Minder kindregelingen 2015: welke regelingen blijven over voor jou?

Er komen minder regelingen voor ouders met kinderen. Nu bestaan er nog elf regelingen, in 2015 zijn dat er nog vier.

Alleen de kinderbijslag, het kindgebondenbudget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag blijven over.

Op dit moment is het bedrag dat ouders ontvangen voor oudere kinderen hoger dan voor kinderen tot 6 jaar. In 2014, 2015, 2016 en 2017 gaan de bedragen voor oudere kinderen omlaag tot het niveau van een kind tot 6 jaar. Voor grote gezinnen kan dit tot 1000 euro per jaar schelen.

Verder stijgen de bedragen van het kindgebondenbudget, maar wordt de inkomensgrens strenger en is er een vermogenstoets toegevoegd.

Met deze stroomlijning gaat vanaf 2018 een jaarlijkse bezuiniging van 810 euro miljoen gepaard. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd dat de regelingen goedkoper en effectiever worden uitgevoerd, omdat er volgens minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken ‘minder overheidsbureaucratie’ nodig is.

Daarnaast wil het kabinet werken vanuit een bijstandsuitkering lonender maken. Tot nu toe ontvingen alleenstaande ouders in de bijstand namelijk een hogere bijdrage dan alleenstaande ouders met een baan op minimumloonniveau. Zo gaat volgens Asscher een bijstandsgerechtigde ouder met twee kinderen op de buitenschoolse opvang die vier dagen aan de slag gaat voor het minimumloon, vanaf 2015 op 2100 euro vooruit. Voor alleenstaande ouders in de bijstand is de versobering van de kindregelingen wel een hard gelag. Volgens Asscher gaan zij er 4,5 % op achteruit.