Kindgebonden Budget

Wat is kindgebonden budget?
Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Hoeveel kindgebonden budget je krijgt, hangt af van het (gezamenlijke) inkomen van jou en je partner en het aantal kinderen jonger dan 18 jaar. Hoe meer kinderen je hebt, hoe hoger het kindgebondenbudget kan zijn. Ook de leeftijd van jouw kinderen is van belang. Als de kinderen 12 of 16 jaar worden, krijg je meer kindgebonden budget.

Wanneer kom in aanmerking voor kindgebonden budget?
Er gelden voorwaarden voor het ontvangen van kindgebonden budget: 

  • Je hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar;
  • Jij of de andere ouder krijgt kinderbijslag. Als het kind 16 of 17 jaar is, en jij en de andere ouder krijgen geen kinderbijslag voor je kind, dan moet je je kind inbelangrijke mate onderhouden;
  • Het (gezamenlijke) inkomen van jezelf en je eventuele partner is niet te hoog. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens geldt;
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. Voor de toeslagpartner geldt dit ook.

Kindgebonden budget hoeft je in principe niet aan te vragen: de Belastingdienst gaat zelf na of je in aanmerking komt voor Kindgebonden budget.

Meer kindgebonden budget voor kinderen in voortgezet onderwijs
Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar die naar het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs gaan, krijg je meer kindgebonden budget. De tegemoetkoming ouders, die je van de IB-Groep kreeg, vervalt of wordt verlaagd.

Eigen kind of stiefkind?
Het maakt voor het kindgebonden budget niet uit of het kind je eigen kind is, een stiefkind, pleeg- of adoptiekind. Om kindgebonden budget te krijgen, hoeft het kind niet bij je te wonen.

Pleegkind
Heb je een pleegkind? Dan zijn de volgende situaties mogelijk:

1. Je krijgt pleegoudervergoeding. Dan krijg je voor het pleegkind geen kinderbijslag en heb je geen recht op kindgebonden budget.

2. Je krijgt geen pleegoudervergoeding maar wel kinderbijslag voor het pleegkind.Dan hebje recht op kindgebonden budget.

3. Als je geen pleegoudervergoeding en ook geen kinderbijslag voor het pleegkind krijgt, maar je onderhoudt jouw pleegkind in belangrijke mate* dan kun je kindgebonden budget krijgen.

* Een kind 'in belangrijke mate onderhouden', betekent dat je meebetaalt aan het levensonderhoud van het kind, zoals zijn eten en kleding. Dit is zo als per kwartaal minimaal € 408 wordt betaald aan de kosten van levensonderhoud.

Nog andere vragen over kindgebonden budget? Neem gerust contact met ons op.