Btw bij export van goederen of diensten

Als je goederen of diensten exporteert naar het buitenland, dan heb je te maken met fiscale regels in zowel het land waar je levert als in Nederland. Vaak zijn er afspraken gemaakt tussen landen om te zorgen dat de afdracht van de btw in beide landen correct gebeurt. Hoewel het voor ondernemers waar mogelijk makkelijk wordt gemaakt om internationale zaken rond btw correct uit te voeren, is het vaak lastig te bepalen waar je precies wat moet afdragen, terugvragen en registreren. In dit artikel helpen we je op weg door de belangrijkste regels op een rij te zetten.

Export naar een ander EU-land

Als je als ondernemer goederen verkoopt aan een ander EU-land, dan heb je te maken met een intracommunautaire levering. De omzetbelasting wordt geheven in het buitenland en daarom is het 0% tarief van toepassing in Nederland. De btw-plicht wordt  dan dus verlegd van jou naar jouw afnemer. Bij leveringen aan het buitenland vermeld je een btw tarief van 0% op je factuur. Vervolgens geef je de levering in de btw-aangifte aan onder ‘Opgaaf Intracommunautaire Prestaties’.

Voorwaarden

Er is sprake van intracommunautaire levering als:

- je als ondernemer goederen vervoert of laat vervoeren naar een ander EU-land
- de buitenlandse afnemer btw is verschuldigd voor de verwerving van deze goederen

Voldoe je niet aan de voorwaarden dan dien je alsnog Nederlandse btw bij de afnemer in rekening te brengen.

Belastingheffing export

De levering is belast in het land waar de goederen zich bevinden op het moment van de levering. Afhankelijk vanaf waar je de goederen verkoopt aan klanten, dus vanaf Nederland of elders in de EU, wordt bepaald waar de heffing plaatsvindt. Stel je verkoopt goederen vanuit Nederland aan een afnemer in Duitsland voor €500. Op de factuur komt dan te staan:

Goederen €500

Btw 0% €0

Totaal €500

Export aan partijen zonder btw-nummer

In het geval dat je een onderneming hebt en goederen verkoopt in aan buitenlandse particulieren of rechtspersonen zonder btw-identificatienummer, dan zet je wel een btw-bedrag op je factuur. Welk percentage je hanteert is in principe afhankelijk van de regels in het land waaraan je levert. Maar: onder een bepaald bedrag –het zogenoemde drempelbedrag- mag je de Nederlandse btw-percentages hanteren. De drempelbedragen verschillen per land. Check bij leveringen aan partijen die geen btw afdragen (zoals particulieren) altijd even het drempelbedrag van het betreffende land. Zo voorkom je dat je een onjuist btw-bedrag op je factuur opneemt. Een overzicht van drempelbedragen per land vind  je hier.

**Update 2021: Per 1 juli 2021 veranderen regels voor btw-afdracht bij expot aan particulieren in EU-landen en kunnen (e-commerce) ondernemers gebruikmaken van de OSS. Lees hier verder.**

Afhankelijk van het type goederen (e.g. accijns of gebruikte goederen) zijn er aanvullende regels van toepassing. Lees hier meer over uitzonderingen voor specifieke goederen en uitzonderlijke situaties.

Verkoop goederen buiten de EU

Bij export van goederen naar niet EU-landen moet over het algemeen 0% btw in rekening worden gebracht. Om het 0%-tarief te mogen toepassen moet aangetoond kunnen worden dat de goederen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het maakt niet uit of de goederen aan een particulier of een ondernemer worden geleverd. Het factureren buiten de EU is dus eenduidiger dan binnen de EU. Maar ook hier zijn administratieve verplichtingen aan verbonden. De levering moet worden aangegeven op de aangifte omzetbelasting.

Export van diensten

Lever je diensten aan het buitenland en wil je weten waar en hoeveel btw je moet afdragen? Hierbij gelden vrijwel dezelfde regels als bij goederen. In de EU breng je bij diensten aan particulieren meestal de Nederlandse btw in rekening. Lever je aan een ondernemer? Dan is de dienst in principe belast in het buitenland. Jouw klant berekent zelf de btw en draagt dit af in zijn eigen land.
Als je diensten levert buiten de EU dan zijn deze vaak belast met 0% btw. Maar ook hier zijn uitzonderingen en is het van belang na te gaan hoe het zit met de btw in jouw individuele situatie. Met de rekentool van de Belastingdienst kun je dit checken. In dit hulpmiddel zijn ook de diensten opgenomen die uitgezonderd zijn van bovenstaande richtlijnen.

Btw bij digitale diensten

De voornaamste uitzonderingen op de btw tarieven bij het leveren van diensten aan het buitenland gelden bij digitale diensten. Over deze (telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten) betaal je belasting in het land van de klant. Lever je aan particulieren in meerdere EU-lidstaten? Dan mag je met de mini One Stop Shop-regeling (MOSS)  de btw aangeven in slechts één EU-land. Lever je digitale diensten aan particulieren in EU-lidstaten en de omzet is in de afgelopen twee jaar minder dan € 10.000? Dan moet je vanaf 1 januari 2019 btw over deze diensten aangeven en afdragen in Nederland. Als je digitale diensten levert, hangt de btw afdracht er dus vanaf aan wie en waar je levert. Aan zakelijke klanten en buiten de EU is dit altijd in het buitenland.

Meer weten over export en btw

Verdiep je verder in de fiscale regels rond export op   de site van de Belastingdienst. Of lees in dit artikel meer over het verleggen van btw. Importeer je goederen of diensten en wil je hierbij meer weten over de btw regelegeving? Dan lees je   hier   verder. In onderstaand schema tref je uitleg van de Rijksoverheid over de One Stop Shop:

Export en de One Stop Shop


Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij  'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt  Lexlupa  om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.