FBAR (Foreign Bank Account Report): een overzicht

Ben je Amerikaans staatsburger en overschrijden jouw financiële transacties de landsgrenzen van de V.S.? De Amerikaanse wetgeving kent maatregelen waar je mogelijk mee te maken hebt, maar waar je misschien nog niet (voldoende) van weet. Een van die maatregelen is het Foreign Bank Account Report (FBAR). Dit artikel geeft een overzicht van FBAR, zodat je weet of, waarom, hoe en wanneer je moet rapporteren.

Wat is FBAR?

FBAR is in 1970 vastgesteld als onderdeel van de Bank Secrecy Act  (BSA). Het primaire doel van FBAR is om de transparantie te vergroten en de Amerikaanse overheid in staat te stellen offshore-accounts te controleren. Hiermee moet worden voorkomen dat individuen inkomsten en activa in het buitenland verbergen om belastingen te ontduiken of deel te nemen aan illegale financiële activiteiten.

Wie moet rapporteren?

FBAR vereist dat Amerikaanse burgers en ingezetenen hun buitenlandse financiële rekeningen melden als de waarde van deze rekeningen op enig moment in het kalenderjaar meer dan $ 10.000 bedraagt. Dit betekent dus dat als je meerdere accounts in het buitenland hebt en de totale waarde hoger is dan $ 10.000, je een FBAR moet indienen, ongeacht of elk individueel account de drempel overschrijdt. Let dus goed op dat het om de totale som van verschillende rekeningen gaat en de rapportage ook gedaan moet worden als het grootste deel van het kalenderjaar het totale saldo (veel) lager dan $ 10.000 is. Voldoe je aan deze criteria? Dan moet je je dit rapporteren.

Hoe doe je aangifte FBAR?

FBAR-rapportage gebeurt via FinCEN-formulier 114, dat elektronisch moet worden ingediend bij het Financial Crimes Enforcement Network van het Amerikaanse ministerie van Financiën (FinCEN), een bureau van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Op dit formulier moet je informatie geven over je buitenlandse financiële rekeningen, waaronder de rekeningnummers, de namen van de rekeninghouders, de naam en het adres van de financiële instelling en de maximale waarde van de rekening gedurende het verslagjaar.

Wanneer doe je aangifte?

FBAR rapporteer je over het voorgaande kalenderjaar en moet voor 15 april na het afgelopen kalenderjaar worden ingediend. Je krijgt een automatische verlenging tot 15 oktober als je de jaarlijkse vervaldatum van 15 april niet haalt. Je hoeft hiervoor geen uitstel aan te vragen.

Sancties

Met zijn strenge rapportagevereisten en strenge sancties voor niet-naleving, dient FBAR als een afschrikmiddel en bevordert het meer transparantie op het gebied van internationale financiën. Op het niet naleven van de FBAR-verplichtingen, terwijl je wel aan de criteria voor rapportage voldoet, kunnen dan ook forse sancties staan. Als dit wordt aangerekend als bewuste veronachtzaming (dus een opzettelijke overtreding), kunnen de boetes oplopen tot $ 100.000. Extreme gevallen worden strafrechtelijke vervolgd, en kunnen zelfs leiden tot gevangenisstraffen. Heb je geen FBAR-aangifte gedaan omdat je niet wist dat je hiertoe verplicht was? Boetes voor niet-opzettelijke overtredingen op FBAR kunnen oplopen tot $ 10.000 per overtreding.

Toegenomen transparantie

In de afgelopen jaren is de handhaving van FBAR-voorschriften strenger geworden. De Amerikaanse overheid werkt actief samen met buitenlandse financiële instellingen en wisselt informatie uit om belastingbetalers met niet-aangegeven buitenlandse rekeningen te identificeren. Bovendien zijn de vereisten voor het delen van informatie uitgebreid met de implementatie van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Onder FATCA zijn buitenlandse financiële instellingen verplicht om informatie over rekeningen van Amerikaanse belastingbetalers aan de IRS (Internal Revenue Service, de federale belastingdienst van de Verenigde Staten) te rapporteren. Dit versterkt het vermogen van de IRS om offshore-accounts te volgen en zorgt voor een hoger niveau van naleving.

FBAR

Meer weten?

Wil je verder lezen over FBAR? Je vindt meer informatie over het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) op deze website. Hier legt de IRS meer uit over FBAR. Als je meer wilt weten over de Bank Secrecy Act (BSA), dan klik je hier voor een overzicht van de wet. Lexlupa publiceerde verschillende artikelen voor ondernemers die zakendoen in Nederland, bijvoorbeeld over het Nederlands belastingstelsel en de voor- en nadelen van het vestigen van een bedrijf in Nederland. Heb je vragen over jouw specifieke situatie of hulp nodig bij jouw FBAR-aangifte? Neem gerust contact op. We helpen je graag verder.

Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij 'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt Lexlupa om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.