Samenwonen en niet getrouwd? Hier lees je over de voor- en nadelen van een samenlevingscontract

Als je samenwoont maar niet getrouwd bent, heb je niet dezelfde juridische en fiscale positie als getrouwde en geregistreerde partners. Dat betekent dat je niet automatisch elkaars erfgenaam bent, of dat je recht op alimentatie als jullie relatie breekt. In dit artikel leggen we uit wat een samenlevingscontract is en wat je eraan hebt. 

Samenlevingscontract opstellen
Je kunt samen een samenlevingscontract maken, of een contract laten opstellen bij de notaris. Bij de notaris laat je een notarieel samenlevingscontract laten opstellen. Met een notarieel samenlevingscontract kan je partnerpensioen ontvangen. Als je samen een samenlevingscontract opstelt, dan heb je geen recht op partnerpensioen. Dat komt omdat je bij een zelfgemaakt contract geen fiscaal partners bent. 

Een samenlevingscontract
Een samenlevingscontract is een overeenkomst waarin je afspraken maakt over het samenwonen. De volgende afspraken leg je bijvoorbeeld vast in een samenlevingscontract:
- De verdeling van de kosten van boodschappen, kleding, woonlasten enzovoort;
- De bankrekening(en);
- De kosten voor het verzorgen en opvoeden van kinderen;
- De verdeling van de bezittingen mochten jullie uit elkaar gaan;
- Een verblijvingsbeding. De gemeenschappelijke bezittingen worden dan na het overlijden van een partner van de andere partner.

Wat zijn de verschillen met een geregistreerd partnerschap?
In de praktijk bestaat nog wel eens onduidelijkheid over het verschil tussen een geregistreerd partnerschap en het samenwonen met een samenlevingscontract.

De belangrijkste verschillen
1. Een geregistreerd partnerschap is een wettelijke samenlevingsvorm tussen twee personen. Het aangaan van een geregistreerd partnerschap gebeurt, net als bij een huwelijk, bij de burgerlijke stand van een gemeente.

2. Ook bij overlijden en bij uit elkaar gaan werkt het bij een geregistreerd partnerschap net als bij een huwelijk. Bij overlijden gaat de helft van de bezittingen en schulden automatisch naar de overblijvende partner. Bij het uit elkaar gaan, verdeel je alles.

3. Een samenlevingscontract is een schriftelijke afspraak tussen samenwoners zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap. Zonder nadere regeling in het samenlevingscontract blijven alle bezittingen en schulden automatisch apart.

Voordelen
- In het samenlevingscontract kun je bepalen dat het gemeenschappelijk eigendom naar de langst levende partner gaat.
- Zonder samenlevingscontract ontvang je geen partnerpensioen.
- Je kunt ook een verblijfsbeding in het contract laten opnemen. Daarmee wordt bij overlijden de achterblijvende partner volledig eigenaar van alle bezittingen.
- Maar het kan ook zo zijn dat je relatie eindigt. Hoe regel je dan een eerlijke verdeling van de inboedel? Kortom dit kun je allemaal vaststellen en het is hoe dan ook goed om je bij een notaris uitgebreid te laten informeren over de ins en outs van een samenlevingscontract.

Nadelen
Een samenlevingscontract heeft naast een heleboel voordelen ook een aantal nadelen.
- Na verloop van tijd koop je nieuwe spullen. Bij elke (grote) aanschaf, zoals een televisie of een auto, zou je het contract moeten laten aanpassen. Tenzij jullie afspreken dat alles wat vanaf het tekenen gekocht wordt gemeenschappelijk is.
- Als jullie uit elkaar zouden gaan en jullie hebben kinderen, dan wordt niet automatisch de alimentatie geregeld, tenzij dat anders is afgesproken in het contract.
- Een samenlevingsovereenkomst regelt bij overlijden alleen is over de gezamenlijke bezittingen. Je bent niet automatisch elkaar erfgenaam. Dit zou je dan apart via een testament kunnen regelen. 

Kinderen
Een kind is voor de wet altijd het kind van zijn moeder. Maar als de ouders niet getrouwd zijn, is een kind niet vanzelf het kind van zijn vader. De vader moet het kind eerst erkennen. Ook als de ouders een samenlevingscontract hebben. Door erkenning krijgt de vader niet automatisch het ouderlijk gezag. Als de ouders wel gezamenlijk gezag willen, kunnen zij dat aanvragen bij de kantonrechter.

Beƫindigen samenlevingscontract en alimentatie
Bij de beƫindiging van een samenlevingscontract ontvangt de (ex)partner niet automatisch partneralimentatie. Behalve als dit in het samenlevingscontract staat. Is dit niet geregeld in het contract en wil een van de partners alimentatie? Dan zal de rechter hierover een uitspraak doen.

Contact
Heb je vragen over het opstellen van een samenlevingscontract of de specifieke verschillen tussen een samenlevingscontract en een geregistreerd partnerschap in jouw situatie, neem dan gerust contact met ons op. 

Artikel van de Metro 24-07-2013
Bronvermelding: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/...