hans is daarom het bedrijfsresultaat van zijn onderneming. Door de crisis heeft de eenmanszaak een aflopend bedrijfsresultaat in 2010, 2011 en 2012 van respectievelijk € 115.000, € 90.000 en € 50.000. Het gemiddelde inkomen van Hans is van de afgelopen drie jaar € 85.000. Het is te verwachten dat de bedrijfsresultaten van zijn onderneming niet snel zullen stijgen of zelfs nog meer kunnen dalen.

Door de crisis wordt bij de bepaling van het inkomen van ondernemers steeds vaker gekeken naar de te verwachten resultaten, in plaats van het gemiddelde resultaat van de afgelopen drie jaren. Dit zorgt voor een betere aansluiting bij de draagkracht.

Klopt het opgegeven resultaat wel?
Je kunt als ondernemer je eigen fiscale winst uit onderneming beïnvloeden. Door middel van het wel of niet opnemen van afschrijvingen, voorzieningen , een fiscale oudedagsreserve of stille reserves, heb je de mogelijkheid om het resultaat te verlagen om zodoende voor de berekening van de alimentatie een lagere draagkracht te hebben.

Aan de hand van de jaarcijfers van de onderneming kan beoordeeld worden of de cijfers niet ‘gemanipuleerd’ zijn door de ondernemer. Ook kun je onderzoeken of de bedrijfskosten van de onderneming ten tijde van echtscheiding vergelijkbaar zijn met de bedrijfskosten in de voorgaande jaren. Een flink dalende winst bij een gelijkblijvende omzet kan een manier zijn om de alimentatie lager uit te laten vallen.

Welke voordelen biedt een deskundigenonderzoek?
Bovenstaand verhaal is best technisch en daarom doe je ten tijde van echtscheiding verstandig aan een deskundigenonderzoek te laten doen. Door deskundigen te laten kijken naar de jaarcijfers van de onderneming kan worden voorkomen dat de alimentatiegerechtigde benadeeld wordt voor de berekening van de alimentatie. Daarnaast is een deskundigenonderzoek ook vanuit het oogpunt van de ondernemer verstandig. Als de jaarcijfers van de onderneming worden gecheckt kan een te hoge of te lage alimentatie worden voorkomen.

DGA en partneralimentatie
De directeur-grootaandeelhouder (hierna DGA) typeert zich doordat hij twee soorten inkomsten heeft: inkomen uit loondienst van zijn onderneming staat en winstuitkeringen. Hieronder behandelen we beide vormen van inkomen voor de bepaling van de alimentatie.

Loon
De DGA heeft de zeggenschap binnen zijn onderneming om zijn eigen salaris te bepalen. De hoogte van dit salaris wordt daarom door de DGA zelf bepaald. Ook beslis je of je dit salaris al dan niet uitbetaald. Uit de jaarcijfers van de onderneming blijkt of de DGA zichzelf genoeg loon heeft toegekend. Het loon dat een DGA zichzelf toerekent vormt de basis van de draagkracht.

Winstuitkering
DGA’s keren winst van hun onderneming uit aan zichzelf in de vorm van dividend. Dit uitgekeerde dividend verhoogt de draagkracht van de DGA. Niet iedere DGA keert ieder jaar winst uit. In slechte tijden, of als veel geïnvesteerd wordt kun je ervoor kiezen geen winstdelingen te doen. Voor de bepaling van de draagkracht gaat het om welke winst kan worden uitgekeerd. Het is dus niet zo dat de winst van de onderneming van de DGA automatisch wordt opgeteld bij het inkomen van de DGA. Er zijn meerdere redenen denkbaar waarom voor de lange termijn niet verstandig is een winstuitkering te doen. Ook in deze situatie kan een deskundigenonderzoek dus uitkomst bieden.

Het bepalen van de draagkracht van ondernemers is lastig. Iedere situatie is verschillend, waardoor geen standaardnormen voor de alimentatie gelden. Ten tijde van echtscheiding, maar zeker ook tijdens het huwelijk, is het verstandig om de jaarcijfers van de onderneming goed op een rijtje te hebben. Dit voorkomt benadeling tijdens de vaststelling van de hoogte van alimentatie.

Heb je vragen over de winstbepaling of wil je hulp door een deskundigenonderzoek? Neem dan gerust contact met ons op. 

Bronnen
Rapport Expertgroep Alimentatienormen 2013.
B.M. Mens, Alimentatie en winst uit onderneming.
Fiscaal Advies - nummer 5, 2013.
www.belastingtips.nl