Partneralimentatie: Hoe bereken je het en hoe werkt het?

Om te voorkomen dat na een echtscheiding één van de partners onvoldoende of geen inkomen heeft, wordt de meestverdienende partner - de alimentatieplichtige - verplicht partneralimentatie te betalen aan de minstverdienende partner. Bij deze financiële uitkering tussen de ex-partners gelden een aantal hoofdregels.

Hoeveel jaar betaal je partneralimentatie?
De betalingstermijn van partneralimentatie duurt in principe maximaal 12 jaar. Deze termijn begint vanaf het moment van inschrijving van de echtscheiding in de registers van de Burgerlijke Stand. Als je huwelijk minder dan vijf jaar heeft geduurd en je hebt geen kinderen, dan is de duur van de betalingsplicht gelijk aan de periode van het huwelijk. In uitzonderlijke gevallen kan door de rechter worden geoordeeld dat de alimentatietermijn wordt verlengd. Je kunt ook samen een termijn overeenkomen.

Vier redenen voor de beëindiging alimentatieverplichting
De verplichting om alimentatie te betalen eindigt in sommige gevallen. Lees hieronder in welke situatie de verplichting stopt:

  1. wanneer de alimentatieontvanger zelf genoeg inkomsten heeft om van te leven;
  2. bij het overlijden van één van de ex-partners;
  3. bij het hertrouwen, samenwonen of aangaan van een geregistreerd partnerschap van de ontvangende ex-partner;
  4. natuurlijk eindigt de alimentatieverplichting ook als de afgesproken termijn is geëindigd.

Hoe bepaal je de hoogte van de alimentatie?
Voor de bepaling van de hoogte van alimentatie wordt in eerste instantie gekeken naar de levensstandaard tijdens het huwelijk. Dit wordt gezien als de 'behoefte' van de minstverdienende partner. Hieruit wordt dan opgemaakt of en hoeveel alimentatie nodig is voor de minstverdienende partner. Daarnaast wordt gekeken hoeveel de meestverdienende partner kan betalen, oftewel wat de draagkracht is. Deze draagkrachtruimte is de maximale hoogte van de partneralimentatie.

De laagste van de twee hierboven genoemde bedragen vormt de basis van de alimentatie. Hierdoor zal de alimentatieplichtige doorgaans nooit meer alimentatie betalen dan wat je kan missen.

Standaardnorm (‘Hof-norm’)
In standaardsituaties bestaat een eenvoudige vuistregel, de zogeheten 60%-norm (ook wel ‘Hof-norm’ genoemd). Deze regel sluit aan bij het te besteden gezinsinkomen van de partners ten tijde van het huwelijk. De behoefte van de minstverdienende wordt gesteld op 60% van dit vroegere gezinsinkomen. Als jij als alimentatiebetalen na de echtscheiding zelf een gezin te onderhouden heeft, wordt voor de bepaling van de behoefte vaak het percentage van 45% toegepast.

Alimentatie en belastingen
Als je partneralimentatie betaalt, is dit in de meeste gevallen aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Daar staat tegenover dat als je partneralimentatie ontvangt, dit als inkomen wordt gezien. Je betaalt over de inkomsten inkomstenbelasting. Toch gaat dit niet altijd op. Aan de hand van een voorbeeld wordt dit weergegeven:

Voorbeeld
Pieter gaat scheiden van zijn vrouw Anne. Zij waren getrouwd op huwelijkse voorwaarden waarin een periodiek verrekenbeding was opgenomen, waardoor zij elk jaar het overgebleven inkomen eerlijk zouden verdelen. Tijdens het huwelijk hebben zij deze verrekening echter niet toegepast. Na de echtscheiding wordt de te betalen alimentatie bepaald op € 2.000 per maand. Pieter trekt deze € 24.000 af van zijn inkomen voor de inkomstenbelasting.

De Belastingdienst bepaalt dat de maandelijkse betaalde alimentatie niet ziet op de het levensonderhoud van Katja, maar wordt gezien als uitoefening van de verrekening die ten tijde van het huwelijk plaats had moeten vinden. Verrekeningen zijn niet belast en daardoor niet aftrekbaar. De door Pieter maandelijks betaalde partneralimentatie is hierdoor ook niet aftrekbaar.

Bedenk dus goed dat het niet jaarlijks verrekenen binnen een verrekenbeding gevolgen kan hebben voor een eventuele scheiding! Meer weten? klik hier

Voor meer informatie over de partneralimentatie bepaling als je ondernemer bent, lees hier dan verder.

Heb je vragen over de alimentatie of over een alimentatieberekening? Neem dan gerust contact met ons op.