Eenmanszaak opheffen?

Dit moet je regelen

Tegenvallende resultaten, een nieuwe carrière, pensioen, stijgende kosten of een veranderende rechtsvorm: er zijn tal van reden om te stoppen als zzp’er. Wat de reden ook is, bij een eenmanszaak opheffen komt best wat kijken. In deze tekst lees je wat je moet regelen.

1.  Afronden

Als je besluit je eenmanszaak op te heffen, dan is het zaak om na te gaan welke openstaande schulden er nog zijn, en over welke (liquide) middelen je beschikt en welke activiteiten en contracten nog lopen. Schulden moet je aflossen, middelen onttrekken of overdragen en contacten en contracten moeten worden afgewikkeld. Het (met je boekhouder) opstellen van een eindbalans is een goede eerste stap.

a.   Schulden

Slaat je eindbalans negatief uit? Dan moet vastgesteld worden hoe openstaande kosten afbetaald worden. Dit stroomschema kan je helpen om te bepalen op welke manier schulden vereffend kunnen worden. Als er schulden bij de Belastingdienst openstaan die niet tijdig voldaan kunnen worden, moet je melden dat er sprake is van betalingsonmacht. Je krijgt met deze melding niet automatisch kwijtschelding. Daarvoor kun je hierterecht. Houd er rekening mee dat je als eigenaar van een eenmanszaak met je privévermogen aansprakelijk bent voor (belasting)schulden. Ben je niet in staat om de schulden te vereffenen? Dan moet je faillissement aanvragen. Als je hulp nodig hebt bij problematische schulden, dan kan ons zusterbedrijf Aeslupa je helpen met budgetadvies, -beheer of bewindvoering.

b.   Bezittingen

Voorraden en bedrijfsmiddelen -van een mobiele telefoon tot bedrijfsauto- worden als je je eenmanszaak opheft, privébezit. Dit gaat niet stilzwijgend: je levert je voorraden en middelen als ondernemer aan jezelf en factureert deze, alsof je aan een klant levert. Belangrijk is dat je hierbij uitgaat van de waarde van de goederen op het moment van overdracht en dat je gewoon btw in rekening brengt. Deze moet je later bij de slotaangifte van de omzetbelasting opgeven.

c.   Bedrijfstegoeden

Tegoeden die je hebt staan op je zakelijke rekening(en) of in kas hebt, schrijf je over naar privé: deze worden beschouwd als inkomen (honorarium) en als zodanig belast in de inkomstenbelasting over het jaar dat je de tegoeden naar jezelf hebt overgeschreven.

d.   Eenmanszaak opheffen

Al ga je een eenmanszaak opheffen, dan is het in een aantal gevallen noodzakelijk (met name contracten) en in veel gevallen wenselijk (vooral bij contacten), dat je op een goede manier opzegt. Om het je makkelijker te maken; hieronder een checklist met opzeggingen die je moet en mag regelen.

Checklist opzeggen

Contracten

 • Leaseauto
 • Huur bedrijfsruimte
 • Verzekeringen
 • Bankrekening (maak back-ups van je dagafschriften)
 • Leveringscontracten
 • Vergunningen
 • Domeinnaam
 • Telefoon/internet
 • Energiecontract
 • Abonnementen
 • Lidmaatschappen
 • Advertenties
 • Sponsoring
 • Overschrijven bedrijfsauto (kenteken op eigen naam zetten)

Contacten

 • (Vaste) klanten
 • Leveranciers
 • Nieuwsbrief
 • Social media
 • Partners

2.  Uitschrijven

Als je bovenstaand geregeld hebt, kun je je eenmanszaak kosteloos uitschrijven. Let wel op dat je als je een uitkering wilt aanvragen, je dit moet doen voordat je je bedrijf uitschrijft. Is dit niet het geval of al geregeld? Dan zet je de uitschrijving in gang. Dat doe je door de stappen te doorlopen op deze pagina van de website van de kamer van Koophandel. Je zoekt je bedrijf op, kiest ‘opheffen eenmanszaak’ en vult vervolgens het formulier in.
Je hoeft je niet zelf uit te schrijven bij de Belastingdienst, dat regelt de Kamer van Koophandel nadat de uitschrijving is ontvangen. De Belastingdienst neemt vervolgens contact met jou op; je ontvangt een brief waarin staat wat de gevolgen zijn voor de inkomstenbelasting en de btw.

3.  Afrekenen

a.   Bedrijfstegoeden

Tegoeden die je hebt staan op je zakelijke rekening(en) of in kas hebt, schrijf je over naar privé: deze worden beschouwd als inkomen (honorarium) en als zodanig belast in de inkomstenbelasting over het jaar dat je de tegoeden naar jezelf hebt overgeschreven.

b.   Btw en inkomstenbelasting

Als je je eenmanszaak opheft bij de Kamer van Koophandel, dan geeft de KvK je uitschrijving door aan de Belastingdienst. Je ontvangt vervolgens een brief van de Belastingdienst waarin staat per wanneer de aangifteplicht vervalt voor de omzetbelasting (btw) en inkomstenbelasting. Let op dat je tot dit moment aangifte blijft doen, ook als je niets aan te geven hebt. Je voorkomt dan middels een nihilaangifte dat je in gebreke blijft met betrekking tot je belastingplichten. Bij de eerstvolgende aangifte inkomstenbelasting na de beëindiging van je zaak, moet je een eindafrekening doen. Je boekhouder kan je hierbij helpen. Om je vast wat inzicht te geven in wat je mogelijk kunt verwachten, leggen we hier uit wat de gevolgen van staking kunnen zijn voor je aangifte.

c.   Stakingswinst

Wanneer je stopt met je bedrijf, dan bestaat de kans dat je stakingswinst moet afrekenen. Stakingswinst ontstaat op het moment dat de waarde van je eenmanszaak op het moment van stoppen, hoger is dan de boekwaarde. Dit kan bijvoorbeeld onder invloed van stille reserves of door opgebouwde oudedagsreserves. Het bedrag dat je bedrijf meer waard is dan op papier stond vastgesteld, wordt door de Belastingdienst als winst beschouwd. Je moet hierover afrekenen bij je aangifte inkomstenbelasting. Omdat het vaststellen van stakingswinst erg complex is, kun je dit het beste door je financieel adviseur laten doen.

Desinvesteringsbijtelling

Verkoop je bij het staken van je bedrijf een bedrijfsmiddel (aan jezelf of een ander) waarvoor je bij aanschaf investeringsaftrek hebt gehad? En heb je minder dan vijf jaar geleden gebruik gemaakt van deze investeringsaftrek? Dan moet je een deel van de aftrek compenseren, door deze bij te tellen bij je stakingswinst.

d. Stakingsaftrek

In sommige gevallen kun je in aanmerking komen voor stakingsaftrek. Je hoeft dan minder belasting over stakingswinst te betalen. Stakingsaftrek kan oplopen tot een aftrekbaar bedrag van maximaal €3.360,-.  4.  Afsluiten

Nu je alle praktische zaken hebt geregeld, is je bedrijf officieel niet meer in bedrijf. Nu is het zaak om uit te kijken naar een volgende stap. Misschien moet je een nieuwe baan zoeken, ga je van je pensioen genieten of maak je een doorstart als ondernemer. Vergeet, terwijl je je blik op de toekomst richt, niet om de administratie van de opgeheven eenmanszaak te bewaren. Je hebt een bewaarplicht van minstens 7 jaar.

Meer weten over je eenmanszaak opheffen?

Als je je verder wilt verdiepen in een eenmanszaak opheffen, dan is dit stappenplan op het ondernemersplein van de KvK een goed beginpunt. Op de site van de KvK zelf, kun je je ook inlezen als je wilt stopen als ondernemer. Ook op de website van De Belastingdienst vind je informatie over het (fiscaal) staken van je onderneming. Lexlupa legt in dit artikel meer uit over stakingsaftrek en helpt je hier verder als je als (voormalig) zzp’er meer wilt weten over pensioen en lijfrente.

Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij 'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt Lexlupa om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.