Aanvullende eisen elektronisch factureren

Deze regeling is afgeschaft

Tot en met 31 december 2012 werden aan elektronische facturen extra eisen gesteld. Vanaf 1 januari 2013 gelden dezelfde eisen voor elektronische facturen als voor papieren facturen. Meer weten over de factuureisen? Lees het HIER

Er zijn dus tegenwoordig geen extra eisen aan elektronisch factureren. De extra eisen tot en met 2012 waren: 

De afnemer moet akkoord gaan met de factuur;

Een afnemer is niet verplicht een elektronische factuur te accepteren. Maar als een factuur zonder commentaar verwerkt en betaald wordt, mag je aannemen dat de afnemer ermee akkoord is.

- Op de factuur moeten de wettelijk verplichte gegevens staan;

Deze verplichtingen staan vermeld bij ons artikel over papieren facturen.

De factuur moet authentiek en integer zijn;

Authentiek: De afnemer moet er zeker van zijn dat de factuur werkelijk van de leverancier afkomstig is. Integer: Zowel leverancier en afnemer moeten er zeker van zijn dat de factuur niet veranderd is. Je kan ervoor zorgen dat facturen authentiek en integer zijn door bij een elektronische factuur gebruik te maken van een methode voor elektronisch factureren die door de belastingdienst is goedgekeurd. Bij een papieren factuur kan je gebruik maken van een logo of een watermerk in het papier.

- De Belastingdienst moet de factuur kunnen controleren.

Er zijn speciale softwarepakketten op de markt waarmee je elektronische facturen kan versturen. Ook zijn er dienstverleners die je daarbij kunnen helpen. Je hoeft dus niet zelf het wiel uit te vinden. Op de site van de Belastingdienst staat aangegeven welke methoden van elektronisch factureren zijn goedgekeurd. De lidstaten van de Europese Unie hebben afgesproken dat in alle landen elektronisch factureren is toegestaan. Toch kan elke lidstaat zelf bepalen aan welke voorwaarden methoden van elektronisch factureren moeten voldoen. Let hier dus goed op bij het factureren aan EU-landen.