Zwanger en zelfstandig: de drie zwangerschapsuitkeringen voor jou op een rij gezet

Zwangerschap en inkomen
Als Zelfstandige ben je niet verplicht verzekerd tegen het verlies van inkomen. Daarom kun je inkomsten verliezen als je zwanger bent en verlof wilt opnemen. Er zijn drie vormen van zwangerschapsuitkeringen. 

1. ZEZ-uitkering
Jij hebt als zelfstandige recht op een zwangerschapsuitkering via de ZEZ-regeling (Zelfstandigen en Zwanger). De ZEZ-uitkering duurt minimaal 16 weken en gaat tussen 6 en 4 weken voor de dag na de 'vermoedelijke' bevallingdatum in. Na de bevalling heb je nog recht op minimaal 10 weken uitkering. De hoogte van de ZEZ-uitkering staat in verband met het aantal uren dat je werkt en met de inkomsten van het voorafgaande jaar.

Heb je meer dan 1.225 uur per jaar gewerkt, dan heb je recht op de maximale ZEZ-uitkering. Deze maximale uitkering is echter nooit hoger dan het wettelijk bruto minimumloon. Wanneer je een arbeidsgeschiktheidsverzekering (AOV) hebt afgesloten, heb je vaak ook via deze verzekering recht op een uitkering bij zwangerschap. Wil je ZEZ-uitkering aanvragen, gebruik dan het formulier ‘Aanvraag ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen’ via het UWV. Ook heb je een zwangerschapsverklaring van de verloskundige of arts nodig.

2. WAZO-uitkering
Je kunt je vrijwillig verzekeren tegen verlies van inkomen. Als je dat doet, heb je recht op een zwangerschapsuitkering via de Wet Arbeid en Zorg. Net zoals de ZEZ-uitkering duurt deze uitkering minimaal 16 weken. De hoogte van de WAZO-uitkering is afhankelijk van het dagbedrag waarvoor je je verzekerd hebt. Wanneer dit uitkeringsbedrag lager is dan het bedrag van de ZEZ-regeling, dan wordt de WAZO-uitkering aangevuld tot dit bedrag.

Het bijkomend voordeel van de vrijwillige verzekering ten opzichte van de ZEZ-uitkering is dat de je ook een uitkering ontvangt wanneer sprake is van ziekte door zwangerschap of bevalling. Als je dus langer uit de running bent, wordt dit opgevangen door de WAZO-uitkering. De ZEZ-uitkering duurt maximaal 16 weken.

3. AOV-uitkering
Naast een vrijwillige verzekering bij het UWV, kun je ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering (hierna AOV) bij een inkomensverzekeraar afsluiten. Met een AOV verzekeren zelfstandigen zich tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Op deze manier heb je geen inkomensverlies.

Vaak keren deze verzekeraars ook uit wanneer sprake is van zwangerschap. De duur, hoogte en de voorwaarden van de uitkering verschillen per inkomensverzekeraar. Wanneer je een AOV-uitkering verkrijgt, blijft de ZEZ-regeling van toepassing. Zodoende kan jij recht hebben op zowel de AOV als de ZEZ-uitkering. Wel kan het zo zijn dat de inkomstenverzekeraar de AOV-uitkering vermindert.

Heb jij vragen over een zwangerschapsuitkering of wil je hulp bij de aanvraag? Neem dan gerust contact met ons op.