Kleine Ondernemersregeling t/m 2019

Deze regeling is afgeschaft

De kleine ondernemersregeling is een tegemoetkoming voor ondernemers die in een jaar weinig BTW afdragen. 

Wat houdt de kleine ondernemersregeling in?

De kleine ondernemersregeling (KOR) is een regeling die kan betekenen dat je minder of geen BTW aan de belastingdienst hoeft af te dragen.

Wanneer is de KOR op mij van toepassing?

Er zijn twee mogelijkheden waarbij de kleine ondernemersregeling van toepassing is.

* Het te betalen bedrag aan BTW is in een jaar minder dan € 1.345,-. In dit geval hoef je niets te betalen. Dit bedrag wordt dan opgeteld bij de winst die wordt belast in de inkomstenbelasting;

* Je hoeft in een jaar minder dan € 1.883,- aan BTW aan de Belastingdienst betalen. In dit geval geldt een vermindering van BTW voor jou. Hoe je de belastingvermindering berekent, is afhankelijk van het bedrag dat je in een jaar aan de Belastingdienst moet voldoen. Het bedrag van de kleine ondernemingsregeling wordt opgeteld bij de winst.

Moet mijn onderneming 'klein' zijn om voor de KOR in aanmerking te komen?

Nee, de grootte van de onderneming is niet van invloed op deze regeling. De voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor de kleine ondernemersregeling staan hierboven beschreven.

Hoe wordt de kleine ondernemersregeling verwerkt in de jaarrekening?

Het bedrag dat er minder aan BTW moet worden betaald als gevolg van de KOR moet ten bate komen aan de winst.

Verder gelden de volgende voorwaarden

Jouw onderneming is een natuurlijk persoon (eenmanszaak) of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen (maatschap, vennootschap onder firma, en dergelijke);

  • Je voldoet aan jouw administratieve verplichtingen voor de BTW;
  • Je bent in Nederland gevestigd of hebt hier een vaste inrichting;
  • De grootte van de onderneming is niet van invloed op deze regeling;
  • Het bedrag dat er minder aan BTW moet worden betaald als gevolg van de kleine ondernemersregeling moet bij de winst worden opgeteld