Kinderopvangtoeslag

Wat is kinderopvangtoeslag?
Als je kinderen hebt die naar de kinderopvang gaan, dan kun je recht hebben op kinderopvangtoeslag. Deze toeslag is een tegemoetkoming voor de kosten die je maakt voor de kinderopvang.

Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik krijgen?
De hoogte van de kinderopvangtoeslag die ontvangen wordt is afhankelijk van je inkomen, het aantal uren dat je kind naar de opvang gaat en de uren dat je werkt.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag?
* Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning of woont in een EU-land, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein;
* Er woont tenminste 1 kind bij je in huis;
* Dit kind gaat naar een kinderopvangorganisatie in de woongemeente;
* Het kind gaat nog niet naar het voortgezet onderwijs;
* Jij of je partner betaalt de kosten voor de kinderopvang;
* Je werkt ( in dienstbetrekking of als zelfstandige);
* Je ontvangt van de gemeente of UWV een bijdrage op grond van de Wet Kinderopvang.

Hoe kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?
Kinderopvangtoeslag kun je rechtstreeks aanvragen op de website van de Belastingdienst. Je doet dit met het aanvraag en wijzigingsprogramma kinderopvangtoeslag. Je kunt ook een aanvraagformulier krijgen bij de BelastingTelefoon: 0800 - 0543. Artlupa kan ook kinderopvangtoeslag voor je aanvragen.