1 juli 2021: Wijzigingen btw-afdracht EU en de OSS

Sinds 2015 is in de EU de Mini One Stop Shop (MOSS) regeling van kracht. MOSS voorziet bedrijven die elektronische diensten in de EU leveren, van de mogelijkheid om de btw-aangifte in verschillende EU landen op één centrale plek te regelen. Deze dienst wordt per 1 juli 2021 toegankelijk voor een grotere groep bedrijven. Vooral online verkopers (e-commerce) kunnen gebruik kunnen gaan maken van de nieuwe One Stop Shop (OSS).

 

Wat is de OSS?

De OSS (ook wel: éénloketsysteem) is een elektronisch systeem dat volgens de Europese Commissie tot 95% van de btw verplichtingen voor verkopers binnen de EU moet vereenvoudigen. Deze versimpeling is erin gelegen dat het voor hen per 1 juli 2021 mogelijk wordt om btw-aangifte over leveringen naar verschillende EU-lidstaten, centraal te regelen. Als je bijvoorbeeld als webshop levert aan klanten in drie verschillende EU-landen, dan kun je je niet-Nederlandse btw-afdracht over deze verkopen in één centrale elektronische aangifte regelen. Je hoeft dus niet (langer) in elk EU-land apart aangifte te doen.

 

Voor wie is de OSS?

Per 1 juli 2021 mogen, naast de gebruikers van het huidige MOSS systeem, meer ondernemers gebruikmaken van de One Stop Shop. Het loket is vanaf dan toegankelijk voor ondernemers die gevestigd zijn in de EU, en die goederen of diensten leveren aan andere EU-lidstaten. Let op: de OSS is enkel te gebruiken voor de btw-afdracht van leveringen aan klanten die zelf géén btw afdragen (dit zijn meestal particulieren, maar ook bedrijven die vrijgesteld zijn van btw).

 

Wanneer moet je btw afdragen in een ander EU-land?

Je hoeft pas btw af te dragen aan andere EU landen als je met je verkoop boven een drempelbedrag komt. Onder dit bedrag betaal je btw in Nederland. Vooralsnog is de hoogte van het drempelbedrag afhankelijk van de lidstaat waaraan je levert. Je moet dus per land uitzoeken vanaf welk bedrag je buiten Nederland aan btw moet afdragen. Per 1 juli vervalt dit systeem van drempelbedragen per land. In plaats daarvan is er een gestandaardiseerd drempelbedrag van €10.000 van toepassing op alle EU-lidstaten.
Let op: dit nieuwe drempelbedrag is lager dan de oude drempelbedragen. Het kan dus zijn dat je eerder geen btw af hoefde te dragen in het EU-land van levering, en dat nu wel moet gaan doen. Daarnaast vervalt per 1 juli 2021 de vrijstelling van btw op import tot €22,-. Je moet vanaf dan dus wél btw afdragen over goederen onder dit bedrag.

 

Hoe maak je gebruik van de OSS?

Gebruikmaken van de OSS is niet verplicht. Als je je niet registreert voor het éénloketsysteem, moet je btw-aangifte (blijven) doen per afzonderlijk EU-land.
Als je de btw liever centraal regelt in de OSS, dan moet je je aanmelden voor de Unieregeling die is opgenomen in het éénloketsysteem. De Unieregeling is toepasbaar op bedrijven die in de EU gevestigd zijn en leveren aan andere EU-lidstaten.
Je kunt gebruikmaken van de niet-Unieregeling binnen de OSS als je bedrijf goederen of diensten levert aan EU landen, maar zelf geen vestiging heeft in de EU.
Naast de Unieregeling en Niet-Unieregeling bestaat de OSS uit de Invoerregeling: Lever je goederen met een herkomst van buiten de EU? En hebben deze goederen een waarde van €150,- of minder? Dan kun je aanspraak maken op de invoerregeling die is opgenomen in de OSS.
Om gebruik te maken van één van bovengenoemde regelingen in het éénloketsysteem, log je in op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Hier kun je je per 1 april 2021 registreren voor het éénloketsysteem.


Meer weten?

Op de website van de Belastingdienst kun je verder lezen over e-commerce en diensten in de EU, en de veranderingen in btw-regelingen. Ook heeft de Belastingdienst een hulpmiddel ontwikkeld waarmee je kunt onderzoeken welke gevolgen de wijzigingen met betrekking tot de btw met ingang van 1 juli 2021 voor jouw bedrijf hebben. De Kamer van Koophandel voorziet ondernemers uitgebreid van informatie over btw en internationaal zakendoen. Wij hebben zelf in dit artikel op een rij gezet wat je moet weten over btw bij verkoop van goederen en diensten aan het buitenland. Ben je actief in e-commerce? Check dan onderstaande factsheet:

Factsheet OSS e-commerce

Bron: belastingdienst.nl

Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij  'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt  Lexlupa  om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.