Het noodzakelijkheidscriterium

Vanaf 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor werkgevers voor het verstrekken van computers en andere communicatiemiddelen aan hun werknemers. 

Wat zijn de nieuwe plannen?

Voor computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur, zoals bijvoorbeeld mininotebooks wil men het noodzakelijkheidscriterium invoeren. Dat betekent dat de werkgever zo’n voorziening aan de werknemer kan verstrekken, indien hij dat in het kader van zijn bedrijfsvoering noodzakelijk acht. Als aan dat criterium is voldaan, worden de vergoedingen en verstrekkingen niet als belastbaar loon aangemerkt.

Eisen van 90% en 10% zakelijk gebruik vervallen

Met het nieuwe noodzakelijkheidscriterium wordt het privévoordeel losgelaten. Als de werkgever de voorziening in het kader van zijn bedrijfsvoering noodzakelijk acht, dan hoeft hij fiscaal geen rekening te houden met het privévoordeel van de werknemer. Daarmee vervallen dus ook de eisen van zakelijk gebruik van meer dan 90% voor computers en het minimaal zakelijk gebruik van 10% voor communicatiemiddelen.

Wat is noodzakelijk?

Inherent aan het noodzakelijkheidscriterium is dat de laptop, of mobiele telefoon feitelijk en daadwerkelijk bij de uitoefening van de dienstbetrekking moet worden gebruikt. De voorziening dient nodig te zijn voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Er komen vooralsnog geen lijstjes waarin limitatief de vergoedingen en verstrekkingen worden genoemd die zonder meer als noodzakelijk worden gekwalificeerd. Wat voor de ene onderneming noodzakelijk is, hoeft immers voor de andere onderneming niet noodzakelijk te zijn.

Wie bepaalt dat het noodzakelijk is?

In eerste instantie zal de werkgever bepalen of het noodzakelijk is om een tablet of smartphone e.d. te verstrekken. Hij zal aannemelijk moeten maken dat hij het initiatief nam voor de voorziening en dat de kosten voor zijn rekening komen. Als de inspecteur twijfelt, dan zal de inspecteur dienen te bewijzen dat de voorziening (primair)aan de werknemer is gegeven, enkel met de intentie om hem te belonen of bevoordelen.