Scheiden van tafel en bed: wat is dat nu echt?

Scheiden van tafel en bed
Echtgenoten die het niet meer met elkaar zien zitten, kunnen ervoor kiezen om (tijdelijk) uit elkaar te gaan. Scheiden van tafel en bed betekent dat je geschieden van elkaar wilt leven. Je kiest er dan voor om samen geen tafel en bed meer te delen. Deze vorm van scheiden wordt steeds minder gebruikt, omdat de wet je niet meer verplicht tijdens het huwelijk samen te wonen.

In de volksmond betekent scheiden van tafel en bed vaak iets anders: de fase voor de scheiding waarin de echtgenoten al apart wonen. Formeel is er dan nog niets geregeld. Dat kan vervelende effecten hebben, zeker als de scheiding lang gaat slepen. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat de echtgenoten het niet eens kunnen worden over de voorwaarden, of wanneer het huis lange tijd niet verkocht raakt.

De 7 belangrijkste gevolgen van een scheiding van tafel en bed

1. Bij een scheiding van tafel en bed kies je ervoor om de gezamenlijke gemeenschap te beëindigen. Dit houdt in dat bezittingen, vermogen (woning, pensioen en verzekeringen) en inkomen niet meer gemeenschappelijk zijn.

2. Als je kinderen hebt, blijft het gezamenlijk ouderlijk gezag bestaan. De omgang met de kinderen wordt vastgelegd in een omgangsregeling. Ook wordt vastgelegd wie daadwerkelijk het ouderlijk gezag gaat uitvoeren. Dit zijn onderdelen van het ouderschapsplan.

3. De onderlinge onderhoudsplicht blijft, zoals ook bij een echtscheiding, bestaan.

4. Opgebouwd ouderdomspensioen kan al worden verdeeld, ondanks dat je volgens de wet nog getrouwd zijn.

5. De opbouw van het nabestaandenpensioen kan nog gewoon doorgaan.

6. Je kunt met een nieuwe partner gaan samenwonen en een nieuw leven opbouwen, maar (nog) niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

7. Je bent niet langer financieel verantwoordelijk voor schulden die door de ex-partner worden aangegaan na de scheiding van tafel en bed.

De fiscus
De fiscus hanteert een eigen begrip voor mensen die kiezen voor scheiden van tafel en bed: duurzaam gescheiden leven. Na twee jaar van elkaar gescheiden leven, verliest de uitwonende partner het recht op hypotheekaftrek op het oude- en nog niet verkochte koophuis. Als de ene partner de andere financieel bijstaat, kan de status van dat geld tot discussie leiden.

Alimentatie
De betalende partner kan het als alimentatie beschouwen en daarom dit aftrekken van zijn inkomen in de aangifte inkomstenbelasting, waardoor de ontvangende partner ineens met een onverwachte inkomstenbelastingaanslag wordt geconfronteerd. Dit geldt overigens alleen voor partneralimentatie, alimentatie voor kinderen is niet aftrekbaar. Als een van de partners schulden opbouwt tijdens de voorlopige scheiding, is de ander daar medeverantwoordelijk voor als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. In dat geval kun je bijvoorbeeld beter aangeven dat je tijdelijk apart woont.

Verhuizen
Wie elders woont in afwachting van een scheiding kan ook alvast zijn testament aanpassen en de gemeenschap van goederen laten ontbinden. Echtgenoten blijven fiscaal partner, ook al staan ze ingeschreven op verschillende adressen, totdat de echtscheiding (of scheiding van tafel en bed) is aangevraagd bij de rechter. Wie samen blijft wonen totdat de echtscheiding is uitgesproken, blijft fiscaal partner totdat een van jullie vertrekt. Maar ook wanneer je elders (tijdelijk) verblijft en wel blijft ingeschreven staan op hetzelfde adres, dan blijft het fiscaal partnerschap doorlopen. 

Scheidingsprocedure
Hoewel een scheiding van tafel en bed geen officiële scheiding is, is de procedure vrijwel gelijk aan de echtscheidingsprocedure. Je hebt hier dan ook een advocaat voor nodig. De rechter zal je scheiding van tafel en bed toewijzen als hij ervan overtuigd is dat jouw relatie ‘duurzaam ontwricht' is. Als je minderjarige kinderen hebt, heb je ook een ouderschapsplan nodig. Onderschat het opstellen van afspraken over de verdeling van bezit, vermogen, de woning, de alimentatie en het opstellen van het ouderschapsplan niet.

Beschikking 
Ondanks dat je voor de wet nog getrouwd blijft, zal het proces dat wordt doorlopen hetzelfde zijn als bij een gewone scheiding. De beschikking van de scheiding van tafel en bed wordt opgenomen in het huwelijksgoederenregister bij de griffie van de rechtbank. Let erop dat de beschikking binnen 6 maanden wordt ingeschreven, anders verliest deze haar kracht!

Conclusie
Kortom apart wonen voordat de scheiding is uitgesproken kan vervelende fiscale gevolgen hebben als je dit niet goed regelt. Gescheiden van tafel en bed is een nog weinig gebruikt alternatief voor een echtscheiding en wordt door de rechtbank bekrachtigd.

Contact
Mocht je vragen hebben over de fiscale of financiele gevolgen van het scheiden van tafel en bed, neem dan gerust contact met ons op. 

Bronvermelding
Artikel in het Financieel Dagblad.
http://www.echtscheiding-wijzer.nl/schei...