Fiscale eenheid voor de btw

In sommige gevallen kan het mogelijk zijn om concerns als één belastingplichtige voor de btw op te voeren. Meerdere ondernemingen worden dan dus voor de btw als één onderneming gezien. Meestal wordt een eenheid gevormd door een moederbedrijf en één of meerdere dochterbedrijven. Het vormen van zo’n fiscale eenheid kent een aantal interessante voordelen. Maar er kleven ook nadelen aan. In dit artikel kom je meer te weten over de mate waarin een fiscale eenheid voor de btw aantrekkelijk kan zijn, en onder welke voorwaarden je een eenheid voor de btw kan vormen.

Voordelen van een fiscale eenheid voor de btw

Als je meerdere bedrijven als één onderneming opvoert voor de btw, dan heeft dat administratieve voordelen. Zo hoef je maar één periodieke btw-aangifte te doen voor de bedrijven die onder de eenheid vallen. Hoewel de ondernemingen die onder de eenheid vallen gewoon onder hun eigen btw-nummer zaken blijven doen, krijgen zij als eenheid één nieuw btw-nummer voor de Belastingdienst. Hiermee wordt aangifte omzetbelasting gedaan over het geheel van de aangesloten ondernemingen. Een ander voordeel is dat als de ondernemingen onderling factureren, deze transacties vrijgesteld zijn van btw. Zo wordt de administratie eenvoudiger, en kan het uitblijven van btw-afdracht voordelig zijn voor de liquiditeit van de aangesloten ondernemingen.

Nadelen van een fiscale eenheid voor de btw

Hoewel het aantrekkelijk kan zijn om ondernemingen samen te voegen onder een fiscale eenheid voor de btw, is het van belang te realiseren dat bij een fiscale eenheid elk onderdeel van de eenheid hoofdelijk aansprakelijk is voor btw-schulden. Daarbij is het belangrijk om vast te stellen dat de onderdelen voldoen aan de eisen voor het vormen van de eenheid. En dat de bedrijven hieraan blijven voldoen. Als er na wijzigingen binnen één van de onderdelen niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden voor het vormen van de eenheid, dan moet dit gemeld worden bij de Belastingdienst.

Voorwaarden voor het vormen van een fiscale eenheid voor de btw

Aan het vormen van een fiscale eenheid voor de btw, stelt de Belastingdienst de eisen dat de bedrijven gevestigd zijn in Nederland, en ondernemer zijn voor de btw.
Daarbij moeten de bedrijven op financieel, organisatorisch en economisch vlak een eenheid vormen. Het is soms moeilijk vast te stellen of de betreffende ondernemingen aan deze eis voldoen. Je kunt daarom vooraf een schriftelijk verzoek bij je belastingkantoor indienen, om na te gaan of er voldoende grond is om als eenheid gekenmerkt te worden.
Tot slot komt niet iedere rechtsvorm in aanmerking voor het vormen van een fiscale eenheid voor de btw. Het vormen van een fiscale eenheid kan niet met ondernemingen die enkel uit natuurlijke personen bestaan. Er moet minstens één bv, cv, stichting of vereniging deel uitmaken van de te vormen eenheid.

Oprichten van een fiscale eenheid voor de btw

Is het voor aantal bedrijven voordelig een fiscale eenheid voor de btw te vormen, en voldoen de ondernemingen aan de voorwaarden? Dan kun je een verzoek voor het aangaan van een fiscale eenheid voor de btw indienen bij de Belastingdienst. Je vraagt de vorming van de eenheid aan bij je Belastingkantoor. Hier kun je ook terecht voor vragen over het (al dan niet) vormen, wijzigen of ontbinden van een fiscale eenheid.

Meer weten?

Wil je je verder inlezen over het vormen, wijzigen of ontbinden van een fiscale eenheid voor de btw? Ga dan naar de website van de Belastingdienst. Heb je vragen over de fiscale eenheid voor een regionaal belastingkantoor? Met deze tool vind je de contactgegevens van jouw locatie. Het is onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk om  verschillende ondernemingen een fiscale eenheid te laten vormen voor de vennootschapsbelasting. Daarover lees je hier meer.


Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij  'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt  Lexlupa  om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.