Huurcontract woonruimte

Als je een woonruimte gaat huren, is het van belang dat de afspraken die je hierover met de verhuurder maakt voor beide partijen duidelijk en acceptabel zijn. Daarom leg je deze gezamenlijk vast in een overeenkomst: het huurcontract. Wil je weten of jouw huurcontract in lijn is met jouw belangen en welke rechten je hieraan kunt ontlenen? In dit artikel leggen we het je uit.

Vaststellen van het huurcontract

Ben je overeengekomen dat je een huis, appartement of kamer gaat huren? Dan worden de rechten en plichten vastgesteld in een huurcontract. Hiermee  heb je de afspraken zwart op wit, waarmee je onduidelijkheden, onenigheid en risico’s vermijdt. Gewoonlijk   overlegt de verhuurder (die net zo gebaat is bij duidelijke afspraken als jij) een schriftelijk huurcontract dat ondertekent wordt. Lees goed of de afspraken conform jouw wensen en mogelijkheden zijn. Stel vragen als je op onduidelijkheden stuit. En als je twijfelt over bepalingen in het contract, neem dan de tijd om een en ander uit te zoeken. Een kritische blik voorkomt vervelende verrassingen. Op het moment dat jullie beiden instemmen met het contract is deze rechtsgeldig en kun jij je intrek nemen in je nieuwe woonruimte.

Wat staat er in een huurcontract?

In een huurcontract wordt vastgelegd wie de huurder en verhuurder zijn, om welke woning het gaat, per wanneer het contract ingaat en wat de huurprijs is. Over de betaling van de huur wordt meestal vastgesteld op welke manier en wanneer die betaald moet worden, wat er binnen dit bedrag valt (bijvoorbeeld servicekosten, onderhoud, meubilering), of en wanneer die verhoogd wordt en of er borg moet worden voldaan. Ook kunnen er huisregels vermeldt zijn (bijvoorbeeld over huisdieren, logees, geluid of onderhoud) en is de manier en het moment van opzegging vaak opgenomen in een huurcontract. Let op of er iets (en zo ja, wat) is vastgelegd over de oplevering van de woning bij opzegging. Als het een tijdelijk contract betreft staat er aangegeven wanneer de overeenkomst afloopt. Daarbij kunnen er naar wens van de verhuurder of huurder aanvullende bepalingen worden opgenomen.

Bepalingen weigeren of aanpassen

Hoewel huurder en verhuurder vrij zijn om bepalingen op te nemen in het huurcontract, zijn niet alle afspraken perse rechtsmatig acceptabel. Rechten of plichten die door onredelijkheid onaanvaardbaar zijn, kunnen buiten toepassing gelaten worden. Ook is het niet zo dat een contract als deze eenmaal is ondertekend, niet meer aangepast kan worden. Als er zich er in de loop van de huurperiode omstandigheden voordoen die invloed hebben op de huursituatie, dan mag de overeenkomst worden aangepast.

Onenigheid over je huurcontract

Ook als je huurcontract bij aanvang van de verhuur redelijk leek en je deze vol vertrouwen ondertekende, kan er onenigheid ontstaan over de wederzijdse rechten en plichten van jou en je verhuurder. Je kunt om dit te voorkomen een externe partij met juridische kennis mee laten kijken voordat je je huurcontract ondertekent. Externe ondersteuning kan ook wenselijk zijn als er in de loop van de huurperiode problemen ontstaan.

Meer weten?

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die bemiddelt tussen huurders en verhuurders. Je kunt hen inschakelen als je het bijvoorbeeld niet eens bent met je huurprijs of het onderhoud. Check hier hoe.  Je kunt op deze site ook terecht voor een check van de (voorgestelde) huurprijs van zelfstandige en onzelfstandige woonruimte.   Als je huurt in de vrije sector kun je meestal niet terecht bij de Huurcommissie. Juridisch advies win je dan elders in. Lexlupa is een partij die je helpt met dergelijk advies, bemiddeling of procedures. Als je een wilt kopen; in   dit artikel   kun je lezen wat je moet weten over fiscale zaken bij het kopen van een huis.

Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij  'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt  Lexlupa  om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.