Kindgebonden Budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Lees hier of je in aanmerking komt.

Hoeveel kindgebonden budget kan ik krijgen?

De hoogte van het budget waar je recht op hebt, is afhankelijk van je inkomen en dat van je eventuele fiscale partner en het aantal kinderen jonger dan 18 jaar. Hoe meer kinderen je hebt, hoe hoger het budget kan zijn. Ook de leeftijd van jouw kinderen is van belang. Als de kinderen 12 of 16 jaar worden, krijg je meer kindgebonden budget. De Belastingdienst ontwikkelde een rekentool die je een indicatie geeft van de hoogte van het bedrag waar jij recht op hebt. Je kunt hier een proefberekening maken.

Wanneer kom je in aanmerking voor kindgebonden budget?

Er gelden voorwaarden voor het ontvangen van kindgebonden budget: 

  • Je hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar;
  • Jij of de andere ouder krijgt kinderbijslag. Als het kind 16 of 17 jaar is, en jij en de andere ouder krijgen geen kinderbijslag voor je kind, dan moet je je kind inbelangrijke mate onderhouden;
  • Het inkomen van jezelf en je eventuele partner is niet te hoog. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens geldt;
  • Het vermogen van jezelf en je eventuele partner is niet te hoog. Op 1 januari 2022 mag dit voor jezelf niet meer zijn dan € 120.020. Voor jou en je toeslagpartner samen mag jullie vermogen niet hoger zijn dan € 151.767. 
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. Voor de toeslagpartner geldt dit ook.

Kindgebonden budget aanvragen

Kindgebonden budget hoeft je vaak niet zelf aan te vragen: Als je al; een toeslag hebt, dan gaat De Belastingdienst zelf na of je in aanmerking komt en zo ja, dan krijg je het vanzelf. Als je geen kindgebonden budget ontvangt maar er mogelijk wel recht op hebt, vraag je het zelf aan. Dit doe je door met DigiD in te loggen op Mijn Toeslagen. Let op: de aanvraag kan alleen gedaan worden door de ouder die ook de kinderbijslag heeft aangevraagd.

Meer kindgebonden budget voor kinderen in voortgezet onderwijs

Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar die naar het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs gaan, krijg je meer budget. Het hogere bedrag is een tegemoetkoming in de kosten van de middelbare school.  

Adoptiekind of stiefkind?

Het maakt voor het kindgebonden budget niet uit of het kind je eigen kind is, een stiefkind of een adoptiekind. Als je kinderbijslag ontvangt voor het kind, dan heb je in de regel ook recht (mits je aan bovenstaande voorwaarden voldoet) op kindgebonden budget.

Pleegkind

Heb je een pleegkind? Dan zijn de volgende situaties mogelijk:

1. Je krijgt pleegoudervergoeding. Dan krijg je voor het pleegkind geen kinderbijslag en heb je geen recht op kindgebonden budget.

2. Je krijgt geen pleegoudervergoeding maar wel kinderbijslag voor het pleegkind. Dan heb je recht op kindgebonden budget.

3. Als je een pleegkind van 16 of 17 jaar hebt en geen pleegoudervergoeding en ook geen kinderbijslag voor het pleegkind krijgt, maar je onderhoudt jouw pleegkind in belangrijke mate* dan kun je kindgebonden budget krijgen.

* Een kind 'in belangrijke mate onderhouden', betekent dat je meebetaalt aan het levensonderhoud van het kind, zoals zijn eten en kleding. Dit is zo als per kwartaal minimaal € 440 (2022) wordt betaald aan de kosten voor levensonderhoud.

Meer weten?

Vanaf deze startpagina van De Belastingdienst navigeer je naar aanvullende informatie over kindgebonden budget. Lexlupa publiceerde informatie over kinderopvangtoeslag,  zorgtoeslag en huurtoeslag. In dit artikel zetten we fiscale voordelen voor particulieren op een rij. Heb je nog andere vragen? Neem gerust contact met ons op. 

Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij 'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt Lexlupa om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.