Huurtoeslag

Wat is huurtoeslag?
Als je een huurwoning hebt en je in verhouding tot het inkomen te veel geld kwijt bent aan het huren van je huis, kun je in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om huurtoeslag te ontvangen?
Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet je aan de volgende voorwaarden betreffende je persoonlijke situatie voldoen:

* Je bent 18 jaar of ouder;
* Jij en je eventuele medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldigeverblijfsvergunning;
* Iedereen die bij je woont is ingeschreven bij de gemeente.

Daarnaast dient de woning aan de volgende voorwaarden voldoen:

* Je woont in een zelfstandige woning. Dit is een woonruimte met een eigen toegangsdeur, een eigen toilet en keuken;
* De huurlasten zijn niet te hoog of te laag. Dit is afhankelijk van de situatie.Vanaf 1 juli 2016 geldt dat de rekenhuur niet lager mag zijn dan € 231,87 en niet hoger dan € 710,68.
* Als jij en je eventuele partner jonger zijn dan 23 jaar en je hebt geen inwonende kinderen, dan mag de rekenhuur niet hoger zijn dan € 409,92. 

De woning moet passend zijn voor jouw situatie. De woning mag bijvoorbeeld niet te ruim of niet te duur zijn. Als de gemeente de woning niet passend voor je vindt, krijg je geen huurtoeslag. Verder zijn er voorwaarden omtrent het inkomen: het inkomen mag niet te hoog zijn. Als het gezamenlijke inkomen hoger is dan € 30.000,-, heb je geen recht op huurtoeslag. 

Daarnaast geldt een maximum aan vermogen en spaargeld. Als je meer spaargeld hebt dan €  24.437,- dan heb je geen recht op huurtoeslag. 

Hoeveel huurtoeslag kan ik krijgen?
Hier is geen simpel antwoord op. De hoogte van de huurtoeslag wordt berekend aan de hand van je huurprijs, je inkomen en vermogen. Je kunt de proefberekening maken op de website van de belastingdienst. 

Hoe kan ik huurtoeslag aanvragen?
Huurtoeslag kan rechtstreeks aangevraagd worden op de website van de Belastingdienst. Dit kan met je Digi-D op de website van de Belastingdienst. Lexlupa kan ook de huurtoeslag aanvraag regelen. Neem gerust contact met ons op.