Belasting in Nederland

Een zo eenvoudig mogelijke uitleg voor buitenlandse ondernemers

Overweeg je om zaken te gaan doen in, met of vanuit Nederland? Dan is het zaak om kennis te nemen van de fiscale gevolgen hiervan. Lexlupa legt in dit artikel kort uit wat de belangrijkste belastingen en fiscale voor- en nadelen zijn van ondernemen vanuit Nederland.

Drie hoofdbelastingen

De hoofdbelastingen die in Nederland geheven worden zijn

  • BTW op goederen en diensten (standaard 21%).
  • Daarnaast moeten particulieren en jaarlijks inkomstenbelasting over hun inkomsten afdragen en betalen vennootschappen (zoals de nv, bv, en in sommige gevallen stichtingen en verenigingen) de zogeheten vennootschapsbelasting over hun nettowinst (2022: 15% over de winst tot € 395.000, boven dit bedrag is het belastingpercentage 25.8%).

Btw

In sommige gevallen kun je een verlaagd BTWtarief hanteren in Nederland. Je hoeft dat minder of geen belasting over goederen of diensten in rekening te brengen. Het verlaagde BTW tarief van 9%  geldt bijvoorbeeld voor voedingsmiddelen en reparatiewerkzaamheden.
Verricht je diensten aan een afnemer in een ander EU-land? Dan wordt de btw geheven in het land waar de afnemer gevestigd is. Op je factuur geef je aan dat de btw verlegd is. Hier lees je meer over btw en het leveren van goederen en diensten aan EU-landen.

Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting

Iedere Nederlander betaalt jaarlijks inkomstenbelasting. Dit doe je middels een aangifte waarin inkomsten, schulden en bezittingen in kaart worden gebracht. Zo betaalt je belasting over inkomsten uit werk en woning. Maar ook is er in de inkomstenbelasting de mogelijkheid gebruik te maken van kortingen en aftrekposten. Deze zijn ook opgenomen in de Vennootschapsbelasting; de jaarlijkse belastingaangifte die je moet doen als je een vennootschap hebt. Zo zijn er een flink aantal regelingen die het ondernemen in Nederland fiscaal aantrekkelijk kunnen maken. Andere fiscale voordelen voor ondernemers in de inkomstenbelasting vind je in dit overzicht. Is jouw bedrijf een vennootschap? Dan kun je hier lezen op welke fiscale voordelen je mogelijk recht hebt.

Belastingverdragen

Om te voorkomen dat internationale bedrijven in zowel Nederland, als een ander land worden belast, heeft Nederland met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten. Dit zijn overeenkomsten tussen twee landen waarin is vastgelegd wie van hen welke inkomsten mag belasten. Het ene land zal belastingen heffen en het andere zal een belastingvermindering of vrijstelling bieden.

Op deze lijst van de landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten kun je als je internationaal zakendoet nakjken of er een verdrag is met Nederland.

183-dagen regeling

Ben je van plan om gedeeltelijk in Nederland te gaan wonen als je hier je bedrijf vestigt? Of zal je personeel een deel van het jaar in Nederland wonen voor werk? Om te voorkomen dat internationale bedrijven en personen die heir werken, in zowel Nederland als een ander land worden belast, heeft Nederland met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten. Dit zijn overeenkomsten tussen twee landen waarin is vastgelegd wie van hen welke inkomsten mag belasten. Het ene land zal belastingen heffen en het andere zal een belastingvermindering of vrijstelling bieden. Op deze lijst kun je als je nakijken of er een verdrag is gesloten met Nederland. Per land kunnen de afspraken in de verdragen verschillen. Maar een algemene en belangrijke stelregel om vast te leggen in welk land je belastingplichtig bent is de 183-dagenregeling. In principe ben je belastingplichtig in het land waar je in je inkomsten voorziet. Maar als je in een jaar in meerdere landen werkzaam bent, kan dit een omslachtige of dubbele administratie opleveren. Om dit te vereenvoudigen is de 183-dagenregeling in het leven geroepen. Er zijn hierin een aantal voorwaarden opgesteld waaronder je, ook als je deels buiten Nederland werkt, je gehele aangifte in Nederland doet en je voor je volledige inkomen onder de Nederlandse belastingwetgeving valt. In dit artikel lees je meer over de regeling.

30% regeling

Wil je niet-Nederlands personeel permanent in Nederland vestigen voor werk? Dan kun je gebruik maken van de 30% regeling: Dit is een bijzondere kostenvergoedingsregeling in de loonbelasting. Het is een tegemoetkoming van de Belastingdienst voor de extra kosten die een werknemer maakt door in het buitenland te gaan werken. Dit geldt zowel voor Nederlandse werknemers die voor werk naar het buitenland worden uitgezonden, als voor buitenlandse werknemers die in Nederland komen werken en hier belastingplichtig zijn.

In beide gevallen komt de Belastingdienst tegemoet aan zogenoemde extraterritoriale kosten: extra kosten die volgen op het gaan werken in een ander land. Denk bijvoorbeeld aan (extra) huisvestingskosten of het duurder worden van het levensonderhoud. Dit doet de belastingdienst door werkgevers de mogelijkheid te bieden om dergelijke kosten onbelast aan werknemers te vergoeden. Of in plaats daarvan mag de werkgever ervoor kiezen de 30%-regeling toe te passen. 30% van het loon mag dan belastingvrij aan de werknemer uitbetaald worden. Je leest hier meer over de 30% regeling.

Vooroverleg en APA/ATR-beleid

De Nederlandse overheid wil het vestigingsklimaat voor internationale ondernemers aantrekkelijk maken en transparantie bieden over (belasting-) wetgeving. Daarom kun je voorafgaand aan een vestigingsbesluit afspraken met het maken en inzicht krijgen in wat het Nederlandse belastingstelsel voor gevolgen heeft voor jouw bedrijf. Daarvoor maakt ze gebruik van Advance Pricing Agreements (APA's) en Advance Tax Rulings (ATR's). APA/ATR-beleid APA's en ATR's bieden buitenlandse beleggers zekerheid over hoe nationale en internationale belastingregels in Nederland op hen van toepassing zullen zijn. Door middel van vooroverleg geeft de Belastingdienst nationaal en internationaal opererende bedrijven de mogelijkheid vooraf zekerheid te krijgen over de toepassing van wet- en regelgeving op het gebied van belastingen. Zo weet je vooraf wat je kunt verwachten bij de belastingheffing van je bedrijf en personeel. In het 'Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter - vragen en antwoorden' vind je meer informatie over vooroverleg.

Dividendbelasting

Bedrijven kunnen een deel van hun winst als dividend uitkeren aan hun aandeelhouders. Dividenden zijn in Nederland onderworpen aan belasting. Het algemene tarief van de dividendbelasting is 15%. Dividendbelasting wordt ingehouden op de winst die aan aandeelhouders wordt uitgekeerd. In sommige omstandigheden kan een onderneming recht hebben op gedeeltelijke of volledige vrijstelling van dividendbelasting of op teruggave van dividendbelasting. De Belastingdienst legt hier uit hoe deze belasting in Nederland werkt.

Bedrijfsruimte in Nederland

Als je in Nederland eigendom wilt verkrijgen over onroerende zaken, dan is deze onderworpen aan overdrachtsbelasting over de marktwaarde. Als je een bedrijfsruimte koopt in Nederland, betaal je dus belasting over het aankoopbedrag. Het algemene belastingtarief van de overdrachtsbelasting is 8%.

Ga je bedrijfsruimte huren in Nederland? In principe is de huur van een bedrijfsruimte vrijgesteld van btw. Maar je kunt er onder bepaalde voorwaarden voor kiezen om de huur toch te belasten. Dit doe je via de Belastingdienst. Je mag als ondernemer alle kosten voor de gehuurde bedrijfsruimte aftrekken. Dus ook de kosten voor bijvoorbeeld de inrichting, het koffieapparaat en de glazenwasser.

Verder lezen over belasting in Nederland?

Wil je meer weten over het vestigen van een bedrijf, of ondernemersschap in Nederland? Hier vind je een uitgebreid overzicht van regelingen. De Nederlandse overheid heeft een omvangrijke, Engelstalige website met onder andere checklists voor ondernemers die hun bedrijf in Nederland willen vestigen. Lexlupa schreef verschillende artikelen over bijvoorbeeld fiscale regelingen en voordelen voor ondernemers in de Nederlandse inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Als je vragen hebt of advies op maat wilt over het (al dan niet) zakendoen in, met of vanuit Nederland, neem gerust contact met ons op. Lupacompany heeft jarenlange ervaring in internationale accountancy. Onze zusteronderneming Moneywood begeleidt expats bij het je (fiscaal en juridsch) vestigen en thuisvoelen in Nederland.

Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij 'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt Lexlupa om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.