Spaar- en aflossingsbereidheid voor de eigen woning

Starters sparen meer
Tot de economische crisis van 2008 was het gewoon om tot 150% van de waarde van je woning te lenen, deze loan to value ratio zal de komende jaren dalen naar 100%. Dit heeft tot gevolg dat het meefinancieren van een verbouwing of bijkomende koopkosten (notariskosten, overdrachtsbelasting etc.) niet meer kunnen worden betaald uit de hypotheek.

Dit heeft tot gevolg dat wanneer iemand een woning wil kopen zij ruim van te voren moet gaan sparen om die kosten te kunnen dragen. Uit gegevens blijkt nu ook dat dat gebeurt, gemiddeld spaart een starter tussen de 10.000 en 30.000 euro voor de aanschaf van een woning.

Bezitters lossen af
Door de lage spaarrente op vermogen is de hypotheeklast ook na aftrek van het belastingvoordeel op de hypotheekrente hoger dan de spaarrentevergoeding. Daarnaast is je vermogen belast in box 3 terwijl de aflossing van je hypotheek niet belast is. Een ander motief om af te lossen is omdat de woning minder waard is dan de waarde van de hypotheek. En inderdaad sinds 2013 daalt de hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens.

Bron(en):

CBS, rapport 25 juni 2014
Parool, 11 december 2014