WWIK: Wat is het?

Deze regeling is afgeschaft

Let op! Per 1 juli 2012 is de WWIK afgeschaft. Onderstaande informatie is dus alleen nog toepasbaar op de periode vóór 1 juli 2012. De Wet Werk en Inkomen (WWIK) geeft kunstenaars recht op een aanvulling van hun inkomen als zij met hun werk te weinig verdienen om in hun levensonderhoud te voorzien. De WWIK is in het leven geroepen voor:

Afgestudeerden van een instelling voor kunstvakonderwijs. De opleiding moet wel erkend zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Beroepsmatig werkende kunstenaars die een eigen inkomen hebben beneden bijstandsniveau;

Bij de WWIK wordt geen onderscheid gemaakt tussen scheppende kunstenaars (beeldhouwers, schilders, fotografen) en niet-scheppende kunstenaars (zoals acteurs, dansers).

Wanneer kom ik in aanmerking voor een WWIK-uitkering?

Om in aanmerking te komen voor een WWIK-uitkering moet in ieder geval dat: Je bent Nederlander of je hebt een Nederlandse verblijfsvergunning die recht geeft op een uitkering;Je kunt niet in het eigen levensonderhoud voorzien. De richtlijn is dat het gezinsinkomen of jou vermogen niet hoger is dan de bijstandsnorm die voor jou geldt;Je hebt een opleiding gevolgd aan een erkende instelling voor kunstvakonderwijs. Als je een kunstvakopleiding in het buitenland hebt gevolgd is het nog steeds mogelijk om een WWIK uitkering aan te vragen. De opleiding buiten Nederland moet vergelijkbaar zijn met een erkende Nederlandse kunstvakopleiding. De WWIK accepteert alleen diploma's van kunstvakopleidingen die erkend zijn door het NUFFIC.

Wat zijn de voorwaarden om mijn WWIK-uitkering te behouden?

Als je een WWIK-uitkering ontvangt, moet je iedere 12 maanden meer hebben verdiend (de progressieve inkomenseis): 1. Na de eerste 12 maanden: € 2.800,- bruto; 2. Na de tweede 12 maanden: € 4.400,- bruto; 3. Na de derde 12 maanden: € 6.000,- bruto. De hoogte van de WWIK in 2010 Alleenstaanden € 736,97 Alleenstaande ouders; € 1.019,92 Gehuwden en ongehuwd samenwonenden € 1.087,61

Ik ontvang een WWIK-uitkering, kan ik nog bijverdienen?

Als je een WWIK-uitkering ontvangt, kun je bijverdienen tot maximaal 125% van de (bruto) bijstandsnorm die voor je geldt. De inkomsten van uw partner tellen ook mee. Als je meer bijverdient dan 125% van de bijstandsnorm, wordt dat meerdere afgetrokken van de WWIK-uitkering. De WWIK wordt verstrekt als voorschot. Aan het einde van het jaar wordt de balans opgemaakt. Heb je te weinig ontvangen, dan ontvang je het restant alsnog. Heb je te veel ontvangen, dan moet een deel worden terugbetaald. Van je bijverdiensten (niet die van de partner) kunt u € 3.408,- aftrekken voor beroepskosten. Wil je een hoger bedrag aftrekken, dan moet je kunnen laten zien dat die kosten zijn gemaakt. De uitkering op grond van de Wet werk en inkomen kunstenaars stopt in (een van) de volgende situaties: De maximale duur van 48 maanden verstreken is. Bij de berekening van deze termijn tellen ook de maanden mee waarin je de 'oude' WIK-uitkering hebt ontvangen;Tijdens de jaarlijkse controle blijkt dat nu niet meer voldoet aan de progressieve inkomenseis;Het gezinsinkomen hoger is dan de norm die voor jou geldt; Je werkt niet meer beroepsmatig als kunstenaar.