Gageverklaring

Wat is een gageverklaring?

Als je wel eens optreedt als (amateur-)artiest houdt de opdrachtgever loonbelasting in over je beloning en kostenvergoeding. Dit gebeurt via de gageverklaring. Je vult voor ieder optreden een aparte gageverklaring in. De verklaring ontvang je doorgaans van de opdrachtgever. Een kopie van je identiteitsbewijs lever je vaak samen met de gageverklaring in.

Wat is gage?

Gage is alles wat je ontvangt voor een optreden, zowel in geld als in natura. Ook kostenvergoedingen behoren tot de gage. Vergoedingen voor hotelovernachtingen en voor reiskosten per openbaar vervoer vallen buiten de gage als de originele bonnen getoond worden. Per dag mag € 163,- als onbelaste kostenvergoeding worden ontvangen. Als de gage per dag minder dan € 163,- is, hoeft geen loonbelasting te worden ingehouden door de opdrachtgever.

De vergoeding van € 163,- mag per optreden per artiest belastingvrij worden uitgekeerd. 
Als je dus optreedt met een band van 5 personen, dan mag de opdrachtgever 5 keer tot € 163,- gage belastingvrij uitkeren. 

Hoe wordt mijn inkomen belast?

Als je optreedt, worden de inkomsten als artiest op je Aangifte Inkomstenbelasting belast als 'Resultaat Overige Werkzaamheden' (ROW). Je berekent de inkomsten alsof je een onderneming hebt. De kosten die gemaakt worden als artiest, zijn veelal aftrekbaar. De reeds ingehouden loonbelasting door de opdrachtgever wordt verrekend in de aangifte inkomstenbelasting met de daadwerkelijk te betalen inkomstenbelasting.

Meer weten?

Op de website van De Belastingdienst kun je het formulier 'gageverklaring' downloaden. In dit artikel leggen we meer uit over de artiestenregeling. Hier kun je meer lezen over de omzetbelasting voor uitvoerende kunstenaars. Er zijn verschillende partijen die artiesten informeren over hun fiscale rechten en plichten. Popunie en Sena zijn hier voorbeelden van. Als je als artiest financieel advies op maat wilt of ondersteuning nodig hebt bij je boekhouding, dan helpen wij je daar graag mee.

Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij 'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt Lexlupa om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.

Concert gageverklaring