183-dagen regeling

Woon en werk je behalve in Nederland ook in een ander land? Dan zijn er regelingen die voorkomen dat je in twee landen belasting betaalt. In verdragen is vastgelegd of je in het binnenland of het buitenland belastingplichtig bent. Per land kunnen de afspraken in de verdragen verschillen. Maar een algemene en belangrijke stelregel om vast te leggen in welk land je belastingplichtig bent is de 183-dagenregeling. In dit artikel leggen we uit hoe deze regel werkt.

De regeling

In principe ben je belastingplichtig in het land waar je in je inkomsten voorziet. Maar als je in een jaar in meerdere landen werkzaam bent, kan dit een omslachtige of dubbele administratie opleveren. Om dit te vereenvoudigen is de 183-dagenregeling in het leven geroepen. Er zijn hierin een aantal voorwaarden opgesteld waaronder je, ook als je deels buiten Nederland werkt, je gehele aangifte in Nederland doet en je voor je volledige inkomen onder de Nederlandse belastingwetgeving valt.

Voorwaarde 1: verblijfplaats

Het belangrijkste criterium van de 183-dagenregeling is -de naam zegt het al- dat je in een jaar minder dan 183 dagen in het buitenland verblijft. Daarbij tellen niet alleen de dagen dat je werkzaam was, maar ook de overige dagen die je doorbracht in het werkland. Het gaat er in de regeling dus eigenlijk vooral om, om vast te stellen in welk land het zwaartepunt ligt in de activiteiten van de werknemer. De regeling dient als een soort meetinstrument om dit in kaart te brengen. Waar je meer dan een halfjaar verbleef geldt als je primaire leefomgeving. Als dit Nederland is, ben je gewoonlijk in Nederland belastingplichtig.

Voorwaarde 2: werkgever niet gevestigd in werkland

De tweede voorwaarde om te voldoen aan de 183-dagenregeling is dat de werkgever (namens) wie jouw loon (wordt) betaald niet gevestigd is in het werkland. Als je dus bijvoorbeeld voor vier maanden in Duitsland voor een Duitse werkgever werkt, dan is de 183-dagenregeling niet op jouw situatie van toepassing. Je bent dan waarschijnlijk over de inkomsten die je in Duitsland verricht, in Duitsland belastingplichtig.

Voorwaarde 3: geen vaste inrichting

De laatste voorwaarde waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor de 183-dagenregeling is dat je niet in een vaste inrichting van de werkgever in het werkland werkzaam bent. Onder een vaste inrichting wordt een bedrijfsruimte verstaan, ‘die over voldoende faciliteiten beschikt om als een zelfstandige onderneming te kunnen functioneren’[1]. Als je dus bijvoorbeeld als monteur regelmatig uitgezonden wordt om voor je Nederlandse werkgever montagewerkzaamheden te verrichten voor buitenlandse klanten en hiervoor in totaal minder dan de helft van het jaar in het werkland gevestigd bent, dan ben je over het gehele jaar belastingplichtig in Nederland. Maar als je als monteur werkzaam bent in een zelfstandige buitenlandse vestiging (zoals een werkplaats met kantoor) van de Nederlandse werkgever, dan kun je geen aanspraak maken op de 183-dagenregeling. Ook niet als je maar een paar maanden in het buitenland verbleef voor deze werkzaamheden.

30% regeling

Als je (deels) in het buitenland werkt of gaat werken, is het zinvol om niet alleen uit te zoeken of je in aanmerking komt voor de 183-dagen regeling. Check ook of je aanspraak kunt maken op de zogenoemde 30%-regeling. Deze regeling is een bijzondere kostenvergoedingsregeling in de   loonbelasting. Het is een tegemoetkoming van de Belastingdienst voor de extra kosten die een werknemer maakt door in het buitenland te gaan werken. Dit geldt zowel voor Nederlandse werknemers die voor werk naar het buitenland worden uitgezonden, als voor buitenlandse werknemers die in Nederland komen werken en hier belastingplichtig zijn.

Update 1 juli 2023:
Grensarbeiders meer thuiswerkmogelijkheden
Wanneer mensen vanuit Nederland thuiswerken voor een werkgever in een aangrenzende EU-lidstaat, kon dit leiden tot problemen met betrekking tot sociale zekerheid of belastingwetgeving. Deze belemmering voor de arbeidsmarkt in de grensregio’s is per 1 juli opgeheven: Grensarbeiders mogen maximaal de helft van de tijd vanuit huis werken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de geldende socialezekerheidswetgeving. De overige werktijd moet dan wel fysiek worden doorgebracht in het land waar de werkgever gevestigd is.

Meer weten?

Op de site van de Belastingdienst lees je meer over de 183-dagenregeling. Wil je meer weten over binnenlandse of buitenlandse belastingplicht? Klik dan hier. Toelichting op de 30% regeling vind je hier.


Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij  'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt  Lexlupa  om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.

 

[1] Bron: belastingdienst.nl