Koppels in scheiding komen soms in aanmerking voor het overgangsrecht

De hypotheekrenteaftrek
De rente die je betaalt over jouw hypotheek, kun je van je belastbaar inkomen aftrekken. Hierdoor betaal je minder inkomstenbelasting. Dit is de hypotheekrenteaftrek.

De wet herziening fiscale behandeling eigen woning bepaalt dat voor nieuwe hypotheken de betaalde rente alleen aftrekbaar is als het een lening betreft die gedurende de looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. Dit is het geval bij de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek. Men kan wel binnen grenzen per saldo langzamer en/of onvolledig aflossen door een deel van de maandlasten ook weer te lenen, maar dan zonder extra hypotheekrenteaftrek.

Overgangsrecht
Als je voor 31 december 2012 een echtscheidingsconvenant met je partner bent overeengekomen, maar nog niet formeel bent gescheiden, val je onder het overgangsrecht.
Dat betekent dat de lening die door jou wordt afgesloten om de andere partner uit te kopen, niet verplicht volledig en minimaal annuïtair hoeft af te lossen. Ook als je voor een andere hypotheekvorm kiest, heb je dus recht op hypotheekrenteaftrek. De vertrekkende partner die binnen een jaar een huis koopt, kan zijn helft van de eigenwoningschuld op de echtelijke woning opnieuw financieren volgens de oude lening.

Een echtscheidingsconvenant kan voor het overgangsrecht worden aangemerkt als onherroepelijk, mits er sprake is van de volgende voorwaarden:

* er is sprake van een reële overeenkomst waardoor betrokken partijen onherroepelijk gebonden zijn
* de schriftelijke overeenkomst moet uiterlijk op 31 december 2012 tot stand zijn gekomen
* de eigenwoningschuld moet uiterlijk in 2013 op naam zijn gesteld van degene die de eigen woning koopt
* de (ver)koopprijs moet in het echtscheidingsconvenant zijn vastgesteld
* onder voorwaarden kan ook een getekend bemiddelingsverslag van een mediator voldoende zijn voor kwalificering voor het overgangsrecht

Wie na 1 januari 2013 een echtscheidingsconvenant tekent en de partner uitkoopt, valt voor een lening die voor het aankoopbedrag wordt afgesloten, niet onder het overgangsrecht. Als je dus een lening afsluit om je partner uit te kopen, ben je verplicht om de lening voor de aankoop van het eigendom van de ex-partner volledig en minimaal annuïtair af te lossen. Doe je dat niet, dan heb je over (dat deel van) de lening geen recht op hypotheekrenteaftrek.  

Bronvermelding: 
SEH
Artikel uit het FD