Brexit: gevolgen voor export, import en transport

Als je exporteert naar, importeert vanuit of vervoert in het VK, dan vraagt Brexit om de nodige aanpassingen in je bedrijfsvoering. Bij een harde Brexit gelden de regels van het WTO en is handel met het VK vergelijkbaar met andere niet-EU landen. Mocht er een zachte Brexit volgen, dan zijn er overeenkomsten gesloten om de handel te vereenvoudigen. Omdat tijdens dit schrijven (oktober 2020) nog niet bekend is of en welke afspraken gemaakt worden, moet je ter voorbereiding uitgaan van een harde Brexit. Lees hieronder wat dat voor jou betekent.

**UPDATE januari 2021: Onderstaand artikel werd geschreven vóór het Brexit-akkoord.
In   dit artikel   lees je over de meest actuele veranderingen ná het akkoord.**

Export

Of er nu een harde of zachte Brexit komt, als je goederen exporteert naar het VK dan wordt de manier waarop je werkt omvangrijker.

Douane

Je krijgt namelijk vanaf 1 januari 2021 te maken krijgt met de Douane. Het is hierbij  belangrijk dat je een douanenummer (EORI-nummer) hebt of aanvraagt, zodat je goederen buiten de EU kunt exporteren. Ook moet je digitaal aangifte kunnen doen bij de Douane, mogelijk een Registratie elektronisch berichtenverkeer aanvragen en nagaan of je vergunningen nodig hebt. Dit doe je hier.


Wijziging btw-tarief

Daarbij moet je erop toezien dat je de juiste btw-tarieven op je goederen hanteert. Dit tarief wordt in de regel per 1 januari 0%. Je kunt met dit hulpmiddel  van de Belastingdienst checken of dit ook voor jouw producten geldt.
 

Administratie

Ook wordt je administratie omvangrijker als je goederen levert aan het VK. Zorg dat je over de juiste documenten beschikt (denk aan vergunningen, douanedocumenten, vrachtbrieven, facturen en invoerbewijzen) om aan de wettelijke eisen te voldoen.
 

Overige gevolgen

Houd vanwege de toegenomen formaliteiten rekening met langere wachttijden bij de grens en ga na of de producteisen van je goederen wijzigen door Brexit. Regel indien nodig de juiste certificaten bij de NVWA. Houd er ook rekening mee dat je te maken kunt krijgen met heffingen.
 

Hoewel hier in het kort de belangrijkste veranderingen zijn genoemd, is het zaak je in detail te verdiepen in de gevolgen voor jouw bedrijf. Lees meer over export naar het VK op het Brexitloket van de Rijksoverheid.


Import

Douane

Net als bij het exporteren naar het VK, krijg je als je producten invoert vanuit het VK vanaf 1 januari 2021 te maken met grensformaliteiten. Je moet vanaf dan aangifte doen bij de Douane. Je hebt hiervoor een EORI-nummer nodig en moet zorgen dat je voorbereid bent op het doen van aangifte. Je hebt daarbij een Britse vertegenwoordiger nodig die aangifte doet van de goederen in het VK.


Fiscale gevolgen

Daarbij kunnen er meer kosten komen bij het importeren van goederen. Ga na of je te maken krijgt met invoerrechten en heffingen. Als er hierover geen afspraken gemaakt worden, dan gelden de tarieven van de WTO. Ook zal je waarschijnlijk volgens de WTO btw over de import moeten gaan betalen. Dit doe je bij de Douane of (met een vergunning artikel 23) bij je aangifte. Bij een harde Brexit zijn leveringen en diensten vanuit Nederland aan het VK niet langer intracommunautair. De Britse landen zijn dan ook bij de belastingopgaaf niet-EU en de ICP is daarmee niet langer van toepassing.
 

Producteisen

Check ook bij import aan het VK of de producten die je importeert aan de Europese veiligheids- en kwaliteitseisen (blijven) voldoen. En controleer of je een certificaat nodig hebt voor de invoer. Hiervoor kun je het stappenplan voor CE-markering raadplegen. 


Lees je voor meer informatie goed in over import vanuit het VK op het Brexitloket.


 

Transport

Als er geen akkoord komt voor het vrachtverkeer van, naar en door het VK, dan gelden voor vervoer vanaf 1 januari de regels voor een niet EU-land. Dit heeft de volgende gevolgen:


Vergunningen

De Eurovergunning is bij een harde Brexit ongeldig en een CEMT-vergunning noodzakelijk. Zorg dus dat je voor 1 januari over de juiste vergunningen beschikt.


Administratie

Ook krijg je te maken met aanvullende administratieve verplichtingen en zijn bij export of import bovengenoemde gevolgen mogelijk op jouw transport van toepassing. Het passeren van de Douane gaat extra tijd en werk opleveren.
 

Verzekeringen en eisen 

Denk er bij vervoer ook aan dat er voor je reizend personeel mogelijk aanvullende (medische) verzekeringen afgesloten moeten worden, je een transportverzekering nodig kunt hebben voor je goederen, verpakkingseisen kunnen wijzigen en je ook tussen Ierland en het VK met grensformaliteiten te maken krijgt. 
 

Je kunt ervoor kiezen formaliteiten rond het vervoer in het VK uit te besteden aan een (Douane-)expediteur. Deze regel je via Fenex, de Nederlandse brancheorganisatie voor expeditie en logistiek. Maak hoe dan ook goede afspraken met de partijen waarmee je samenwerkt en lees je verder in over vervoer op Brexitloket.nl en op de website van de Douane.

 

Bereid je voor

Als je zakendoet met het VK, of samenwerkt met partijen die dit doen, dan vraagt de Brexit om onderzoek naar je bedrijfsvoering op dit gebied. Als je over de juiste informatie beschikt over de te nemen maatregelen, dan implementeer je deze in de periode vóór 1 januari.


Ondersteuning: Brexit Impact Scan en Brexit-voucher

De overheid komt je tegemoet met informatie. De Brexit Impact Scan van de RVO adviseert je aan de hand van een aantal vragen over de gevolgen en de te nemen maatregelen voor jouw bedrijf. Bedrijven die behoefte hebben aan extern advies of ondersteuning kunnen een Brexit-voucher aanvragen. Dit is een tegemoetkoming voor MKB-bedrijven die gevolgen van de Brexit ondervinden. De voucher dekt 50% van de kosten voor deskundig advies, met een maximum van €2.500,-. Zowel jouw onderneming als de Brexit-adviseur moeten om in aanmerking te komen wel aan een aantal voorwaarden voldoen.


Meer weten?

De veranderingen door de Brexit zijn veelvuldig, complex en nog lang niet allemaal duidelijk. Hierboven zijn de voornaamste gevolgen waar je als bedrijf mee te maken kunt hebben, uiteengezet. Het strekt te ver om in dit artikel op alle details in te gaan en er zijn onvermijdelijk thema’s onbesproken gebleven. Ga naar rijksoverheid.nl/brexit, of het brexitloket voor meer informatie. Of lees verder op Lexlupa over import en export. Wil je meer weten over de gevolgen van Brexit voor jouw personeel? Dan kun je hier verder lezen. Informatie over (digitale) diensten na Brexit vind je in dit artikel.


Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij  'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt  Lexlupa  om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.