One Stop Shop (OSS)

De OSS (ook wel: éénloketsysteem) is een elektronisch systeem waarmee het per 1 juli 2021 mogelijk is om btw-aangifte over leveringen naar verschillende EU-lidstaten, centraal te regelen. Als bijvoorbeeld een Nederlandse webshop levert aan klanten in drie verschillende EU-landen, dan kan niet-Nederlandse btw-afdracht over deze verkopen in één centrale elektronische aangifte worden geregeld. Het is met de OSS voor bepaalde ondernemers niet (langer) noodzakelijk in elk EU-land apart aangifte te doen.

 

Voor wie is de OSS?

Naast leveranciers van digitale diensten die eerder gebruikmaakten van het  MOSS systeem, is de OSS toegankelijk voor ondernemers die gevestigd zijn in de EU, en die goederen of diensten leveren aan andere EU-lidstaten. Let op: de OSS is enkel te gebruiken voor de btw-afdracht van leveringen aan klanten die zelf géén btw afdragen (dit zijn meestal particulieren, maar ook bedrijven die vrijgesteld zijn van btw). Het zijn veelal ondernemers in de e-commerce die gebruikmaken van OSS.

 

Wanneer btw afdragen in een ander EU-land?

Btw-afdracht tussen EU-lidstaten is verplicht als verkoop boven een drempelbedrag van €10.000,- komt. Onder dit bedrag betaal je btw in Nederland.
Let op: dit nieuwe drempelbedrag is lager dan de oude drempelbedragen. Het kan dus zijn dat je eerder geen btw af hoefde te dragen in het EU-land van levering, en dat nu wel moet gaan doen. Daarnaast vervalt per 1 juli 2021 de vrijstelling van btw op import tot €22,-. Je moet vanaf dan dus wél btw afdragen over goederen onder dit bedrag.

 

Hoe maak je gebruik van de OSS?

Het gebruikmaken van de OSS is niet verplicht. Het is ook mogelijk btw-aangifte te (blijven) doen per afzonderlijk EU-land.
Voor het centraal regelen van de btw in de OSS, is aanmelding voor de Unieregeling die is opgenomen in het éénloketsysteem, noodzakelijk. De Unieregeling is toepasbaar op bedrijven die in de EU gevestigd zijn en leveren aan andere EU-lidstaten.
Gebruikmaken van de niet-Unieregeling binnen de OSS is mogelijk voor bedrijven die diensten leveren aan EU-landen, maar zelf geen vestiging hebben in de EU.
Naast de Unieregeling en Niet-Unieregeling bestaat de OSS uit de Invoerregeling: Voor btw-aangifte van goederen met een herkomst van buiten de EU die een waarde van €150,- of minder hebben kan aanspraak gemaakt worden op de invoerregeling die is opgenomen in de OSS.
Om gebruik te maken van één van bovengenoemde regelingen in het éénloketsysteem, log je in op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Hier kun je je per 1 april 2021 registreren voor het éénloketsysteem.

Meer weten?

De Kamer van Koophandel voorziet ondernemers uitgebreid van informatie over btw en internationaal zakendoen. Wij zette zelf in dit artikel op een rij wat je moet weten over btw bij verkoop van goederen en diensten aan het buitenland.

Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij  'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt  Lexlupa  om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.