Huurcontract bedrijfsruimte

Het huren van bedrijfsruimte is een belangrijke stap voor ondernemers. Immers, de locatie van waaruit je je werkzaamheden verricht heeft veel invloed op je bedrijfsvoering. Je wilt dat de thuisbasis van je bedrijf solide, en de verhuur goed geregeld is. Daarom zorg je als ondernemer dat je weloverwogen keuzes maakt met betrekking tot de huur van jouw (toekomstige) bedrijfspand, en voldoende kennis hebt van voorwaarden en vereisten. Lees in dit artikel hoe je regelt dat je huurcontract in orde is en wat de voornaamste regels zijn rond huur en verhuur van bedrijfsruimte.

Twee soorten bedrijfspanden

Wettelijk is er een onderscheid in twee soorten bedrijfsruimten: Het is belangrijk om te weten of je een (1) middenstandsbedrijfsruimte, dan wel een (2) overige bedrijfsruimte (ver)huurt. De regels voor de twee soorten bedrijfsruimten verschillen op een paar belangrijke punten.

 1. Middenstandsbedrijfsruimte
  Het belangrijkste kenmerk van een middenstandsbedrijfsruimte (ook wel: 290-bedrijfsruimte genoemd) is de publieke toegankelijkheid van het pand.  Een winkel, kroeg, camping, garage en hotel vallen allemaal in deze categorie.
  Als je een middenstandsruimte huurt heb je recht op huurbescherming. Dit komt erop neer dat het pand –in twee delen van vijf jaar- tien jaar gehuurd mag worden. Wil je hier als (ver)huurder van afwijken? Dan heb je toestemming van de rechter nodig. Daarbij mag de verhuurder tijdens de huurperiode de huurprijs niet verhogen. We noemen dit huurprijsbescherming. Deze bescherming is in principe altijd van toepassing, tenzij in het huurcontract anders is vastgelegd.

 2. Overige bedrijfsruimten

Als je een andere bedrijfsruimte (ver)huurt -zoals bijvoorbeeld een kantoor, atelier, fabriek, cursus- of praktijkruimte- is van huurbescherming en huurprijsbescherming geen sprake. De afspraken die opgenomen zijn in het huurcontract zijn leidend als het gaat om de huurprijs en duur van de overeenkomst

Het huurcontract

Het afsluiten van een goed huurcontract bedrijfsruimte is van groot belang voor zowel huurder als verhuurder. Zoals bij alle zakelijke contracten zijn conflicten en onduidelijkheden te voorkomen als afspraken helder en eenduidig zijn vastgelegd. De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft goede modelcontracten die je gratis kunt downloaden en aanpassen aan je specifieke situatie. Natuurlijk kun je ook zelf (al dan niet in samenwerking met een juridisch adviseur) een huurcontract opstellen.

Wat staat er in een huurcontract bedrijfsruimte?

Check altijd of in jouw zakelijke huurovereenkomst je rechten en plichten goed weergeven en of dit volledig is opgenomen. Bepaal of het volgende in het contract is, of moet worden opgenomen:

 • Omschrijving en oppervlak van de ruimte;
 • Huurprijs en betaaltermijn;
 • Indexering van de huurprijs;
 • Al dan geen btw (zie alinea hieronder);
 • Bestemming van het pand;
 • Looptijd en opzegging;
 • Kosten gas, water, licht en gemeentelijke belastingen;
 • Servicekosten, overige kosten;
 • Onderhoud en aanpassen van de ruimte;
 • Eventuele overige bepalingen.

Fiscale regels 

In principe is de huur van een bedrijfsruimte vrijgesteld van btw. Maar je kunt er onder bepaalde voorwaarden voor kiezen om de huur toch te belasten. Dit doe je via de Belastingdienst. Je mag als ondernemer alle kosten voor de gehuurde bedrijfsruimte aftrekken. Dus ook de kosten voor bijvoorbeeld de inrichting, het koffieapparaat en de glazenwasser.

Tot slot

Bedenk als verhuurder van een middenstandsbedrijfsruimte dat je voor een lange tijd vastzit aan een vaste verhuurprijs. Denk dus op de lange termijn als je deze prijs vaststelt en neem toekomstige overwegingen over bijvoorbeeld een opkomende locatie hierin mee.
Ga je een ruimte huren? Zorg dat je niet voor vervelende verrassingen komt te staan, door bijvoorbeeld het bestemmingsplan van het pand te checken en eventuele gebreken in kaart te brengen voor je je intrek neemt in de ruimte.
Het kan voor beide partijen raadzaam zijn om foto’s van de originele staat op te nemen bij het huurcontract.

Meer weten?

Wil je verder lezen over het (ver)huren van bedrijfsruimte? De Kamer van Koophandel heeft online informatie voor zakelijke huurders. Het ROZ is een goed beginpunt voor verhuurders.
Als je meer wilt weten over huurcontracten voor woonruimten klik je hier. Of lees verder over verschillende fiscale regels voor ondernemers.

Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij  'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt  Lexlupa  om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.