Btw-tarief voor journalisten

Het meeste werk van journalisten is vrijgesteld van btw. Maar in sommige gevallen verricht je als journalist activiteiten die wettelijk niet als journalistiek gekenmerkt worden. Daarover moet je weer wél btw in rekening brengen. In dit artikel gaan we in op de grens tussen journalistieke en aanverwante activiteiten, zodat je weet wanneer je verplicht bent omzetbelasting te factureren.

Wat is journalistiek?

Onder journalistiek wordt voor de   Wet op de Omzetbelasting  het scheppen van een journalistieke activiteit verstaan. Het Hof van Justitie bepaalde in 2008 dat activiteiten als journalistiek kunnen worden aangemerkt  ‘indien zij de bekendmaking aan het publiek van informatie, meningen of ideeën tot doel hebben, ongeacht het overdrachtsmedium’. Dus zowel een YouTube video met een persoonlijke mening als een wetenschappelijke beschouwing in een kwaliteitskrant kunnen als journalistieke activiteit gekenmerkt worden, mits er informatie, meningen of ideeën publiekelijk in bekend worden gemaakt. De term journalistiek omvat dus een breed spectrum aan activiteiten. Als er sprake is van het scheppen van een journalistieke activiteit, dan is de vrijstelling van de omzetbelasting van toepassing. De Belastingdienst kan toetsen of sprake is van journalistiek. Maar als journalist kun je ook aanverwante werkzaamheden verrichten die wel met btw belast worden. In dit artikel laten we zien waar de grens tussen beide ligt, en wat dit betekent voor jouw administratie.

Lezingen en voordrachten

Indien een schrijver of een journalist een lezing geeft, dan is deze in principe vrijgesteld van omzetbelasting. Ieder ander die een lezing geeft over een bepaald onderwerp is niet vrijgesteld van omzetbelasting en is verplicht 21% btw in rekening te brengen. Maar als je als journalist bijvoorbeeld panellid bent of deelneemt aan een spelprogramma waarbij het eigen werk geen rol van betekenis speelt, dan ben ook jij verplicht 21% btw te factureren aan je opdrachtgever.

Tekstschrijven

Zoals al eerder is opgemerkt, zijn de activiteiten van een journalist vrijgesteld indien er sprake is van het scheppen van een journalistieke activiteit. Kort gezegd is fiscaal gezien sprake van een journalistieke dienst als je nieuws vergaart of verstrekt. Dat ‘nieuws’ kan bestaan uit feiten, maar ook uit opvattingen, visies en gedachten. Het gaat dus om de dienst die je uitvoert. Die moet van journalistieke aard zijn. Het maakt dan niet uit of je voor een journalistieke instelling werkt. Maar als journalist schrijf je wellicht weleens teksten die niet nieuwsgerelateerd zijn. Bijvoorbeeld commerciële teksten of blogs. Als een journalist bijvoorbeeld een tekst schrijft voor een folder, een gebruiksaanwijzing, of een website voor een bedrijf, dan is dit geen journalistieke activiteit. De prestatie is dan ook belast met 21% btw.

Aftrek van voorbelasting

Als je 100% vrijgestelde prestaties verricht, heb je geen recht op aftrek van voorbelasting. Dat betekent dat je de btw op jouw kosten niet terug kan vragen aan de Belastingdienst. Verricht je dus enkel journalistieke werkzaamheden zoals omschreven door het Hof van Justitie, dan hef je zelf geen btw, en kun je geen btw terugkrijgen.

Als je gedeeltelijk vrijgestelde prestaties verricht en gedeeltelijk belaste prestaties dan is de btw op jouw inkopen pro rata aftrekbaar. Dat houdt in dat als je 60% belaste prestaties verricht en 40% vrijgestelde prestaties verricht, de btw op de inkopen voor 60% aftrekbaar is. Als je dus bijvoorbeeld in één periode voor €500,- aan btw hebt betaald over je inkopen, dan mag je daarvan €300 opvoeren als voorbelasting bij je aangifte. Die €300,- mag je aftrekken van de btw die je af moet dragen.

Vrijstelling met de KOR

Tot 2020 kon je met de Kleine Ondernemersregeling (KOR) vrijstelling krijgen van je btw als je jaarlijks minder dan €1.345 of €1.883 aan af te dragen btw had. Als je btw had afgedragen op inkomende facturen, dan mocht je die terugvragen bij je btw-aangifte. Met ingang van 1 januari 2020 is de KOR veranderd. Je kunt nu als zelfstandige vrijstelling krijgen als je jaarlijks minder omzet dan €20.000,-. De nieuwe administratieve vrijstelling betekent dat je geen aftrek meer hebt van betaalde btw en dat je dat ook geen BTW in rekening brengt. Je hoeft zelfs geen factuur op te maken en geen btw-aangifte te doen. De nieuwe KOR is een vrijwillige regeling, en vooral aantrekkelijk als je particuliere klanten hebt. Je prijzen worden voor hen immers lager als ze geen btw hoeven te betalen. Als journalist heb je vermoedelijk (ook) zakelijke klanten. Dan is de regeling minder aantrekkelijk. Want jouw opdrachtgevers kunnen de btw die jij in rekening brengt meestal toch aftrekken. En je kunt geen btw meer terugvragen op inkomende facturen.
Wil je toch gebruik wilt maken van de KOR? Dan vraag je een ontheffing aan bij de Belastingdienst. Wanneer je meer dan €20.000 aan omzet hebt dan moet je de ontheffing afmelden. Let wel: nadat je je hebt afgemeld, kun je je 3 jaar lang niet meer aanmelden voor de nieuwe KOR.

Meer weten

Als je als zelfstandige journalistieke activiteiten verricht, is het dus belangrijk je af te vragen welke van je activiteiten wél en niet binnen de grenzen van de journalistiek vallen. Verricht je activiteiten die niet aan het criterium voor journalistiek werk vallen? Let dan goed op dat je deze op de juiste manier belast, én dat je gebruik maakt van de mogelijkheid om btw terug te vorderen. Wil je weten hoe dat precies zit in jouw eigen situatie? Check de site van de Belastingdienst of van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij  'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt  Lexlupa  om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.