Zero emissiezones 2025

Wat moet je weten als ondernemer?

 

In februari 2021 tekenden gemeenten, partijen uit de vervoerssector en staatssecretaris Veldhoven de uitvoeringsagenda stadslogistiek. Hiermee kwamen zij overeen dat in steden in Nederland met ingang van 2025 een zero-emissie beleid gevoerd wordt met betrekking tot bevoorrading: Vanaf dan is bevoorrading in gemeenten met een zero emissiezone alleen nog toegestaan als dit volledig uitstootvrij plaatsvindt. Als je actief bent in de logistieke sector kan dit grote gevolgen hebben.

Emissievrije stadslogistiek

Ben je ondernemer en kom je bedrijfsmatig met bestelbus(sen) of vrachtauto(s) in (één van) onderstaande steden? En rijd je nog niet uitstootvrij? Dan moet je actie ondernemen: met ingang van januari 2025 mag je je werkzaamheden alleen nog binnen de emissievrije zones uitvoeren als je dit volledig vrij van schadelijke uitstootgassen en fijnstof doet. Om je activiteiten te kunnen continueren moet je dus overstappen op schone transportmiddelen. Hiermee moet in stadscentra en omliggende wijken een aanzienlijke reductie van schadelijke stoffen worden bewerkstelligd.

Maatregelen overgang zero emissiezones

Om ondernemers te ondersteunen in het overstappen naar emissievrij transport, zijn er verschillende regelingen getroffen. De voornaamste is het beschikbaar stellen van een subsidie voor schone bestelbussen en vrachtauto’s. Sinds 15 maart 2021 is de subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA) van kracht. Met deze regeling kun je een vergoeding tot €5.000 ontvangen bij aanschaf of lease van een schone bestelbus of vrachtauto. Je vraagt SEBA aan met E-herkenning op RVO.nl. Je leest hier ook meer over de voorwaarden. Op deze factsheet vind je een overzicht van de belangrijkste informatie over SEBA.
Naast deze subsidie worden er meer maatregelen ingezet voor een voorspoedige overgangsperiode naar zero emissiezones. Zo werken deelnemende gemeenten aan het inrichten van een dekkend netwerk van laadpalen en zijn er meer fiscale voordelen om de overgang voor ondernemers betaalbaar en haalbaar te maken.

Welke steden krijgen zero emissiezone?

Logistiek ondernemersvereniging Evofenedex, publiceerde een overzicht met steden die een zero emissiezone invoeren. In 2025 streven de volgende gemeenten ernaar om emissievrije stadscentra (en omliggende wijken) te hebben:

 • Amersfoort
 • Amsterdam
 • Apeldoorn
 • Assen
 • Delft
 • Den Haag
 • Deventer
 • Eindhoven
 • Enschede
 • Gouda
 • Groningen
 • Haarlem
 • Leiden
 • Maastricht
 • Nijmegen
 • Rotterdam
 • Tilburg
 • Utrecht
 • Zaanstad
 • Zwolle

De volgende gemeenten zijn van plan om na januari 2025 een emissievrije zone in te voeren of zijn hierover in onderzoek:

 • Alphen a/d Rijn In onderzoek
 • Arnhem                   In onderzoek
 • Breda In onderzoek
 • Dordrecht Ja (per 2026)
 • Dordrecht Ja (per 2026)
 • Ede Ja (per 2026)
 • Hilversum In onderzoek
 • Hoorn Ja (per 2027)
 • Schiedam In onderzoek (per 2026)
 • 's-Hertogenbosch Ja (per 1-03-25)

Bron: Evofenedex.nl

Beleid in de grote steden

In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht –de vier grootste steden van Nederland- zijn  gedetailleerde plannen opgesteld om de emissie in de komende jaren te reduceren. In onderstaand schema zie je wat er tussen 2020 en 2025 gebeurt, en waar je dus rekening mee moet houden als je de steden met je bedrijfsauto in wilt.

Tijdlijn

Amsterdam

Rotterdam

Den Haag

Utrecht

Landelijk

2020

Introductie milieuzone binnen A10 (klasse 4)

Convenant 6 getekend (plan van aanpak zero emissie stadslogistiek)

Milieuzone

binnen Centrumring en Telderstracé

Milieuzone klasse 3 binnenstad, stationsgebied, Jaarbeurs

2021

Taxistandplaatsen uitstootvrij

Sloopsubsidie (bedrijfs)auto klasse 3

Milieuzone aangescherpt naar klasse 4

Begin SEBA

2022

Uitstootvrij centrum (OV)bussen

Milieuzone aangescherpt naar klasse 6

Uiterlijk 1 januari 2022: bekendmaking uitgewerkte omvang ZES-zone op straatniveau

Autobus en vrachtauto minimaal emissieklasse 6

2023

Mogelijk voorstel vergroten milieuzone tot ring A12-A2-A27-N230

2024

Uiterlijk 1 januari 2024: plan van Aanpak voor handhaving

2025

Uitstootvrij binnen A10 vracht-, bestelauto’s, taxi, OVbussen en touringcars

ZES-zone in werking voor nieuwe bestel- en vrachtauto’s, met overgangsregeling voor bestaande bestel- en vrachtauto’s

0-emissiezone voor bedrijfsauto’s

Zero emissie milieuzone

Eind SEBA

2026

2027

Bestelauto’s klasse 5 geen toegang tot 0-emissiezone

Einde overgangsfase bestelauto’s

2028

Bestelauto’s klasse 6 geen toegang tot 0-emissiezone

2029

Einde overgangsfase vrachtauto’s

2030

Uitstootvrij Amsterdam alle verkeer

ZES-zone in werking voor alle bestel- en vrachtauto’s

Alle vrachtwagens en bestelbusjes helemaal schoon


Personenauto's

Hoewel er voor personenauto's voorlopig nog geen emissievrije zones komen, moeten dieselauto's vanaf 2025 schoner zijn. Rijd je (privé) in in een dieselauto? Dan kun je vanaf 2025 alleen de zones in, als je auto een emissieklasse heeft van 5 of hoger. Als je een oudere benzineauto rijdt, dan kun je ook (indirecte) gevolgen ondervinden van het nieuwe beleid. Of en hoe je te maken krijgt met strengere regels voor jopuw auto, is verschillend per gemeente. Zo worden in Amsterdam vervuilende benzineauto's uitgefaseerd door het parkeerbeleid aan te passen. Ook worden bij de aanvraag van een nieuwe parkeervergunning hogere milieu-eisen gesteld. Houd de website van je gemeente in de gaten om op de hoogte te blijven van de mogelijke gevolgen voor jouw auto. Op milieuzones.nl kun je aan de hand van je kenteken een check doen om te zien of je wel of geen toegang hebt tot milieuzones. 

Meer weten

Uitgebreide informatie en het laatste nieuws over de invoering van zero emissiezones voor ondernemers, vind je op de website van evofenedex. Ook op milieuzones.nl vind je naast een kenteken tool, actuele informatie over de zones. Voor aanvragen van en vragen over subsidies kun je terecht bij RVO.nl. Kijk voor de specifieke regelingen in de gebieden waar jij werkzaam bent op de website van de betreffende gemeente(n). Lexlupa publiceerde een artikel over vrijstellingen, ontheffingen en subsidies voor de milieuzones en helpt je graag verder als je nog vragen hebt over de gevolgen van de invoering van zero emissiebeleid op jouw bedrijf.