Artiestenregeling

Ben je artiest en wil je weten of en hoe je gebruik kunt maken van de artiestenregeling? Of wil je als artiest juist niet dat de artiestenregeling wordt toegepast? Lexlupa praat je bij.

Wat is de artiestenregeling en fictieve dienstbetrekking?

De artiestenregeling is een regeling voor artiesten die werken als zelfstandige. Met deze regeling wil de overheid artiesten tegemoet komen in hun administratieve verplichtingen. Want door de regeling vallen zij, in tegenstelling tot andere zelfstandigen, toch onder de loonbelasting.  Artiesten hebben een fictieve dienstbetrekking.

Fictieve dienstbetrekking

Artiesten en beroepssporters zijn voor elke opdracht die zij onder de artiestenregeling doen, fictief in dienst. Normaal wordt er een dienstbetrekking verondersteld na 3 maanden maar voor artiesten en beroepssporters is dat meteen. Dit betekent dat de opdrachtgever inhoudingsplicht heeft voor de loonbelasting. 

Wel of niet de artiestenregeling, kom het overeen

Nu kun je ervoor kiezen om de regeling te laten toepassen of juist niet van toepassing te laten zijn. Dit kom je overeen met  je opdrachtgever. Lees verder onder artiestenregeling toepassen en onder artiestenregeling niet toepassen.

Wanneer ben je artiest?

Artiesten zijn personen die (al dan niet met een gezelschap) optreden voor publiek en daarbij een artistieke prestatie leveren. Denk aan zangers, leden van een band of orkest, goochelaars, clowns, acrobaten, poppenspelers, dj’s en vj's. Degenen die niet in een uitvoerende rol op de bühne staan, zoals beeldend kunstenaars en fotomodellen, zijn geen artiest volgens de artiestenregeling.


Artiestenregeling toepassen

Wanneer is de artiestenregeling van toepassing?

De regeling is van toepassing op optredens die een artiest geeft, en welke plaatsvinden op basis van een overeenkomst van korte duur (minder dan 3 maanden). Door de regeling is daarbij niet de uitvoerende, maar degene die de gage betaalt, inhoudingsplichtig. Jouw opdrachtgever (bijvoorbeeld een kroegeigenaar of de organisator van een festival) houdt een vast percentage aan loonbelasting in op de gage dat je ontvangt. Als gevolg hiervan ben je als artiest verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, WAO en WIA).

Welke uitzonderingen zijn er op de artiestenregeling?

Op de artiestenregeling gelden uitzonderingen. In de volgende gevallen is de regeling niet toepasbaar:

  • Je komt met je opdrachtgever overeen dat je niet als artiest verloond wil worden maar als zelfstandige factureert.
  • Er is sprake van een optreden bij een persoonlijke aangelegenheid (bijvoorbeeld een familiefeestje). Je stuurt dan een gewone factuur die je meeneemt in je aangifte inkomstenbelasting.
  • Er is een overeenkomst voor langere tijd dan 3 maanden. De opdrachtgever hoeft geen loonbelasting in te houden. Je betaalt dan zelf inkomstenbelasting. Je kunt er wel samen met jouw opdrachtgever voor kiezen om de regels van de dienstbetrekking op jou van toepassing te laten verklaren (middels een fictieve dienstbetrekking).

Hoe maak je gebruik van de artiestenregeling?

Je kunt gebruik maken van de artiestenregeling als je

  • aan de voorwaarden voldoet,
  • overeenkomt met je opdrachtgever dat je van de regeling gebruik maakt,
  • dit meldt bij de belastinginspecteur en
  • beschikt over een gageverklaring.

De verklaring download je bij de belastingdienst

Artiestenregeling niet toepassen

Manier van uitbetalen

De opdrachtgever heeft dus de verantwoordelijkheid heeft om loonheffingen en premies volksverzekeringen in te houden en af te dragen aan de belastingdienst. Veel artiesten en beroepssporters willen niet dat er een inhouding plaats vindt op een uitbetaling. Zo kun je vinden dat de vergoeding geen loon is maar een kostenvergoeding óf wil je liever op factuurbasis worden uitbetaald. 

Geen inhouding

Heb jij ook liever geen fictieve dienstbetrekking met (en dus geen inhoudingen door) je opdrachtgever? Dat kan. Tot 2016 had je daartoe de zogenoemde VAR-verklaring. Maar per januari 2016 is de VAR verdwenen en vastgelegd dat je als artiest kunt stellen dat je geen artiest bent conform de wet. Dat betekent dat er geen inhouding hoeft plaats te vinden. Dit doe je door voorafgaand aan de betaling schriftelijk melding te maken van de wens dat er geen inhouding plaats vindt. Deze voorstellen kunnen per brief, contract of email overeengekomen worden. Voorbeelden van teksten die je daarvoor aan je opdrachtgever kunt overleggen kun je hier vinden.

De KVG: Onkostenvergoeding in plaats van gage

Je kunt er ook voor kiezen om je niet via de artiestenregeling te laten uitbetalen, maar aanspraak te maken op de Kleinevergoedingsregeling (KVG). Deze regeling pas je toe als je in plaats van gage een onkostenvergoeding in rekening brengt bij je opdrachtgever. Het maximale bedrag dat je dan mag berekenen is €163,-. Je moet het gebruik van de KVG wel kunnen verantwoorden bij de belasting. Bewaar dus de bonnetjes van je gemaakte onkosten (van benzinegeld tot een nieuwe draaitafel).

Meer weten?

Er zijn verschillende partijen die artiesten informeren over hun fiscale rechten en plichten. Popunie en Sena zijn hier voorbeelden van. Als je als artiest financieel advies op maat wilt of ondersteuning nodig hebt bij je boekhouding, dan helpen wij je daar graag mee.

Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij  'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt  Lexlupa  om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.