Kleine Ondernemersregeling vanaf 2020

Kleine ondernemersregeling 2020: van BTW grens naar Omzet grens

De belastingvermindering op de afdracht van BTW aan de belastingdienst is afgeschaft per ingang van het jaar 2020. Een ondernemer die jaarlijks minder dan €1.345 of €1.883 aan af te dragen btw had kon tot en met 2019 respectieve die BTW houden of deels houden. Hiervoor in de plaats wordt de administratieve vrijstelling opgetrokken naar €20.000 omzet per boekjaar.

De administratieve vrijstelling  betekent dat je geen aftrek meer hebt van betaalde BTW, maar dat je dat ook geen BTW in rekening brengt. Sterker nog je hoeft geen factuur meer op te maken en je hoeft ook geen BTW aangifte te doen.

Ontheffing aanvragen

Wanneer je gebruik wilt maken – het is een vrijwillige regeling - van de administratieve vrijstelling dan moet je een ontheffing aanvragen bij de belastingdienst. Wanneer je meer dan €20.000 aan omzet hebt dan moet je de ontheffing afmelden.  

Om rekening mee te houden

Wel is er een bewaarplicht van 7 jaar voor je inkoopfacturen. Geen bewaarplicht voor verkoopfacturen.

Als je sterk wisselende inkomens hebt of als je wilt investeren dan is het niet raadzaam om een ontheffing aan te vragen.

Als je wel boven de €20.000 uit komt dan moet je op tijd de ontheffing weer intrekken door een afmeldingsformulier in te vullen en BTW in rekening brengen, facturen verstreken en aangifte doen. Een ontheffing kan dan pas weer na 3 jaar opnieuw worden aangevraagd.

Ontheffing geldt naast de eenmanszaak, VOF en maatschap ook voor rechtspersonen zoals een vereniging, stichting, BV en NV.

De BTW op investeringen (laptop, telefoon, auto etc) die je hebt afgetrokken moet je deels terugbetalen wanneer je gebruik maakt van de ontheffing. De herzieningsperiode btw-afrek is afhankelijk van de soort activa maar is minimaal 5 jaar. Echter je hoeft alleen te betalen als de terugbetaling boven de €500 is.

Wil je voor het belasting jaar 2020 gebruik maken van de ontheffing dan moet je dat voor 20 november 2019 doorgeven aan de belastingdienst.

Ondanks de ontheffing moet je in een aantal gevallen toch aangifte omzetbelasting doen. En dat heeft te maken met grensoverschrijdende zaken. Zoals bij de levering of aankoop van een (bijna) nieuw vervoersmiddel van een afnemer/leverancier uit een ander EU-Land, afname van goederen en diensten van een buitenlandse ondernemer, invoer van goederen waarop de verleggingsregeling van toepassing is, bij afstandsverkopen boven de €10.000 of optie btw-belaste afname van ondernemers uit andere EU-landen.